Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TANAH RATA GOLO NDERU KOMBA BAMO PONG RUAN PAAN LELENG RANA MBATA MOKEL MORID GOLO NDELE WATU PARI RANA MBELING GOLO MENI WATU NGGENE RONGGA KOE LEMBUR RUAN GOLO TOLANG MBENGAN RANA KOLONG GUNUNG MOKEL GUNUNG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1491 588 734 768 940 542 683 403 443 409 570 763 1502 1152 1148 836 748 792 886 659 778 496 17331
  PR 1483 519 788 747 875 554 686 396 418 385 639 839 1529 1128 1170 808 767 829 876 669 796 519 17420
  JML 2974 1107 1522 1515 1815 1096 1369 799 861 794 1209 1602 3031 2280 2318 1644 1515 1621 1762 1328 1574 1015 34751
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 1 3 0 0 1 3 3 23
  PR 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 0 5 1 3 0 0 1 3 3 29
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  PR 9 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  JML 16 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 0 2 3 3 3 1 2 3 0 0 0 15 11 7 2 9 2 13 1 0 1 82
  PR 5 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 12 5 3 1 7 2 6 6 0 1 55
  JML 9 0 5 4 4 4 1 3 3 0 0 0 27 16 10 3 16 4 19 7 0 2 137
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1502 588 738 772 943 548 684 405 446 409 570 764 1520 1163 1158 839 760 794 899 661 781 500 17444
  PR 1497 519 794 749 876 556 686 397 419 385 639 839 1542 1133 1175 809 774 831 882 675 796 520 17493
  JML 2999 1107 1532 1521 1819 1104 1370 802 865 794 1209 1603 3062 2296 2333 1648 1534 1625 1781 1336 1577 1020 34937
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 963 344 418 447 496 304 393 237 264 169 486 507 865 661 681 459 434 482 495 437 496 286 10324
  PR 1023 314 422 410 491 333 376 234 283 153 506 499 890 675 726 503 416 445 457 406 473 244 10279
  JML 1986 658 840 857 987 637 769 471 547 322 992 1006 1755 1336 1407 962 850 927 952 843 969 530 20603
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 1 3 0 0 1 3 3 23
  PR 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 0 5 1 3 0 0 1 3 3 29
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  JML 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 0 2 3 3 3 1 2 3 0 0 0 15 11 7 2 9 2 13 1 0 1 82
  PR 5 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 12 5 3 1 7 2 6 6 0 1 55
  JML 9 0 5 4 4 4 1 3 3 0 0 0 27 16 10 3 16 4 19 7 0 2 137
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 969 344 422 450 499 310 394 239 267 169 486 508 883 672 691 462 446 484 508 439 499 290 10431
  PR 1033 314 428 412 492 335 376 235 283 153 506 499 903 680 731 504 423 447 463 412 473 245 10347
  JML 2002 658 850 862 991 645 770 474 550 322 992 1007 1786 1352 1422 966 869 931 971 851 972 535 20778

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TANAH RATA GOLO NDERU KOMBA BAMO PONG RUAN PAAN LELENG RANA MBATA MOKEL MORID GOLO NDELE WATU PARI RANA MBELING GOLO MENI WATU NGGENE RONGGA KOE LEMBUR RUAN GOLO TOLANG MBENGAN RANA KOLONG GUNUNG MOKEL GUNUNG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3041 1131 1546 1546 1855 1116 1503 817 880 814 1234 1636 3090 2315 2375 1686 1550 1653 1799 1351 1600 1035 35573
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1039 473 696 684 864 471 733 343 330 492 242 629 1304 963 953 720 681 721 828 500 628 500 14794
4 Jumlah surat suara digunakan 2002 658 850 862 991 645 770 474 550 322 992 1007 1786 1352 1422 966 869 931 971 851 972 535 20778
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TANAH RATA GOLO NDERU KOMBA BAMO PONG RUAN PAAN LELENG RANA MBATA MOKEL MORID GOLO NDELE WATU PARI RANA MBELING GOLO MENI WATU NGGENE RONGGA KOE LEMBUR RUAN GOLO TOLANG MBENGAN RANA KOLONG GUNUNG MOKEL GUNUNG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1992 656 839 859 987 644 767 469 546 318 982 1007 1766 1339 1417 962 864 930 963 847 964 529 20647
2 Jumlah Suara tidak sah 10 2 11 3 4 1 3 5 4 4 10 0 20 13 5 4 5 1 8 4 8 6 131
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2002 658 850 862 991 645 770 474 550 322 992 1007 1786 1352 1422 966 869 931 971 851 972 535 20778

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TANAH RATA GOLO NDERU KOMBA BAMO PONG RUAN PAAN LELENG RANA MBATA MOKEL MORID GOLO NDELE WATU PARI RANA MBELING GOLO MENI WATU NGGENE RONGGA KOE LEMBUR RUAN GOLO TOLANG MBENGAN RANA KOLONG GUNUNG MOKEL GUNUNG BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 301 171 132 192 275 143 162 128 150 117 288 328 399 221 541 259 322 144 142 152 432 189 5188
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1691 485 707 667 712 501 605 341 396 201 694 679 1367 1118 876 703 542 786 821 695 532 340 15459
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1992 656 839 859 987 644 767 469 546 318 982 1007 1766 1339 1417 962 864 930 963 847 964 529 20647