Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PENITI BESAR SUNGAI PURUN BESAR SUNGAI BURUNG PENITI DALAM II PARIT BUGIS PENITI DALAM I Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2124 1703 992 1373 780 1268 8240
  PR 1890 1633 1052 1389 824 1246 8034
  JML 4014 3336 2044 2762 1604 2514 16274
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 5 3 2 5 1 18
  PR 2 2 7 4 3 1 19
  JML 4 7 10 6 8 2 37
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 2 10 0 12
  PR 0 0 3 2 1 0 6
  JML 0 0 3 4 11 0 18
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 11 17 0 3 7 7 45
  PR 13 14 1 4 4 6 42
  JML 24 31 1 7 11 13 87
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2137 1725 995 1380 802 1276 8315
  PR 1905 1649 1063 1399 832 1253 8101
  JML 4042 3374 2058 2779 1634 2529 16416
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1289 1139 598 911 453 708 5098
  PR 1125 1084 644 891 476 769 4989
  JML 2414 2223 1242 1802 929 1477 10087
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 4 1 0 4 1 11
  PR 0 2 3 2 1 0 8
  JML 1 6 4 2 5 1 19
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 1 5 0 6
  PR 0 0 0 0 1 0 1
  JML 0 0 0 1 6 0 7
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 11 17 0 3 7 7 45
  PR 13 14 1 4 4 6 42
  JML 24 31 1 7 11 13 87
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1301 1160 599 915 469 716 5160
  PR 1138 1100 648 897 482 775 5040
  JML 2439 2260 1247 1812 951 1491 10200

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PENITI BESAR SUNGAI PURUN BESAR SUNGAI BURUNG PENITI DALAM II PARIT BUGIS PENITI DALAM I Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4105 3406 2088 2819 1638 2568 16624
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 1 0 2 0 1 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1664 1145 841 1005 687 1076 6418
4 Jumlah surat suara digunakan 2439 2260 1247 1812 951 1491 10200
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PENITI BESAR SUNGAI PURUN BESAR SUNGAI BURUNG PENITI DALAM II PARIT BUGIS PENITI DALAM I Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2421 2236 1243 1805 947 1481 10133
2 Jumlah Suara tidak sah 18 24 4 7 4 10 67
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2439 2260 1247 1812 951 1491 10200

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PENITI BESAR SUNGAI PURUN BESAR SUNGAI BURUNG PENITI DALAM II PARIT BUGIS PENITI DALAM I
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1140 1386 846 1325 615 933 6245
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1281 850 397 480 332 548 3888
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2421 2236 1243 1805 947 1481 10133