Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BALAI GEMURUH MENSADE SEMPURNA MUKTI RAHARJA BUKIT MULYA SUNGAI DEDEN TEBUAH ELOK SABUNG MADAK SUNGAI SAPAK KERABAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 746 258 974 529 998 1088 472 529 718 869 377 7558
  PR 703 203 909 504 940 961 411 457 628 791 334 6841
  JML 1449 461 1883 1033 1938 2049 883 986 1346 1660 711 14399
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 23
  PR 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
  JML 10 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0 31
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 0 3 3 0 2 1 4 0 1 0 16
  PR 3 0 1 3 1 1 2 2 0 1 0 14
  JML 5 0 4 6 1 3 3 6 0 2 0 30
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 752 258 977 532 998 1090 473 535 735 870 377 7597
  PR 712 203 910 507 941 962 413 459 630 792 334 6863
  JML 1464 461 1887 1039 1939 2052 886 994 1365 1662 711 14460
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 633 203 733 459 746 733 437 429 593 658 308 5932
  PR 609 162 697 442 720 732 374 364 532 614 284 5530
  JML 1242 365 1430 901 1466 1465 811 793 1125 1272 592 11462
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 22
  PR 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
  JML 8 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0 29
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 0 3 3 0 2 1 4 0 1 0 16
  PR 3 0 1 3 1 1 2 2 0 1 0 14
  JML 5 0 4 6 1 3 3 6 0 2 0 30
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 638 203 736 462 746 735 438 435 610 659 308 5970
  PR 617 162 698 445 721 733 376 366 534 615 284 5551
  JML 1255 365 1434 907 1467 1468 814 801 1144 1274 592 11521

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BALAI GEMURUH MENSADE SEMPURNA MUKTI RAHARJA BUKIT MULYA SUNGAI DEDEN TEBUAH ELOK SABUNG MADAK SUNGAI SAPAK KERABAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1481 471 1924 1056 1981 2092 902 1011 1375 1696 727 14716
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 224 106 490 149 514 624 88 209 231 422 135 3192
4 Jumlah surat suara digunakan 1255 365 1434 907 1467 1468 814 801 1144 1274 592 11521
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BALAI GEMURUH MENSADE SEMPURNA MUKTI RAHARJA BUKIT MULYA SUNGAI DEDEN TEBUAH ELOK SABUNG MADAK SUNGAI SAPAK KERABAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1248 365 1423 905 1457 1460 807 792 1140 1268 586 11451
2 Jumlah Suara tidak sah 7 0 11 2 10 8 7 9 4 6 6 70
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1255 365 1434 907 1467 1468 814 801 1144 1274 592 11521

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BALAI GEMURUH MENSADE SEMPURNA MUKTI RAHARJA BUKIT MULYA SUNGAI DEDEN TEBUAH ELOK SABUNG MADAK SUNGAI SAPAK KERABAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 247 38 560 302 643 721 68 226 80 475 138 3498
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1001 327 863 603 814 739 739 566 1060 793 448 7953
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1248 365 1423 905 1457 1460 807 792 1140 1268 586 11451