Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SAGU TELUK PANDAN TRI GADU TRI KEMBANG RATU SEPUDAK TEMPAPAN HULU TEMPAPAN KUALA GALING SUNGAI PALAH SIJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 591 617 598 1115 661 1168 662 972 647 756 7787
  PR 519 610 590 1061 649 1112 683 1026 639 694 7583
  JML 1110 1227 1188 2176 1310 2280 1345 1998 1286 1450 15370
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 4 2 0 0 0 2 5 1 0 14
  PR 0 5 0 1 0 0 0 4 1 0 11
  JML 0 9 2 1 0 0 2 9 2 0 25
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 591 621 600 1115 661 1168 664 980 648 756 7804
  PR 519 615 590 1062 649 1112 683 1030 640 694 7594
  JML 1110 1236 1190 2177 1310 2280 1347 2010 1288 1450 15398
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 396 482 477 750 545 901 472 755 506 563 5847
  PR 427 506 505 797 557 907 570 826 531 571 6197
  JML 823 988 982 1547 1102 1808 1042 1581 1037 1134 12044
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 4 2 0 0 0 2 5 1 0 14
  PR 0 5 0 1 0 0 0 4 1 0 11
  JML 0 9 2 1 0 0 2 9 2 0 25
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 396 486 479 750 545 901 474 763 507 563 5864
  PR 427 511 505 798 557 907 570 830 532 571 6208
  JML 823 997 984 1548 1102 1808 1044 1593 1039 1134 12072

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SAGU TELUK PANDAN TRI GADU TRI KEMBANG RATU SEPUDAK TEMPAPAN HULU TEMPAPAN KUALA GALING SUNGAI PALAH SIJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1135 1255 1216 2233 1319 2327 1375 2042 1315 1482 15699
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 312 258 232 685 217 519 331 449 276 348 3627
4 Jumlah surat suara digunakan 823 997 984 1548 1102 1808 1044 1593 1039 1134 12072
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SAGU TELUK PANDAN TRI GADU TRI KEMBANG RATU SEPUDAK TEMPAPAN HULU TEMPAPAN KUALA GALING SUNGAI PALAH SIJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 821 993 976 1526 1099 1797 1037 1589 1034 1127 11999
2 Jumlah Suara tidak sah 2 4 8 22 3 11 7 4 5 7 73
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 823 997 984 1548 1102 1808 1044 1593 1039 1134 12072

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SAGU TELUK PANDAN TRI GADU TRI KEMBANG RATU SEPUDAK TEMPAPAN HULU TEMPAPAN KUALA GALING SUNGAI PALAH SIJANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 277 325 365 735 434 608 376 810 528 475 4933
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 544 668 611 791 665 1189 661 779 506 652 7066
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 821 993 976 1526 1099 1797 1037 1589 1034 1127 11999