Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MANIS MATA JAMBI SEGULING KELIMANTAN PELEMPANGAN SENGKUANG MERABONG PAKIT SELABA SUNGAI BULUH MEKAR JAYA BATU SEDAU ASAM BESAR LEMBAH MUKTI SUKA RAMAI SUAK BURUNG AIR DEKAKAH SILAT TERUSAN KEMUNING KELAMPAI BUKIT GAJAH RATU ELOK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1260 395 503 268 321 291 363 274 237 506 1148 364 450 778 605 952 565 272 430 292 1150 11424
  PR 1141 294 437 240 301 261 322 247 215 431 979 299 446 687 529 832 567 244 343 270 1101 10186
  JML 2401 689 940 508 622 552 685 521 452 937 2127 663 896 1465 1134 1784 1132 516 773 562 2251 21610
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 0 0 0 0 0 0 2 15 0 1 1 0 0 0 12 10 0 0 1 0 46
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 9 2 0 0 1 0 19
  JML 4 0 0 0 0 0 0 2 21 0 2 1 0 0 0 21 12 0 0 2 0 65
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 13 0 2 0 0 0 0 0 2 0 63 0 0 2 0 26 2 0 0 14 38 162
  PR 6 0 2 0 0 0 0 0 1 2 36 0 0 1 0 9 2 0 0 10 22 91
  JML 19 0 4 0 0 0 0 0 3 2 99 0 0 3 0 35 4 0 0 24 60 253
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1277 395 505 268 321 291 363 276 254 506 1212 365 450 780 605 990 577 272 430 320 1188 11645
  PR 1147 294 439 240 301 261 322 247 222 433 1016 299 446 688 529 850 571 244 343 300 1123 10315
  JML 2424 689 944 508 622 552 685 523 476 939 2228 664 896 1468 1134 1840 1148 516 773 620 2311 21960
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 860 333 385 139 240 223 315 220 156 341 879 207 302 616 427 549 449 264 302 165 796 8168
  PR 793 154 305 154 231 180 244 190 138 295 757 175 299 535 344 459 439 233 224 156 694 6999
  JML 1653 487 690 293 471 403 559 410 294 636 1636 382 601 1151 771 1008 888 497 526 321 1490 15167
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 0 0 0 0 0 0 2 15 0 1 1 0 0 0 12 10 0 0 1 0 46
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 9 2 0 0 1 0 19
  JML 4 0 0 0 0 0 0 2 21 0 2 1 0 0 0 21 12 0 0 2 0 65
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 12 0 2 0 0 0 0 0 2 0 63 0 0 2 0 26 2 0 0 14 38 161
  PR 5 0 2 0 0 0 0 0 1 2 36 0 0 1 0 9 2 0 0 10 22 90
  JML 17 0 4 0 0 0 0 0 3 2 99 0 0 3 0 35 4 0 0 24 60 251
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 876 333 387 139 240 223 315 222 173 341 943 208 302 618 427 587 461 264 302 180 834 8375
  PR 798 154 307 154 231 180 244 190 145 297 794 175 299 536 344 477 443 233 224 167 716 7108
  JML 1674 487 694 293 471 403 559 412 318 638 1737 383 601 1154 771 1064 904 497 526 347 1550 15483

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MANIS MATA JAMBI SEGULING KELIMANTAN PELEMPANGAN SENGKUANG MERABONG PAKIT SELABA SUNGAI BULUH MEKAR JAYA BATU SEDAU ASAM BESAR LEMBAH MUKTI SUKA RAMAI SUAK BURUNG AIR DEKAKAH SILAT TERUSAN KEMUNING KELAMPAI BUKIT GAJAH RATU ELOK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2453 704 959 519 635 564 696 535 462 957 2179 677 915 1495 1155 1822 1157 527 789 347 2298 21845
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 779 217 265 226 163 161 137 123 144 319 442 294 314 339 384 758 253 30 263 0 748 6359
4 Jumlah surat suara digunakan 1674 487 694 293 471 403 559 412 318 638 1737 383 601 1154 771 1064 904 497 526 347 1550 15483
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MANIS MATA JAMBI SEGULING KELIMANTAN PELEMPANGAN SENGKUANG MERABONG PAKIT SELABA SUNGAI BULUH MEKAR JAYA BATU SEDAU ASAM BESAR LEMBAH MUKTI SUKA RAMAI SUAK BURUNG AIR DEKAKAH SILAT TERUSAN KEMUNING KELAMPAI BUKIT GAJAH RATU ELOK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1668 484 690 288 470 398 559 410 317 631 1725 382 595 1151 768 1060 897 494 522 347 1541 15397
2 Jumlah Suara tidak sah 6 3 4 5 1 5 0 2 1 7 12 1 6 3 3 4 7 3 4 0 9 86
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1674 487 694 293 471 403 559 412 318 638 1737 383 601 1154 771 1064 904 497 526 347 1550 15483

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MANIS MATA JAMBI SEGULING KELIMANTAN PELEMPANGAN SENGKUANG MERABONG PAKIT SELABA SUNGAI BULUH MEKAR JAYA BATU SEDAU ASAM BESAR LEMBAH MUKTI SUKA RAMAI SUAK BURUNG AIR DEKAKAH SILAT TERUSAN KEMUNING KELAMPAI BUKIT GAJAH RATU ELOK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 825 76 100 93 25 23 69 98 141 317 356 94 173 141 213 325 59 418 277 113 726 4662
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 843 408 590 195 445 375 490 312 176 314 1369 288 422 1010 555 735 838 76 245 234 815 10735
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1668 484 690 288 470 398 559 410 317 631 1725 382 595 1151 768 1060 897 494 522 347 1541 15397