Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TUMBANG TITI TITI BARU TANJUNG BEULANG BATU BERANSAK SERENGKAH KANAN SEPAUHAN RAYA JUNGKAL JELAYAN PENGATAPAN RAYA SUKA DAMAI TANJUNG MALOI AUR GADING PETEBANG JAYA NATAI PANJANG SERENGKAH BATU TAJAM NANGA KELAMPAI MAHAWA KALIMAS BARU PAMUATAN JAYA SENGKAHARAK BELABAN TUJUH SEGAR WANGI BERINGIN RAYO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1108 849 136 215 224 222 319 211 282 121 111 463 228 605 405 271 356 693 488 509 237 379 813 408 9653
  PR 981 771 117 179 177 172 302 185 273 106 97 425 211 537 372 253 320 647 420 456 205 317 729 297 8549
  JML 2089 1620 253 394 401 394 621 396 555 227 208 888 439 1142 777 524 676 1340 908 965 442 696 1542 705 18202
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 7 1 24
  PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
  JML 2 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 2 1 8 1 29
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 10 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 2 3 0 0 6 4 4 0 14 15 0 66
  PR 5 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 3 0 1 9 0 29
  JML 15 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 1 0 3 4 0 0 7 8 7 0 15 24 0 95
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1121 850 138 216 226 222 319 211 290 121 111 464 230 607 410 271 356 700 492 513 239 394 835 409 9745
  PR 988 771 117 180 178 172 302 185 276 107 97 425 212 538 373 253 320 648 424 459 205 318 739 297 8584
  JML 2109 1621 255 396 404 394 621 396 566 228 208 889 442 1145 783 524 676 1348 916 972 444 712 1574 706 18329
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 625 450 110 144 182 155 270 150 211 84 84 326 190 364 250 178 277 449 352 344 170 239 443 302 6349
  PR 584 426 108 129 144 108 243 137 187 79 76 292 174 287 237 169 240 419 300 290 159 237 361 219 5605
  JML 1209 876 218 273 326 263 513 287 398 163 160 618 364 651 487 347 517 868 652 634 329 476 804 521 11954
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 7 1 24
  PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
  JML 2 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 2 1 8 1 29
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 10 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 2 3 0 0 6 4 4 0 14 15 0 66
  PR 5 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 3 0 1 9 0 29
  JML 15 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 1 0 3 4 0 0 7 8 7 0 15 24 0 95
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 638 451 112 145 184 155 270 150 219 84 84 327 192 366 255 178 277 456 356 348 172 254 465 303 6441
  PR 591 426 108 130 145 108 243 137 190 80 76 292 175 288 238 169 240 420 304 293 159 238 371 219 5640
  JML 1229 877 220 275 329 263 513 287 409 164 160 619 367 654 493 347 517 876 660 641 331 492 836 522 12081

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TUMBANG TITI TITI BARU TANJUNG BEULANG BATU BERANSAK SERENGKAH KANAN SEPAUHAN RAYA JUNGKAL JELAYAN PENGATAPAN RAYA SUKA DAMAI TANJUNG MALOI AUR GADING PETEBANG JAYA NATAI PANJANG SERENGKAH BATU TAJAM NANGA KELAMPAI MAHAWA KALIMAS BARU PAMUATAN JAYA SENGKAHARAK BELABAN TUJUH SEGAR WANGI BERINGIN RAYO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2134 1658 258 404 409 403 634 404 567 231 213 907 451 1167 793 535 690 1369 928 986 452 716 1574 720 18603
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 905 781 38 127 80 140 115 117 158 67 53 288 84 513 300 188 171 493 268 345 121 224 738 198 6512
4 Jumlah surat suara digunakan 1229 877 220 275 329 263 513 287 409 164 160 619 367 654 493 347 517 876 660 641 331 492 836 522 12081
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TUMBANG TITI TITI BARU TANJUNG BEULANG BATU BERANSAK SERENGKAH KANAN SEPAUHAN RAYA JUNGKAL JELAYAN PENGATAPAN RAYA SUKA DAMAI TANJUNG MALOI AUR GADING PETEBANG JAYA NATAI PANJANG SERENGKAH BATU TAJAM NANGA KELAMPAI MAHAWA KALIMAS BARU PAMUATAN JAYA SENGKAHARAK BELABAN TUJUH SEGAR WANGI BERINGIN RAYO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1227 870 217 275 324 262 510 282 403 162 159 614 367 652 490 343 516 865 650 636 328 489 828 513 11982
2 Jumlah Suara tidak sah 2 7 3 0 5 1 3 5 6 2 1 5 0 2 3 4 1 11 10 5 3 3 8 9 99
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1229 877 220 275 329 263 513 287 409 164 160 619 367 654 493 347 517 876 660 641 331 492 836 522 12081

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TUMBANG TITI TITI BARU TANJUNG BEULANG BATU BERANSAK SERENGKAH KANAN SEPAUHAN RAYA JUNGKAL JELAYAN PENGATAPAN RAYA SUKA DAMAI TANJUNG MALOI AUR GADING PETEBANG JAYA NATAI PANJANG SERENGKAH BATU TAJAM NANGA KELAMPAI MAHAWA KALIMAS BARU PAMUATAN JAYA SENGKAHARAK BELABAN TUJUH SEGAR WANGI BERINGIN RAYO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 622 473 19 35 50 34 71 27 86 16 17 72 25 75 91 38 98 143 191 250 114 135 524 98 3304
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 605 397 198 240 274 228 439 255 317 146 142 542 342 577 399 305 418 722 459 386 214 354 304 415 8678
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1227 870 217 275 324 262 510 282 403 162 159 614 367 652 490 343 516 865 650 636 328 489 828 513 11982