Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MANDOSAWU GURUNG TURI COMPANG LAHO WATU LANUR GOLO NDARI BANGKA LELENG COMPANG WESANG GOLO WUNE LENTO COMPANG WELUK GOLO RENGKET SATAR TESEM GOLO NDERU NGGALAK LELENG POCO LIA POCONG LENANG MELO LEONG BEA WAEK GOLO LOBOS BANGKA KULENG BANGKA PAU DENO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1183 562 411 365 312 347 315 325 345 233 390 419 399 419 314 458 340 436 639 287 545 286 427 265 10022
  PR 1296 578 467 402 314 351 318 330 403 232 420 452 448 446 346 524 359 434 644 289 594 296 409 295 10647
  JML 2479 1140 878 767 626 698 633 655 748 465 810 871 847 865 660 982 699 870 1283 576 1139 582 836 560 20669
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  JML 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 0 2 2 0 0 0 0 3 8 2 0 1 1 3 1 0 0 0 0 5 1 14 0 46
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 28
  JML 6 0 2 2 0 0 0 0 5 14 5 0 2 2 4 1 0 0 0 0 6 1 24 0 74
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1190 562 413 367 312 347 315 325 348 241 395 421 401 420 317 459 340 437 639 287 550 287 441 265 10079
  PR 1302 578 467 402 314 351 318 330 405 238 425 452 453 447 347 524 359 434 644 289 595 296 419 295 10684
  JML 2492 1140 880 769 626 698 633 655 753 479 820 873 854 867 664 983 699 871 1283 576 1145 583 860 560 20763
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 761 370 299 363 243 222 222 253 269 197 245 236 209 268 235 361 242 293 483 210 359 223 256 206 7025
  PR 785 352 335 400 243 213 247 227 306 195 216 218 208 285 228 397 255 279 489 172 349 194 248 222 7063
  JML 1546 722 634 763 486 435 469 480 575 392 461 454 417 553 463 758 497 572 972 382 708 417 504 428 14088
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  JML 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 0 2 2 0 0 0 0 3 8 2 0 1 1 3 1 0 0 0 0 5 1 14 0 46
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 28
  JML 6 0 2 2 0 0 0 0 5 14 5 0 2 2 4 1 0 0 0 0 6 1 24 0 74
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 768 370 301 365 243 222 222 253 272 205 250 238 211 269 238 362 242 294 483 210 364 224 270 206 7082
  PR 791 352 335 400 243 213 247 227 308 201 221 218 213 286 229 397 255 279 489 172 350 194 258 222 7100
  JML 1559 722 636 765 486 435 469 480 580 406 471 456 424 555 467 759 497 573 972 382 714 418 528 428 14182

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MANDOSAWU GURUNG TURI COMPANG LAHO WATU LANUR GOLO NDARI BANGKA LELENG COMPANG WESANG GOLO WUNE LENTO COMPANG WELUK GOLO RENGKET SATAR TESEM GOLO NDERU NGGALAK LELENG POCO LIA POCONG LENANG MELO LEONG BEA WAEK GOLO LOBOS BANGKA KULENG BANGKA PAU DENO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2529 1163 897 784 639 712 645 664 763 474 823 889 864 882 673 1001 714 887 1309 587 1161 644 854 581 21139
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 969 441 261 19 153 277 176 184 183 68 352 432 440 327 206 241 217 314 337 205 447 226 325 153 6953
4 Jumlah surat suara digunakan 1559 722 636 765 486 435 469 480 580 406 471 456 424 555 467 759 497 573 972 382 714 418 528 428 14182
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MANDOSAWU GURUNG TURI COMPANG LAHO WATU LANUR GOLO NDARI BANGKA LELENG COMPANG WESANG GOLO WUNE LENTO COMPANG WELUK GOLO RENGKET SATAR TESEM GOLO NDERU NGGALAK LELENG POCO LIA POCONG LENANG MELO LEONG BEA WAEK GOLO LOBOS BANGKA KULENG BANGKA PAU DENO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1550 714 629 761 485 430 466 475 572 400 462 453 419 553 467 758 491 570 960 380 710 413 524 425 14067
2 Jumlah Suara tidak sah 9 8 7 4 1 5 3 5 8 6 9 3 5 2 0 1 6 3 12 2 4 5 4 3 115
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1559 722 636 765 486 435 469 480 580 406 471 456 424 555 467 759 497 573 972 382 714 418 528 428 14182

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MANDOSAWU GURUNG TURI COMPANG LAHO WATU LANUR GOLO NDARI BANGKA LELENG COMPANG WESANG GOLO WUNE LENTO COMPANG WELUK GOLO RENGKET SATAR TESEM GOLO NDERU NGGALAK LELENG POCO LIA POCONG LENANG MELO LEONG BEA WAEK GOLO LOBOS BANGKA KULENG BANGKA PAU DENO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 430 162 124 107 190 151 99 307 68 162 151 113 49 147 54 127 306 153 187 44 230 129 110 66 3666
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1120 552 505 654 295 279 367 168 504 238 311 340 370 406 413 631 185 417 773 336 480 284 414 359 10401
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1550 714 629 761 485 430 466 475 572 400 462 453 419 553 467 758 491 570 960 380 710 413 524 425 14067