Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TANJUNG KAPUAS LAPE PENYELIMAU SUNGAI ALAI SEMERANGKAI SUNGAI BATU SUNGAI MUNTIK LINTANG KAPUAS LINTANG PELAMAN BELANGIN PENYELIMAU JAYA TAPANG DULANG SUNGAI MAWANG KAMBONG TANJUNG SEKAYAM SUNGAI SENGKUANG ILIR KOTA BERINGIN BUNUT PENYELADI NANGA BIANG RAMBIN ENTAKAI PANA MENGKIANG BOTUH LINTANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2256 972 690 755 1411 769 3160 722 643 537 506 214 758 421 1059 1585 2298 3762 2341 939 1005 600 800 629 603 252 29687
  PR 2249 925 636 740 1301 708 3812 690 569 511 501 192 719 350 1132 1554 2031 3847 2516 888 937 562 743 533 536 230 29412
  JML 4505 1897 1326 1495 2712 1477 6972 1412 1212 1048 1007 406 1477 771 2191 3139 4329 7609 4857 1827 1942 1162 1543 1162 1139 482 59099
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 5 2 14 6 2 1 5 4 2 0 0 0 1 4 11 3 10 5 29 0 2 0 0 1 3 6 116
  PR 8 2 2 6 1 0 0 2 1 0 0 0 4 5 9 3 10 5 29 1 1 0 0 1 1 2 93
  JML 13 4 16 12 3 1 5 6 3 0 0 0 5 9 20 6 20 10 58 1 3 0 0 2 4 8 209
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 37 26 3 0 27 5 16 20 3 6 27 2 13 2 30 7 42 119 21 21 4 0 1 1 0 4 437
  PR 53 21 7 0 21 4 17 15 0 8 26 3 7 1 33 4 18 129 30 5 5 0 0 1 0 9 417
  JML 90 47 10 0 48 9 33 35 3 14 53 5 20 3 63 11 60 248 51 26 9 0 1 2 0 13 854
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2298 1000 707 761 1440 775 3181 746 648 543 533 216 772 427 1101 1595 2353 3886 2391 960 1011 600 801 631 606 262 30244
  PR 2310 948 645 746 1323 712 3829 707 570 519 529 195 730 356 1174 1561 2062 3981 2575 894 943 562 743 535 537 241 29927
  JML 4608 1948 1352 1507 2763 1487 7010 1453 1218 1062 1062 411 1502 783 2275 3156 4415 7867 4966 1854 1954 1162 1544 1166 1143 503 60171
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1740 873 588 626 1200 658 2409 563 507 418 398 170 690 361 833 1341 1810 2853 1731 753 833 572 668 544 543 230 23912
  PR 1774 834 538 624 1104 613 2813 540 448 385 383 164 644 320 885 1332 1648 3017 1908 732 776 540 599 470 481 218 23790
  JML 3514 1707 1126 1250 2304 1271 5222 1103 955 803 781 334 1334 681 1718 2673 3458 5870 3639 1485 1609 1112 1267 1014 1024 448 47702
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 5 2 14 6 2 1 5 4 2 0 0 0 1 0 11 3 10 5 29 0 2 0 0 1 3 6 112
  PR 8 2 2 6 1 0 0 2 1 0 0 0 4 0 9 3 10 5 29 1 1 0 0 1 1 2 88
  JML 13 4 16 12 3 1 5 6 3 0 0 0 5 0 20 6 20 10 58 1 3 0 0 2 4 8 200
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 37 24 3 0 27 5 16 20 3 6 27 2 13 2 28 7 39 119 21 21 4 0 1 1 0 4 430
  PR 53 19 7 0 21 4 17 15 0 8 26 3 7 1 30 4 15 129 30 5 5 0 0 1 0 9 409
  JML 90 43 10 0 48 9 33 35 3 14 53 5 20 3 58 11 54 248 51 26 9 0 1 2 0 13 839
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1782 899 605 632 1229 664 2430 587 512 424 425 172 704 363 873 1351 1862 2977 1781 774 839 572 669 546 546 240 24458
  PR 1835 855 547 630 1126 617 2830 557 449 393 410 167 655 321 924 1339 1676 3151 1967 738 782 540 599 472 482 229 24291
  JML 3617 1754 1152 1262 2355 1281 5260 1144 961 817 835 339 1359 684 1797 2690 3538 6128 3748 1512 1621 1112 1268 1018 1028 469 48749

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TANJUNG KAPUAS LAPE PENYELIMAU SUNGAI ALAI SEMERANGKAI SUNGAI BATU SUNGAI MUNTIK LINTANG KAPUAS LINTANG PELAMAN BELANGIN PENYELIMAU JAYA TAPANG DULANG SUNGAI MAWANG KAMBONG TANJUNG SEKAYAM SUNGAI SENGKUANG ILIR KOTA BERINGIN BUNUT PENYELADI NANGA BIANG RAMBIN ENTAKAI PANA MENGKIANG BOTUH LINTANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4612 1939 1357 1531 2778 1513 7132 1445 1274 1074 1030 415 1509 789 2243 3209 4370 7842 4957 1872 1987 1191 1571 1192 1167 504 60503
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 6 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 4 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 23
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 989 185 205 269 423 232 1870 301 313 254 195 76 150 105 442 519 827 1714 1206 360 366 79 303 174 139 35 11731
4 Jumlah surat suara digunakan 3617 1754 1152 1262 2355 1281 5260 1144 961 817 835 339 1359 684 1797 2690 3538 6128 3748 1512 1621 1112 1268 1018 1028 469 48749
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TANJUNG KAPUAS LAPE PENYELIMAU SUNGAI ALAI SEMERANGKAI SUNGAI BATU SUNGAI MUNTIK LINTANG KAPUAS LINTANG PELAMAN BELANGIN PENYELIMAU JAYA TAPANG DULANG SUNGAI MAWANG KAMBONG TANJUNG SEKAYAM SUNGAI SENGKUANG ILIR KOTA BERINGIN BUNUT PENYELADI NANGA BIANG RAMBIN ENTAKAI PANA MENGKIANG BOTUH LINTANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3592 1743 1139 1258 2339 1275 5249 1141 951 811 832 339 1353 678 1790 2663 3520 6089 3723 1504 1614 1110 1256 1014 1018 465 48466
2 Jumlah Suara tidak sah 25 11 13 4 16 6 11 3 10 6 3 0 6 6 7 27 18 39 25 8 7 2 12 4 10 4 283
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3617 1754 1152 1262 2355 1281 5260 1144 961 817 835 339 1359 684 1797 2690 3538 6128 3748 1512 1621 1112 1268 1018 1028 469 48749

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TANJUNG KAPUAS LAPE PENYELIMAU SUNGAI ALAI SEMERANGKAI SUNGAI BATU SUNGAI MUNTIK LINTANG KAPUAS LINTANG PELAMAN BELANGIN PENYELIMAU JAYA TAPANG DULANG SUNGAI MAWANG KAMBONG TANJUNG SEKAYAM SUNGAI SENGKUANG ILIR KOTA BERINGIN BUNUT PENYELADI NANGA BIANG RAMBIN ENTAKAI PANA MENGKIANG BOTUH LINTANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2387 131 92 546 1065 472 1853 564 49 373 88 25 138 19 1483 2045 2187 3179 1705 961 905 38 56 57 474 62 20954
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1205 1612 1047 712 1274 803 3396 577 902 438 744 314 1215 659 307 618 1333 2910 2018 543 709 1072 1200 957 544 403 27512
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3592 1743 1139 1258 2339 1275 5249 1141 951 811 832 339 1353 678 1790 2663 3520 6089 3723 1504 1614 1110 1256 1014 1018 465 48466