Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TIWU KONDO COMPANG SOBA WAE LOKOM KAJU WANGI BITING RANA GAPANG LEGUR LAI HAJU NGENDONG SISIR GOLO LIJUN GOLO LEBO GOLO MUNDE RANA KULAN LENGKO NAMUT COMPANG TEO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 420 238 204 234 348 470 206 208 213 468 398 265 146 324 244 4386
  PR 431 253 221 246 338 485 195 265 231 470 405 250 152 339 257 4538
  JML 851 491 425 480 686 955 401 473 444 938 803 515 298 663 501 8924
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 2 3 0 0 2 14
  PR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  JML 2 0 0 2 0 1 4 0 0 0 2 4 0 0 2 17
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 9
  PR 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 12
  JML 0 1 0 6 0 0 0 5 3 0 1 0 1 4 0 21
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 422 239 204 240 348 471 208 210 213 468 401 268 147 324 246 4409
  PR 431 253 221 248 338 485 197 268 234 470 405 251 152 343 257 4553
  JML 853 492 425 488 686 956 405 478 447 938 806 519 299 667 503 8962
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 279 124 168 194 232 344 168 162 139 283 311 197 75 216 189 3081
  PR 245 114 177 196 197 335 165 170 148 232 250 153 60 218 169 2829
  JML 524 238 345 390 429 679 333 332 287 515 561 350 135 434 358 5910
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 2 3 0 0 2 14
  PR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  JML 2 0 0 2 0 1 4 0 0 0 2 4 0 0 2 17
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 9
  PR 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 12
  JML 0 1 0 6 0 0 0 5 3 0 1 0 1 4 0 21
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 281 125 168 200 232 345 170 164 139 283 314 200 76 216 191 3104
  PR 245 114 177 198 197 335 167 173 151 232 250 154 60 222 169 2844
  JML 526 239 345 398 429 680 337 337 290 515 564 354 136 438 360 5948

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TIWU KONDO COMPANG SOBA WAE LOKOM KAJU WANGI BITING RANA GAPANG LEGUR LAI HAJU NGENDONG SISIR GOLO LIJUN GOLO LEBO GOLO MUNDE RANA KULAN LENGKO NAMUT COMPANG TEO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 928 505 434 494 700 977 408 485 453 958 823 575 304 703 509 9256
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 402 266 89 96 271 297 71 148 163 443 259 221 168 265 149 3308
4 Jumlah surat suara digunakan 526 239 345 398 429 680 337 337 290 515 564 354 136 438 360 5948
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TIWU KONDO COMPANG SOBA WAE LOKOM KAJU WANGI BITING RANA GAPANG LEGUR LAI HAJU NGENDONG SISIR GOLO LIJUN GOLO LEBO GOLO MUNDE RANA KULAN LENGKO NAMUT COMPANG TEO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 524 238 340 392 424 676 334 337 289 510 558 349 136 436 356 5899
2 Jumlah Suara tidak sah 2 1 5 6 5 4 3 0 1 5 6 5 0 2 4 49
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 526 239 345 398 429 680 337 337 290 515 564 354 136 438 360 5948

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TIWU KONDO COMPANG SOBA WAE LOKOM KAJU WANGI BITING RANA GAPANG LEGUR LAI HAJU NGENDONG SISIR GOLO LIJUN GOLO LEBO GOLO MUNDE RANA KULAN LENGKO NAMUT COMPANG TEO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 212 141 89 79 157 108 61 109 101 254 265 57 49 139 193 2014
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 312 97 251 313 267 568 273 228 188 256 293 292 87 297 163 3885
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 524 238 340 392 424 676 334 337 289 510 558 349 136 436 356 5899