Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUKA KARYA PELANJAU JAYA BANTAN SARI BATU PAYUNG DUA RIAM BATU GADING RUNJAI JAYA RANDAI BELABAN KARYA BARU RANGKUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 815 332 453 518 595 262 502 782 424 598 5281
  PR 925 302 374 432 560 245 456 687 415 429 4825
  JML 1740 634 827 950 1155 507 958 1469 839 1027 10106
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 3 0 1 0 0 14 0 0 19
  PR 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
  JML 2 0 4 0 1 0 0 16 0 0 23
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 0 0 0 0 0 217 0 0 0 220
  PR 1 0 0 0 0 0 122 0 0 0 123
  JML 4 0 0 0 0 0 339 0 0 0 343
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 18 0 9 8 1 0 2 5 7 6 56
  PR 9 0 1 8 1 0 0 5 5 1 30
  JML 27 0 10 16 2 0 2 10 12 7 86
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 837 332 465 526 597 262 721 801 431 604 5576
  PR 936 302 376 440 561 245 578 694 420 430 4982
  JML 1773 634 841 966 1158 507 1299 1495 851 1034 10558
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 523 242 379 357 521 242 397 635 364 496 4156
  PR 491 204 310 311 482 234 330 586 363 361 3672
  JML 1014 446 689 668 1003 476 727 1221 727 857 7828
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 3 0 1 0 0 14 0 0 19
  PR 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
  JML 2 0 4 0 1 0 0 16 0 0 23
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 0 0 0 0 0 81 0 0 0 84
  PR 1 0 0 0 0 0 53 0 0 0 54
  JML 4 0 0 0 0 0 134 0 0 0 138
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 18 0 9 8 1 0 2 5 7 6 56
  PR 9 0 1 8 1 0 0 5 5 1 30
  JML 27 0 10 16 2 0 2 10 12 7 86
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 545 242 391 365 523 242 480 654 371 502 4315
  PR 502 204 312 319 483 234 383 593 368 362 3760
  JML 1047 446 703 684 1006 476 863 1247 739 864 8075

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUKA KARYA PELANJAU JAYA BANTAN SARI BATU PAYUNG DUA RIAM BATU GADING RUNJAI JAYA RANDAI BELABAN KARYA BARU RANGKUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1775 646 846 971 1180 518 979 1575 858 998 10346
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 728 200 143 287 174 42 115 327 119 134 2269
4 Jumlah surat suara digunakan 1047 446 703 684 1006 476 863 1247 739 864 8075
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUKA KARYA PELANJAU JAYA BANTAN SARI BATU PAYUNG DUA RIAM BATU GADING RUNJAI JAYA RANDAI BELABAN KARYA BARU RANGKUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1041 442 697 680 995 472 854 1232 735 854 8002
2 Jumlah Suara tidak sah 6 4 6 4 11 4 9 15 4 10 73
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1047 446 703 684 1006 476 863 1247 739 864 8075

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUKA KARYA PELANJAU JAYA BANTAN SARI BATU PAYUNG DUA RIAM BATU GADING RUNJAI JAYA RANDAI BELABAN KARYA BARU RANGKUNG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 446 126 32 91 73 15 153 101 73 169 1279
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 595 316 665 589 922 457 701 1131 662 685 6723
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1041 442 697 680 995 472 854 1232 735 854 8002