Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KENDAWANGAN KIRI SUNGAI JELAYAN KEDONDONG SERIAM KERAMAT JAYA NATAI KUINI AIRHITAM HULU PEMBEDILAN MEKAR UTAMA DANAU BUNTAR SELIMANTAN JAYA SUKA DAMAI SUKA HARAPAN AIR HITAM BESAR BANGKAL SERAI PANGKALAN BATU KENDAWANGAN KANAN BANJAR SARI AIR TARAP Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3408 405 339 1261 455 371 836 708 1913 1365 462 449 425 1029 636 436 507 1340 300 16645
  PR 3148 243 268 1051 450 272 768 636 1623 917 393 394 343 903 560 373 487 1254 275 14358
  JML 6556 648 607 2312 905 643 1604 1344 3536 2282 855 843 768 1932 1196 809 994 2594 575 31003
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 4 0 8 0 1 3 7 0 9 0 0 7 6 0 12 0 59
  PR 0 0 0 5 0 1 0 0 2 2 0 3 0 0 7 2 0 4 0 26
  JML 2 0 0 9 0 9 0 1 5 9 0 12 0 0 14 8 0 16 0 85
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 122 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 13 1 4 0 0 0 0 168
  PR 99 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 2 3 0 0 0 0 125
  JML 221 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 28 3 7 0 0 0 0 293
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 128 0 1 3 4 0 0 2 181 60 20 0 0 0 11 0 0 63 0 473
  PR 83 0 0 0 3 0 0 0 69 32 14 0 0 0 8 0 0 31 0 240
  JML 211 0 1 3 7 0 0 2 250 92 34 0 0 0 19 0 0 94 0 713
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3660 405 340 1268 459 379 836 711 2125 1432 482 458 438 1030 658 442 507 1415 300 17345
  PR 3330 243 268 1056 453 273 768 636 1700 951 407 397 358 905 578 375 487 1289 275 14749
  JML 6990 648 608 2324 912 652 1604 1347 3825 2383 889 855 796 1935 1236 817 994 2704 575 32094
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1691 357 296 603 233 164 426 399 968 627 275 264 232 527 282 354 319 789 221 9027
  PR 1686 220 236 447 276 139 405 355 853 448 238 225 194 486 217 317 267 791 183 7983
  JML 3377 577 532 1050 509 303 831 754 1821 1075 513 489 426 1013 499 671 586 1580 404 17010
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 4 0 8 0 1 3 7 0 9 0 0 7 6 0 12 0 59
  PR 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 7 2 0 4 0 25
  JML 2 0 0 9 0 8 0 1 5 9 0 12 0 0 14 8 0 16 0 84
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 36 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 7 1 4 0 0 0 0 76
  PR 28 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 2 3 0 0 0 0 46
  JML 64 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 14 3 7 0 0 0 0 122
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 128 0 1 3 4 0 0 2 181 60 20 0 0 0 11 0 0 63 0 473
  PR 83 0 0 0 3 0 0 0 69 32 14 0 0 0 8 0 0 31 0 240
  JML 211 0 1 3 7 0 0 2 250 92 34 0 0 0 19 0 0 94 0 713
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1857 357 297 610 237 172 426 402 1180 694 295 273 239 528 304 360 319 864 221 9635
  PR 1797 220 236 452 279 139 405 355 930 482 252 228 201 488 235 319 267 826 183 8294
  JML 3654 577 533 1062 516 311 831 757 2110 1176 547 501 440 1016 539 679 586 1690 404 17929

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KENDAWANGAN KIRI SUNGAI JELAYAN KEDONDONG SERIAM KERAMAT JAYA NATAI KUINI AIRHITAM HULU PEMBEDILAN MEKAR UTAMA DANAU BUNTAR SELIMANTAN JAYA SUKA DAMAI SUKA HARAPAN AIR HITAM BESAR BANGKAL SERAI PANGKALAN BATU KENDAWANGAN KANAN BANJAR SARI AIR TARAP Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6697 662 621 2363 925 657 1638 1360 3624 2329 874 863 786 1973 1219 827 1015 2651 588 31672
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3043 85 88 1300 409 346 807 602 1513 1153 327 359 346 957 678 148 429 960 184 13734
4 Jumlah surat suara digunakan 3654 577 533 1062 516 311 831 757 2110 1176 547 501 440 1016 539 679 586 1690 404 17929
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KENDAWANGAN KIRI SUNGAI JELAYAN KEDONDONG SERIAM KERAMAT JAYA NATAI KUINI AIRHITAM HULU PEMBEDILAN MEKAR UTAMA DANAU BUNTAR SELIMANTAN JAYA SUKA DAMAI SUKA HARAPAN AIR HITAM BESAR BANGKAL SERAI PANGKALAN BATU KENDAWANGAN KANAN BANJAR SARI AIR TARAP Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3624 573 533 1054 515 310 825 754 2096 1159 542 494 438 1010 509 677 579 1680 400 17772
2 Jumlah Suara tidak sah 30 4 0 8 1 1 6 3 14 17 5 7 2 6 30 2 7 10 4 157
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3654 577 533 1062 516 311 831 757 2110 1176 547 501 440 1016 539 679 586 1690 404 17929

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KENDAWANGAN KIRI SUNGAI JELAYAN KEDONDONG SERIAM KERAMAT JAYA NATAI KUINI AIRHITAM HULU PEMBEDILAN MEKAR UTAMA DANAU BUNTAR SELIMANTAN JAYA SUKA DAMAI SUKA HARAPAN AIR HITAM BESAR BANGKAL SERAI PANGKALAN BATU KENDAWANGAN KANAN BANJAR SARI AIR TARAP
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1441 38 55 351 96 89 225 185 653 213 136 194 189 290 206 54 193 549 50 5207
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2183 535 478 703 419 221 600 569 1443 946 406 300 249 720 303 623 386 1131 350 12565
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3624 573 533 1054 515 310 825 754 2096 1159 542 494 438 1010 509 677 579 1680 400 17772