Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAI KUMPAI SUNGAI SERABEK SAYANG SEDAYU PIPIT TEJA MATANG SEGANTAR MULIA TELUK KUMBANG SAMUSTIDA TANJUNG KERACUT SEBAGU MEKAR SEKUNTUM KUBANGGA TAMBATAN SEKURA TRI MANDAYAN PEDADA LELA PURINGAN BERLIMANG SUNGAI BARU SENGAWANG TELUK KASEH SEPADU KUALA PANGKALAN KERAMAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1185 1246 941 1341 658 721 836 1681 922 467 1397 932 578 2941 959 504 974 606 1124 1433 1351 462 806 900 24965
  PR 1132 1149 904 1373 651 727 834 1685 895 530 1420 954 585 2963 929 537 908 574 1109 1355 1266 439 768 865 24552
  JML 2317 2395 1845 2714 1309 1448 1670 3366 1817 997 2817 1886 1163 5904 1888 1041 1882 1180 2233 2788 2617 901 1574 1765 49517
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
  PR 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 10
  JML 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 1 1 5 2 1 1 27 1 1 0 2 0 14 2 0 3 0 3 3 0 2 2 0 73
  PR 2 1 1 6 1 1 5 18 0 2 0 7 0 18 1 1 1 3 1 9 0 3 2 0 83
  JML 4 2 2 11 3 2 6 45 1 3 0 9 0 32 3 1 4 3 4 12 0 5 4 0 156
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1187 1248 942 1346 660 722 837 1709 923 468 1397 934 578 2957 961 505 977 606 1127 1437 1351 464 808 900 25044
  PR 1136 1151 905 1379 652 728 839 1704 895 532 1420 961 585 2984 930 539 909 577 1110 1365 1266 442 771 865 24645
  JML 2323 2399 1847 2725 1312 1450 1676 3413 1818 1000 2817 1895 1163 5941 1891 1044 1886 1183 2237 2802 2617 906 1579 1765 49689
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 547 711 543 754 380 372 419 975 634 332 640 518 266 1982 577 309 533 250 604 806 705 245 511 523 14136
  PR 775 857 732 1084 541 572 642 1316 719 426 910 677 360 2351 779 429 698 390 895 1038 1049 337 608 617 18802
  JML 1322 1568 1275 1838 921 944 1061 2291 1353 758 1550 1195 626 4333 1356 738 1231 640 1499 1844 1754 582 1119 1140 32938
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
  PR 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 9
  JML 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 1 1 5 2 1 1 27 1 1 0 2 0 14 2 0 3 0 3 3 0 2 2 0 73
  PR 2 1 1 6 1 1 5 18 0 2 0 7 0 18 1 1 1 3 1 9 0 3 2 0 83
  JML 4 2 2 11 3 2 6 45 1 3 0 9 0 32 3 1 4 3 4 12 0 5 4 0 156
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 549 713 544 759 382 373 420 1002 635 333 640 520 266 1998 579 310 536 250 607 810 705 247 513 523 14214
  PR 779 859 733 1090 542 573 647 1335 719 428 910 684 360 2371 780 431 699 393 896 1048 1049 340 611 617 18894
  JML 1328 1572 1277 1849 924 946 1067 2337 1354 761 1550 1204 626 4369 1359 741 1235 643 1503 1858 1754 587 1124 1140 33108

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAI KUMPAI SUNGAI SERABEK SAYANG SEDAYU PIPIT TEJA MATANG SEGANTAR MULIA TELUK KUMBANG SAMUSTIDA TANJUNG KERACUT SEBAGU MEKAR SEKUNTUM KUBANGGA TAMBATAN SEKURA TRI MANDAYAN PEDADA LELA PURINGAN BERLIMANG SUNGAI BARU SENGAWANG TELUK KASEH SEPADU KUALA PANGKALAN KERAMAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2466 2444 1878 2673 1341 1477 1701 3441 1856 1019 2875 1927 1188 6050 1928 1063 1925 1207 2270 2848 2677 920 1608 1804 50586
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1138 872 601 824 417 531 624 1104 502 258 1324 722 562 1681 569 322 690 564 767 990 923 333 484 663 17465
4 Jumlah surat suara digunakan 1328 1572 1277 1849 924 946 1067 2337 1354 761 1550 1204 626 4369 1359 741 1235 643 1503 1858 1754 587 1124 1140 33108
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAI KUMPAI SUNGAI SERABEK SAYANG SEDAYU PIPIT TEJA MATANG SEGANTAR MULIA TELUK KUMBANG SAMUSTIDA TANJUNG KERACUT SEBAGU MEKAR SEKUNTUM KUBANGGA TAMBATAN SEKURA TRI MANDAYAN PEDADA LELA PURINGAN BERLIMANG SUNGAI BARU SENGAWANG TELUK KASEH SEPADU KUALA PANGKALAN KERAMAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1313 1560 1275 1841 919 939 1061 2326 1337 754 1533 1194 621 4347 1350 733 1222 640 1493 1838 1743 583 1111 1134 32867
2 Jumlah Suara tidak sah 15 12 2 8 5 7 6 11 17 7 17 10 5 22 9 8 13 3 10 20 11 4 13 6 241
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1328 1572 1277 1849 924 946 1067 2337 1354 761 1550 1204 626 4369 1359 741 1235 643 1503 1858 1754 587 1124 1140 33108

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAI KUMPAI SUNGAI SERABEK SAYANG SEDAYU PIPIT TEJA MATANG SEGANTAR MULIA TELUK KUMBANG SAMUSTIDA TANJUNG KERACUT SEBAGU MEKAR SEKUNTUM KUBANGGA TAMBATAN SEKURA TRI MANDAYAN PEDADA LELA PURINGAN BERLIMANG SUNGAI BARU SENGAWANG TELUK KASEH SEPADU KUALA PANGKALAN KERAMAT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 337 562 583 1111 385 511 500 1431 898 441 717 469 256 1818 720 425 504 211 523 741 656 267 658 529 15253
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 976 998 692 730 534 428 561 895 439 313 816 725 365 2529 630 308 718 429 970 1097 1087 316 453 605 17614
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1313 1560 1275 1841 919 939 1061 2326 1337 754 1533 1194 621 4347 1350 733 1222 640 1493 1838 1743 583 1111 1134 32867