Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SULUNG SEMANGA PERIGI LIMUS SENUJUH SENDOYAN PERIGI LANDU PIANTUS PARIT RAJA SETALIK SEKUDUK PENAKALAN SEPANTAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 440 1711 592 498 1324 513 672 1146 548 665 444 540 9093
  PR 459 1507 588 472 1298 496 631 1169 529 680 472 487 8788
  JML 899 3218 1180 970 2622 1009 1303 2315 1077 1345 916 1027 17881
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19
  PR 0 12 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 16
  JML 0 28 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 35
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  PR 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
  JML 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 5
  PR 2 0 0 0 3 0 0 7 1 0 0 0 13
  JML 2 0 0 0 6 0 0 8 2 0 0 0 18
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 440 1733 592 501 1327 513 672 1147 549 665 444 540 9123
  PR 461 1522 588 472 1301 496 631 1179 531 682 472 487 8822
  JML 901 3255 1180 973 2628 1009 1303 2326 1080 1347 916 1027 17945
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 239 939 331 281 817 317 422 634 299 398 277 349 5303
  PR 309 930 373 339 883 365 462 748 366 481 325 339 5920
  JML 548 1869 704 620 1700 682 884 1382 665 879 602 688 11223
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  PR 0 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10
  JML 0 15 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 20
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 5
  PR 2 0 0 0 3 0 0 7 1 0 0 0 13
  JML 2 0 0 0 6 0 0 8 2 0 0 0 18
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 239 946 331 284 820 317 422 635 300 398 277 349 5318
  PR 311 938 373 339 886 365 462 757 367 482 325 339 5944
  JML 550 1884 704 623 1706 682 884 1392 667 880 602 688 11262

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SULUNG SEMANGA PERIGI LIMUS SENUJUH SENDOYAN PERIGI LANDU PIANTUS PARIT RAJA SETALIK SEKUDUK PENAKALAN SEPANTAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 918 3288 1206 992 2676 1031 1292 2355 1102 1374 935 1049 18218
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 368 1404 502 369 970 349 408 963 435 494 333 361 6956
4 Jumlah surat suara digunakan 550 1884 704 623 1706 682 884 1392 667 880 602 688 11262
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SULUNG SEMANGA PERIGI LIMUS SENUJUH SENDOYAN PERIGI LANDU PIANTUS PARIT RAJA SETALIK SEKUDUK PENAKALAN SEPANTAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 544 1871 701 617 1688 671 878 1384 664 873 596 685 11172
2 Jumlah Suara tidak sah 6 13 3 6 18 11 6 8 3 7 6 3 90
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 550 1884 704 623 1706 682 884 1392 667 880 602 688 11262

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SULUNG SEMANGA PERIGI LIMUS SENUJUH SENDOYAN PERIGI LANDU PIANTUS PARIT RAJA SETALIK SEKUDUK PENAKALAN SEPANTAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 268 449 280 222 736 283 265 731 485 480 374 172 4745
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 276 1422 421 395 952 388 613 653 179 393 222 513 6427
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 544 1871 701 617 1688 671 878 1384 664 873 596 685 11172