Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MELIAU HILIR HARAPAN MAKMUR MUKTI JAYA BHAKTI JAYA BALAI TINGGI ENGGADAI BARU LOMBAK LALANG CUPANG KUNYIL SUNGAI KEMBAYAU KUALA ROSAN PAMPANG DUA SUNGAI MAYAM MELOBOK MERANGGAU KUALA BUAYAN MELIAU HULU MELAWI MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2915 466 280 361 901 451 968 534 352 1285 670 1000 738 1090 1147 628 1913 1484 657 17840
  PR 2651 448 260 302 761 369 858 458 309 1055 572 930 696 1016 1051 549 1879 1324 548 16036
  JML 5566 914 540 663 1662 820 1826 992 661 2340 1242 1930 1434 2106 2198 1177 3792 2808 1205 33876
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 9 0 0 0 4 0 0 1 0 9 0 0 4 3 14 0 12 1 1 58
  PR 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 1 3 10 0 1 0 1 26
  JML 11 0 0 0 5 0 0 1 0 16 0 0 5 6 24 0 13 1 2 84
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 55 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0 0 5 66 16 0 61 22 1 241
  PR 26 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 7 37 12 0 60 23 0 171
  JML 81 0 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 12 103 28 0 121 45 1 412
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2979 466 280 361 905 460 968 535 352 1300 670 1000 747 1159 1177 628 1986 1507 659 18139
  PR 2679 448 260 302 762 370 858 458 309 1067 572 930 704 1056 1073 549 1940 1347 549 16233
  JML 5658 914 540 663 1667 830 1826 993 661 2367 1242 1930 1451 2215 2250 1177 3926 2854 1208 34372
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2247 392 244 248 833 330 917 465 335 959 581 927 615 696 1033 569 1380 1123 553 14447
  PR 2149 370 237 233 707 268 814 420 292 839 511 853 587 637 966 495 1338 1096 491 13303
  JML 4396 762 481 481 1540 598 1731 885 627 1798 1092 1780 1202 1333 1999 1064 2718 2219 1044 27750
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 9 0 0 0 4 0 0 1 0 9 0 0 4 3 14 0 12 1 1 58
  PR 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 1 3 10 0 1 0 1 26
  JML 11 0 0 0 5 0 0 1 0 16 0 0 5 6 24 0 13 1 2 84
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 55 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0 0 5 66 16 0 61 22 1 241
  PR 26 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 7 37 12 0 60 23 0 171
  JML 81 0 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 12 103 28 0 121 45 1 412
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2311 392 244 248 837 339 917 466 335 974 581 927 624 765 1063 569 1453 1146 555 14746
  PR 2177 370 237 233 708 269 814 420 292 851 511 853 595 677 988 495 1399 1119 492 13500
  JML 4488 762 481 481 1545 608 1731 886 627 1825 1092 1780 1219 1442 2051 1064 2852 2265 1047 28246

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MELIAU HILIR HARAPAN MAKMUR MUKTI JAYA BHAKTI JAYA BALAI TINGGI ENGGADAI BARU LOMBAK LALANG CUPANG KUNYIL SUNGAI KEMBAYAU KUALA ROSAN PAMPANG DUA SUNGAI MAYAM MELOBOK MERANGGAU KUALA BUAYAN MELIAU HULU MELAWI MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 5676 931 549 677 1689 835 1861 1010 673 2385 1268 1962 1463 2139 2246 1197 3854 2872 1229 34516
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0 12
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1187 169 68 196 141 226 130 124 46 560 176 180 244 695 195 133 1000 606 182 6258
4 Jumlah surat suara digunakan 4488 762 481 481 1545 608 1731 886 627 1825 1092 1780 1219 1442 2051 1064 2852 2265 1047 28246
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MELIAU HILIR HARAPAN MAKMUR MUKTI JAYA BHAKTI JAYA BALAI TINGGI ENGGADAI BARU LOMBAK LALANG CUPANG KUNYIL SUNGAI KEMBAYAU KUALA ROSAN PAMPANG DUA SUNGAI MAYAM MELOBOK MERANGGAU KUALA BUAYAN MELIAU HULU MELAWI MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4473 760 474 478 1532 601 1714 881 625 1821 1079 1774 1208 1441 2041 1060 2831 2255 1042 28090
2 Jumlah Suara tidak sah 15 2 7 3 13 7 17 5 2 4 13 6 11 1 10 4 21 10 5 156
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4488 762 481 481 1545 608 1731 886 627 1825 1092 1780 1219 1442 2051 1064 2852 2265 1047 28246

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MELIAU HILIR HARAPAN MAKMUR MUKTI JAYA BHAKTI JAYA BALAI TINGGI ENGGADAI BARU LOMBAK LALANG CUPANG KUNYIL SUNGAI KEMBAYAU KUALA ROSAN PAMPANG DUA SUNGAI MAYAM MELOBOK MERANGGAU KUALA BUAYAN MELIAU HULU MELAWI MAKMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2231 209 161 189 360 70 165 319 517 496 87 256 208 815 568 176 1650 1556 116 10149
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2242 551 313 289 1172 531 1549 562 108 1325 992 1518 1000 626 1473 884 1181 699 926 17941
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4473 760 474 478 1532 601 1714 881 625 1821 1079 1774 1208 1441 2041 1060 2831 2255 1042 28090