Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RONDO WOING WATU MORI BANGKA KEMPO COMPANG TEBER BANGKA MASA COMPANG LONI COMPANG KEMPO SATAR LENDA LIDI COMPANG KANTAR WAE NGGORI TOROK GOLO SANO LOKOM GOLO MELENG BEA NGENCUNG SITA GOLO RUTUK GOLO LONI GOLO ROS SATAR LAHING LALANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 365 684 406 362 391 193 344 416 442 250 323 321 392 420 388 883 308 340 601 576 395 8800
  PR 387 683 431 391 384 219 365 376 491 250 330 318 413 464 439 951 303 332 654 496 365 9042
  JML 752 1367 837 753 775 412 709 792 933 500 653 639 805 884 827 1834 611 672 1255 1072 760 17842
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 2 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 16
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
  JML 1 0 2 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 1 4 0 0 0 2 0 0 18
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 7 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 20
  PR 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 11
  JML 0 13 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1 2 5 4 0 0 0 0 31
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 366 691 408 362 391 193 345 416 444 257 324 322 392 422 393 887 310 340 602 576 395 8836
  PR 387 689 431 391 384 219 366 376 491 250 331 318 413 464 440 952 305 332 655 496 365 9055
  JML 753 1380 839 753 775 412 711 792 935 507 655 640 805 886 833 1839 615 672 1257 1072 760 17891
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 193 466 376 332 322 130 236 165 250 181 234 171 201 298 234 597 214 244 361 257 204 5666
  PR 242 466 399 357 287 130 232 213 306 165 230 211 242 331 261 601 219 244 395 277 219 6027
  JML 435 932 775 689 609 260 468 378 556 346 464 382 443 629 495 1198 433 488 756 534 423 11693
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 2 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 16
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
  JML 1 0 2 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 1 4 0 0 0 2 0 0 18
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 7 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 20
  PR 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 11
  JML 0 13 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1 2 5 4 0 0 0 0 31
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 194 473 378 332 322 130 237 165 252 188 235 172 201 300 239 601 216 244 362 257 204 5702
  PR 242 472 399 357 287 130 233 213 306 165 231 211 242 331 262 602 221 244 396 277 219 6040
  JML 436 945 777 689 609 260 470 378 558 353 466 383 443 631 501 1203 437 488 758 534 423 11742

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RONDO WOING WATU MORI BANGKA KEMPO COMPANG TEBER BANGKA MASA COMPANG LONI COMPANG KEMPO SATAR LENDA LIDI COMPANG KANTAR WAE NGGORI TOROK GOLO SANO LOKOM GOLO MELENG BEA NGENCUNG SITA GOLO RUTUK GOLO LONI GOLO ROS SATAR LAHING LALANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 767 1400 855 768 781 421 805 808 951 510 668 651 820 900 845 1871 622 684 1280 1094 777 18278
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 331 455 78 79 172 161 335 430 393 157 202 268 377 269 344 668 185 196 522 560 354 6536
4 Jumlah surat suara digunakan 436 945 777 689 609 260 470 378 558 353 466 383 443 631 501 1203 437 488 758 534 423 11742
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RONDO WOING WATU MORI BANGKA KEMPO COMPANG TEBER BANGKA MASA COMPANG LONI COMPANG KEMPO SATAR LENDA LIDI COMPANG KANTAR WAE NGGORI TOROK GOLO SANO LOKOM GOLO MELENG BEA NGENCUNG SITA GOLO RUTUK GOLO LONI GOLO ROS SATAR LAHING LALANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 433 942 773 688 608 258 469 376 558 352 464 378 437 626 498 1200 432 487 753 528 419 11679
2 Jumlah Suara tidak sah 3 3 4 1 1 2 1 2 0 1 2 5 6 5 3 3 5 1 5 6 4 63
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 436 945 777 689 609 260 470 378 558 353 466 383 443 631 501 1203 437 488 758 534 423 11742

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RONDO WOING WATU MORI BANGKA KEMPO COMPANG TEBER BANGKA MASA COMPANG LONI COMPANG KEMPO SATAR LENDA LIDI COMPANG KANTAR WAE NGGORI TOROK GOLO SANO LOKOM GOLO MELENG BEA NGENCUNG SITA GOLO RUTUK GOLO LONI GOLO ROS SATAR LAHING LALANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 65 181 82 107 47 44 57 105 90 119 87 38 28 69 130 216 112 68 125 90 57 1917
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 368 761 691 581 561 214 412 271 468 233 377 340 409 557 368 984 320 419 628 438 362 9762
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 433 942 773 688 608 258 469 376 558 352 464 378 437 626 498 1200 432 487 753 528 419 11679