Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RAEROBO HALLA PAJI LOBORUI EIKARE DAINAO KOTAHAWU DEME EILOGO LEDEKE WADUWALLA MEHONA LEDETALO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 299 220 244 156 224 273 211 284 260 259 211 238 2879
  PR 307 239 219 155 213 288 230 279 237 272 205 230 2874
  JML 606 459 463 311 437 561 441 563 497 531 416 468 5753
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
  JML 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 6
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 3 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 12
  PR 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 7
  JML 0 5 0 0 1 0 2 2 2 0 3 4 19
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 299 223 244 156 225 274 212 287 263 261 214 240 2898
  PR 307 242 219 155 213 288 231 280 237 272 208 233 2885
  JML 606 465 463 311 438 562 443 567 500 533 422 473 5783
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 197 169 192 96 155 212 177 205 201 186 145 181 2116
  PR 215 174 160 107 174 220 200 229 189 209 172 165 2214
  JML 412 343 352 203 329 432 377 434 390 395 317 346 4330
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
  JML 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 3 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 12
  PR 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 7
  JML 0 5 0 0 1 0 2 2 2 0 3 4 19
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 197 172 192 96 156 213 178 208 204 188 148 183 2135
  PR 215 177 160 107 174 220 201 230 189 209 175 168 2225
  JML 412 349 352 203 330 433 379 438 393 397 323 351 4360

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RAEROBO HALLA PAJI LOBORUI EIKARE DAINAO KOTAHAWU DEME EILOGO LEDEKE WADUWALLA MEHONA LEDETALO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 618 468 472 317 446 572 449 574 508 542 424 477 5867
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 206 119 120 114 116 139 70 136 115 145 101 126 1507
4 Jumlah surat suara digunakan 412 349 352 203 330 433 379 438 393 397 323 351 4360
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RAEROBO HALLA PAJI LOBORUI EIKARE DAINAO KOTAHAWU DEME EILOGO LEDEKE WADUWALLA MEHONA LEDETALO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 408 345 350 200 326 427 372 431 386 390 321 344 4300
2 Jumlah Suara tidak sah 4 4 2 3 4 6 7 7 7 7 2 7 60
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 412 349 352 203 330 433 379 438 393 397 323 351 4360

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RAEROBO HALLA PAJI LOBORUI EIKARE DAINAO KOTAHAWU DEME EILOGO LEDEKE WADUWALLA MEHONA LEDETALO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 129 79 152 59 69 110 70 145 129 103 92 93 1230
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 279 266 198 141 257 317 302 286 257 287 229 251 3070
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 408 345 350 200 326 427 372 431 386 390 321 344 4300