Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SEMELAGI BESAR SUNGAI DAUN SUNGAI RUSA SUNGAI NYIRIH KUALA PARIT BARU TWI MENTIBAR BENTUNAI PANGKALAN BEMBAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1949 1338 1035 1829 851 2416 970 1557 820 12765
  PR 1923 1264 980 1798 791 2264 888 1494 759 12161
  JML 3872 2602 2015 3627 1642 4680 1858 3051 1579 24926
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
  PR 0 0 0 15 0 3 0 0 0 18
  JML 0 0 0 26 0 3 0 0 0 29
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 7 5 30 0 6 1 7 3 62
  PR 3 6 2 24 0 5 1 7 1 49
  JML 6 13 7 54 0 11 2 14 4 111
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1952 1345 1040 1870 851 2422 971 1564 823 12838
  PR 1926 1270 982 1837 791 2272 889 1501 760 12228
  JML 3878 2615 2022 3707 1642 4694 1860 3065 1583 25066
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1077 778 631 890 542 1342 604 934 470 7268
  PR 1162 779 644 1006 612 1373 650 1041 553 7820
  JML 2239 1557 1275 1896 1154 2715 1254 1975 1023 15088
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
  PR 0 0 0 15 0 3 0 0 0 18
  JML 0 0 0 26 0 3 0 0 0 29
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 7 5 30 0 6 1 7 3 62
  PR 3 6 2 24 0 5 1 7 1 49
  JML 6 13 7 54 0 11 2 14 4 111
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1080 785 636 931 542 1348 605 941 473 7341
  PR 1165 785 646 1045 612 1381 651 1048 554 7887
  JML 2245 1570 1282 1976 1154 2729 1256 1989 1027 15228

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SEMELAGI BESAR SUNGAI DAUN SUNGAI RUSA SUNGAI NYIRIH KUALA PARIT BARU TWI MENTIBAR BENTUNAI PANGKALAN BEMBAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3964 2664 2058 3709 1676 4784 1898 3118 1616 25487
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 1 0 3 0 0 1 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1717 1093 776 1730 522 2055 641 1129 589 10252
4 Jumlah surat suara digunakan 2245 1570 1282 1976 1154 2729 1256 1989 1027 15228
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SEMELAGI BESAR SUNGAI DAUN SUNGAI RUSA SUNGAI NYIRIH KUALA PARIT BARU TWI MENTIBAR BENTUNAI PANGKALAN BEMBAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2225 1554 1270 1965 1146 2715 1250 1971 1016 15112
2 Jumlah Suara tidak sah 20 16 12 11 8 14 6 18 11 116
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2245 1570 1282 1976 1154 2729 1256 1989 1027 15228

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SEMELAGI BESAR SUNGAI DAUN SUNGAI RUSA SUNGAI NYIRIH KUALA PARIT BARU TWI MENTIBAR BENTUNAI PANGKALAN BEMBAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 866 595 507 705 573 1016 620 939 470 6291
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1359 959 763 1260 573 1699 630 1032 546 8821
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2225 1554 1270 1965 1146 2715 1250 1971 1016 15112