Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA TAYAP CEGOLAK SEPAKAT JAYA KAYONG HULU KAYONG UTARA TAJOK KAYONG MENSUBANG SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN SEBADAK RAYA SIANTAU RAYA LEMBAH HIJAU DUA LEMBAH HIJAU SATU BATU MAS BETENUNG PANGKALAN SUKA PANGKALAN TELOK SUNGAI KELIK PATEH BENTENG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1500 152 526 616 213 332 488 647 696 740 309 305 461 1003 423 1140 1572 120 11243
  PR 1300 151 470 569 168 329 451 585 596 713 304 271 421 958 372 1005 1307 115 10085
  JML 2800 303 996 1185 381 661 939 1232 1292 1453 613 576 882 1961 795 2145 2879 235 21328
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 6 0 0 1 0 2 0 2 1 3 2 0 1 1 0 12 8 0 39
  PR 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 10
  JML 7 0 0 1 0 2 0 3 2 3 3 0 1 2 0 12 13 0 49
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 49 6 0 4 4 19 6 9 0 17 1 8 12 65 0 13 88 2 303
  PR 38 1 0 6 2 13 4 5 0 8 1 6 0 35 0 14 36 0 169
  JML 87 7 0 10 6 32 10 14 0 25 2 14 12 100 0 27 124 2 472
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1555 158 526 621 217 353 494 658 697 760 312 313 474 1069 423 1165 1668 122 11585
  PR 1339 152 470 575 170 342 455 591 597 721 306 277 421 994 372 1019 1348 115 10264
  JML 2894 310 996 1196 387 695 949 1249 1294 1481 618 590 895 2063 795 2184 3016 237 21849
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1038 113 426 389 186 293 360 519 507 545 261 227 392 663 389 817 1071 90 8286
  PR 937 111 396 349 156 305 310 487 449 503 235 209 363 606 326 777 864 90 7473
  JML 1975 224 822 738 342 598 670 1006 956 1048 496 436 755 1269 715 1594 1935 180 15759
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 6 0 0 1 0 2 0 2 1 2 2 0 1 1 0 12 8 0 38
  PR 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 10
  JML 7 0 0 1 0 2 0 3 2 2 3 0 1 2 0 12 13 0 48
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 49 6 0 4 4 19 6 7 0 17 1 8 12 65 0 13 88 2 301
  PR 38 1 0 6 2 13 4 4 0 8 1 6 0 35 0 14 36 0 168
  JML 87 7 0 10 6 32 10 11 0 25 2 14 12 100 0 27 124 2 469
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1093 119 426 394 190 314 366 528 508 564 264 235 405 729 389 842 1167 92 8625
  PR 976 112 396 355 158 318 314 492 450 511 237 215 363 642 326 791 905 90 7651
  JML 2069 231 822 749 348 632 680 1020 958 1075 501 450 768 1371 715 1633 2072 182 16276

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA TAYAP CEGOLAK SEPAKAT JAYA KAYONG HULU KAYONG UTARA TAJOK KAYONG MENSUBANG SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN SEBADAK RAYA SIANTAU RAYA LEMBAH HIJAU DUA LEMBAH HIJAU SATU BATU MAS BETENUNG PANGKALAN SUKA PANGKALAN TELOK SUNGAI KELIK PATEH BENTENG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2871 309 1019 1210 389 675 960 1261 1320 1488 665 588 907 1965 812 2195 2945 243 21822
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 802 78 197 461 41 43 280 241 362 411 164 138 139 594 97 562 873 61 5544
4 Jumlah surat suara digunakan 2069 231 822 749 348 632 680 1020 958 1075 501 450 768 1371 715 1633 2072 182 16276
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA TAYAP CEGOLAK SEPAKAT JAYA KAYONG HULU KAYONG UTARA TAJOK KAYONG MENSUBANG SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN SEBADAK RAYA SIANTAU RAYA LEMBAH HIJAU DUA LEMBAH HIJAU SATU BATU MAS BETENUNG PANGKALAN SUKA PANGKALAN TELOK SUNGAI KELIK PATEH BENTENG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2057 230 818 746 345 624 671 1006 958 1060 497 446 760 1360 710 1615 2053 179 16135
2 Jumlah Suara tidak sah 12 1 4 3 3 8 9 14 0 15 4 4 8 11 5 18 19 3 141
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2069 231 822 749 348 632 680 1020 958 1075 501 450 768 1371 715 1633 2072 182 16276

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA TAYAP CEGOLAK SEPAKAT JAYA KAYONG HULU KAYONG UTARA TAJOK KAYONG MENSUBANG SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN SEBADAK RAYA SIANTAU RAYA LEMBAH HIJAU DUA LEMBAH HIJAU SATU BATU MAS BETENUNG PANGKALAN SUKA PANGKALAN TELOK SUNGAI KELIK PATEH BENTENG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1326 66 393 105 76 52 396 374 83 699 148 178 103 179 174 524 1127 35 6038
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 731 164 425 641 269 572 275 632 875 361 349 268 657 1181 536 1091 926 144 10097
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2057 230 818 746 345 624 671 1006 958 1060 497 446 760 1360 710 1615 2053 179 16135