Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAI DURI I SEMPARONG PARIT RADEN MENDALOK SUNGAI DUNGUN SUNGAI LIMAU SUNGAI KUNYIT HULU SUNGAI KUNYIT DALAM SUNGAI KUNYIT LAUT SUNGAI BUNDUNG LAUT BUKIT BATU SUNGAI DURI II SEMUDUN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 781 529 565 600 645 966 517 902 774 694 715 992 8680
  PR 782 542 548 554 625 963 500 972 808 639 709 895 8537
  JML 1563 1071 1113 1154 1270 1929 1017 1874 1582 1333 1424 1887 17217
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 3 9 0 5 9 2 5 4 9 48
  PR 2 0 1 3 5 1 7 6 0 2 1 7 35
  JML 4 0 1 6 14 1 12 15 2 7 5 16 83
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 7 1 0 7 5 4 0 7 5 21 2 0 59
  PR 3 2 0 7 7 1 1 5 6 11 3 1 47
  JML 10 3 0 14 12 5 1 12 11 32 5 1 106
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 790 530 565 610 659 971 524 918 781 720 721 1001 8790
  PR 787 544 549 564 637 967 508 983 814 652 713 903 8621
  JML 1577 1074 1114 1174 1296 1938 1032 1901 1595 1372 1434 1904 17411
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 519 359 341 391 370 744 340 532 580 449 412 581 5618
  PR 520 399 337 362 423 798 348 602 623 468 402 597 5879
  JML 1039 758 678 753 793 1542 688 1134 1203 917 814 1178 11497
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 0 0 1 4 0 5 2 4 17
  PR 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1 8
  JML 0 0 0 2 1 0 2 6 0 7 2 5 25
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 7 1 0 7 5 1 0 7 5 21 2 0 56
  PR 3 2 0 7 7 0 1 5 6 11 3 1 46
  JML 10 3 0 14 12 1 1 12 11 32 5 1 102
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 526 360 341 399 375 745 343 543 585 475 416 585 5693
  PR 523 401 337 370 431 798 350 609 629 481 405 599 5933
  JML 1049 761 678 769 806 1543 693 1152 1214 956 821 1184 11626

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAI DURI I SEMPARONG PARIT RADEN MENDALOK SUNGAI DUNGUN SUNGAI LIMAU SUNGAI KUNYIT HULU SUNGAI KUNYIT DALAM SUNGAI KUNYIT LAUT SUNGAI BUNDUNG LAUT BUKIT BATU SUNGAI DURI II SEMUDUN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1595 1094 1138 1180 1280 1972 1040 1928 1614 1380 1455 1928 17604
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 546 333 459 411 474 429 347 776 400 424 634 744 5977
4 Jumlah surat suara digunakan 1049 761 678 769 806 1543 693 1152 1214 956 821 1184 11626
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAI DURI I SEMPARONG PARIT RADEN MENDALOK SUNGAI DUNGUN SUNGAI LIMAU SUNGAI KUNYIT HULU SUNGAI KUNYIT DALAM SUNGAI KUNYIT LAUT SUNGAI BUNDUNG LAUT BUKIT BATU SUNGAI DURI II SEMUDUN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1038 759 669 766 795 1538 685 1142 1206 950 814 1180 11542
2 Jumlah Suara tidak sah 11 2 9 3 11 5 8 10 8 6 7 4 84
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1049 761 678 769 806 1543 693 1152 1214 956 821 1184 11626

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAI DURI I SEMPARONG PARIT RADEN MENDALOK SUNGAI DUNGUN SUNGAI LIMAU SUNGAI KUNYIT HULU SUNGAI KUNYIT DALAM SUNGAI KUNYIT LAUT SUNGAI BUNDUNG LAUT BUKIT BATU SUNGAI DURI II SEMUDUN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 621 698 450 434 551 1425 369 654 791 439 429 625 7486
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 417 61 219 332 244 113 316 488 415 511 385 555 4056
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1038 759 669 766 795 1538 685 1142 1206 950 814 1180 11542