Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAI PINYUH SUNGAI RASAU SUNGAI BAKAU BESAR DARAT SUNGAI PURUN KECIL SUNGAI BAKAU BESAR LAUT SUNGAI BATANG PENIRAMAN NUSAPATI GALANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 6456 621 1327 1884 1303 637 2620 2182 1361 18391
  PR 6086 610 1332 1758 1233 625 2458 2079 1272 17453
  JML 12542 1231 2659 3642 2536 1262 5078 4261 2633 35844
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 18 4 2 2 1 4 24 14 2 71
  PR 9 1 3 1 0 1 2 9 0 26
  JML 27 5 5 3 1 5 26 23 2 97
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
  JML 0 0 0 0 0 1 4 1 0 6
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 119 0 0 50 7 4 8 3 8 199
  PR 121 1 0 31 7 4 9 7 6 186
  JML 240 1 0 81 14 8 17 10 14 385
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 6593 625 1329 1936 1311 645 2654 2199 1371 18663
  PR 6216 612 1335 1790 1240 631 2471 2096 1278 17669
  JML 12809 1237 2664 3726 2551 1276 5125 4295 2649 36332
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 4299 436 852 1082 806 428 1856 1529 1050 12338
  PR 4238 437 921 1017 816 449 1773 1538 1011 12200
  JML 8537 873 1773 2099 1622 877 3629 3067 2061 24538
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 3 1 0 1 1 1 3 1 14
  PR 6 0 1 1 0 0 0 3 0 11
  JML 9 3 2 1 1 1 1 6 1 25
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 119 0 0 50 7 4 8 3 8 199
  PR 121 1 0 31 7 4 9 6 6 185
  JML 240 1 0 81 14 8 17 9 14 384
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 4421 439 853 1132 814 433 1865 1535 1059 12551
  PR 4365 438 922 1049 823 454 1782 1547 1017 12397
  JML 8786 877 1775 2181 1637 887 3647 3082 2076 24948

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAI PINYUH SUNGAI RASAU SUNGAI BAKAU BESAR DARAT SUNGAI PURUN KECIL SUNGAI BAKAU BESAR LAUT SUNGAI BATANG PENIRAMAN NUSAPATI GALANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 12821 1260 2714 3730 2592 1291 5191 4359 2679 36637
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 18 0 0 1 1 0 1 0 35 56
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 4017 383 939 1548 954 404 1543 1277 568 11633
4 Jumlah surat suara digunakan 8786 877 1775 2181 1637 887 3647 3082 2076 24948
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAI PINYUH SUNGAI RASAU SUNGAI BAKAU BESAR DARAT SUNGAI PURUN KECIL SUNGAI BAKAU BESAR LAUT SUNGAI BATANG PENIRAMAN NUSAPATI GALANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 8729 871 1769 2165 1625 885 3633 3071 2065 24813
2 Jumlah Suara tidak sah 57 6 6 16 12 2 14 11 11 135
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 8786 877 1775 2181 1637 887 3647 3082 2076 24948

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAI PINYUH SUNGAI RASAU SUNGAI BAKAU BESAR DARAT SUNGAI PURUN KECIL SUNGAI BAKAU BESAR LAUT SUNGAI BATANG PENIRAMAN NUSAPATI GALANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 3817 789 1613 1023 1057 468 3034 2256 1426 15483
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 4912 82 156 1142 568 417 599 815 639 9330
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 8729 871 1769 2165 1625 885 3633 3071 2065 24813