Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih POTA ULUNG BARAS NAMPAR SEPANG KEMBANG MEKAR COMPANG LAWI GOLO WANGKUNG BARAT GOLO WANGKUNG UTARA WELA LADA GOLO PARI COMPANG CONGKAR LADA MESE GOLO WANGKUNG NANGA BARAS NANGA MBAUR NANGA MBALING BUTI GOLO NGAWAN SATAR NAWANG RANA MESE WEA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1037 430 393 190 588 220 217 287 253 372 149 580 286 600 772 394 451 397 522 253 8391
  PR 1133 486 431 199 576 227 227 312 272 377 176 626 312 659 776 411 458 421 551 294 8924
  JML 2170 916 824 389 1164 447 444 599 525 749 325 1206 598 1259 1548 805 909 818 1073 547 17315
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 131 86 0 2 1 2 7 0 1 0 0 2 0 2 15 6 1 3 0 0 259
  PR 130 107 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 244
  JML 261 193 0 2 2 2 10 0 1 0 0 2 0 3 17 6 1 3 0 0 503
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 11 0 3 2 2 1 2 1 0 0 4 5 3 1 1 0 0 2 0 0 38
  PR 14 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 7 1 0 0 2 1 1 0 0 32
  JML 25 0 5 2 2 1 3 2 0 0 6 12 4 1 1 2 1 3 0 0 70
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1179 516 396 194 591 223 226 288 254 372 153 587 289 603 788 400 452 402 522 253 8688
  PR 1277 593 433 199 577 227 231 313 272 377 178 633 313 660 778 413 459 422 551 294 9200
  JML 2456 1109 829 393 1168 450 457 601 526 749 331 1220 602 1263 1566 813 911 824 1073 547 17888
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 620 269 271 152 342 173 191 179 178 336 92 409 222 425 480 281 289 194 363 161 5627
  PR 714 271 321 151 317 175 208 138 189 289 106 388 250 441 446 318 255 174 325 181 5657
  JML 1334 540 592 303 659 348 399 317 367 625 198 797 472 866 926 599 544 368 688 342 11284
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 84 56 0 2 1 2 7 0 1 0 0 2 0 2 15 6 1 3 0 0 182
  PR 90 53 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 150
  JML 174 109 0 2 2 2 10 0 1 0 0 2 0 3 17 6 1 3 0 0 332
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 11 0 3 2 2 1 2 1 0 0 4 5 3 1 1 0 0 2 0 0 38
  PR 14 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 7 1 0 0 2 1 1 0 0 32
  JML 25 0 5 2 2 1 3 2 0 0 6 12 4 1 1 2 1 3 0 0 70
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 715 325 274 156 345 176 200 180 179 336 96 416 225 428 496 287 290 199 363 161 5847
  PR 818 324 323 151 318 175 212 139 189 289 108 395 251 442 448 320 256 175 325 181 5839
  JML 1533 649 597 307 663 351 412 319 368 625 204 811 476 870 944 607 546 374 688 342 11686

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara POTA ULUNG BARAS NAMPAR SEPANG KEMBANG MEKAR COMPANG LAWI GOLO WANGKUNG BARAT GOLO WANGKUNG UTARA WELA LADA GOLO PARI COMPANG CONGKAR LADA MESE GOLO WANGKUNG NANGA BARAS NANGA MBAUR NANGA MBALING BUTI GOLO NGAWAN SATAR NAWANG RANA MESE WEA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2195 904 839 400 1188 461 455 612 537 767 332 1230 612 1288 1581 820 931 835 1110 559 17656
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 662 255 242 93 525 110 43 293 169 142 128 419 136 418 637 213 385 461 422 217 5970
4 Jumlah surat suara digunakan 1533 649 597 307 663 351 412 319 368 625 204 811 476 870 944 607 546 374 688 342 11686
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah POTA ULUNG BARAS NAMPAR SEPANG KEMBANG MEKAR COMPANG LAWI GOLO WANGKUNG BARAT GOLO WANGKUNG UTARA WELA LADA GOLO PARI COMPANG CONGKAR LADA MESE GOLO WANGKUNG NANGA BARAS NANGA MBAUR NANGA MBALING BUTI GOLO NGAWAN SATAR NAWANG RANA MESE WEA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1527 642 593 301 658 348 407 316 366 625 203 806 474 863 937 605 544 374 685 337 11611
2 Jumlah Suara tidak sah 6 7 4 6 5 3 5 3 2 0 1 5 2 7 7 2 2 0 3 5 75
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1533 649 597 307 663 351 412 319 368 625 204 811 476 870 944 607 546 374 688 342 11686

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden POTA ULUNG BARAS NAMPAR SEPANG KEMBANG MEKAR COMPANG LAWI GOLO WANGKUNG BARAT GOLO WANGKUNG UTARA WELA LADA GOLO PARI COMPANG CONGKAR LADA MESE GOLO WANGKUNG NANGA BARAS NANGA MBAUR NANGA MBALING BUTI GOLO NGAWAN SATAR NAWANG RANA MESE WEA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1047 240 422 95 144 71 40 113 83 87 20 146 199 694 613 78 277 90 206 147 4812
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 480 402 171 206 514 277 367 203 283 538 183 660 275 169 324 527 267 284 479 190 6799
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1527 642 593 301 658 348 407 316 366 625 203 806 474 863 937 605 544 374 685 337 11611