Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PERIANGAN KUSIK BATU LAPU SIDAHARI AIR DUA ASAM JELAI TELUK RUNJAI PANGKALAN SUKA RANGGA INTAN DERANUK TEBING BERSERI PASIR MAYANG LIMPANG RIAM DANAU KANAN SEMANTUN BIKU SARANA KESUMA JAYA PENYARANG TANGGERANG KARANG DANGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 648 318 98 283 201 319 294 149 662 158 216 367 592 392 347 242 208 669 111 6274
  PR 608 254 106 238 173 304 251 119 592 152 183 321 527 320 324 213 184 628 87 5584
  JML 1256 572 204 521 374 623 545 268 1254 310 399 688 1119 712 671 455 392 1297 198 11858
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
  PR 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
  JML 2 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 4 0 0 5 2 0 0 0 2 0 5 1 4 0 23
  PR 2 0 0 0 0 5 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 2 4 0 23
  JML 2 0 0 0 0 9 0 0 11 4 0 0 0 2 0 7 3 8 0 46
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 649 318 98 284 202 325 294 149 667 161 216 367 592 395 348 247 209 673 111 6305
  PR 611 254 106 238 174 310 251 119 598 154 183 321 527 320 325 215 186 632 87 5611
  JML 1260 572 204 522 376 635 545 268 1265 315 399 688 1119 715 673 462 395 1305 198 11916
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 497 287 83 235 159 261 287 142 573 144 153 245 442 355 307 178 174 581 101 5204
  PR 451 223 85 207 129 257 240 113 520 137 127 205 412 272 282 189 161 540 87 4637
  JML 948 510 168 442 288 518 527 255 1093 281 280 450 854 627 589 367 335 1121 188 9841
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
  PR 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
  JML 2 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 4 0 0 5 2 0 0 0 2 0 5 1 4 0 23
  PR 2 0 0 0 0 5 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 2 4 0 23
  JML 2 0 0 0 0 9 0 0 11 4 0 0 0 2 0 7 3 8 0 46
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 498 287 83 236 160 267 287 142 578 147 153 245 442 358 308 183 175 585 101 5235
  PR 454 223 85 207 130 263 240 113 526 139 127 205 412 272 283 191 163 544 87 4664
  JML 952 510 168 443 290 530 527 255 1104 286 280 450 854 630 591 374 338 1129 188 9899

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PERIANGAN KUSIK BATU LAPU SIDAHARI AIR DUA ASAM JELAI TELUK RUNJAI PANGKALAN SUKA RANGGA INTAN DERANUK TEBING BERSERI PASIR MAYANG LIMPANG RIAM DANAU KANAN SEMANTUN BIKU SARANA KESUMA JAYA PENYARANG TANGGERANG KARANG DANGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1283 584 208 533 382 636 557 274 1281 317 407 703 1142 728 686 465 401 1329 202 12118
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 331 74 40 90 92 104 30 19 177 31 127 253 288 98 95 91 63 200 14 2217
4 Jumlah surat suara digunakan 952 510 168 443 290 530 527 255 1104 286 280 450 854 630 591 374 338 1129 188 9899
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PERIANGAN KUSIK BATU LAPU SIDAHARI AIR DUA ASAM JELAI TELUK RUNJAI PANGKALAN SUKA RANGGA INTAN DERANUK TEBING BERSERI PASIR MAYANG LIMPANG RIAM DANAU KANAN SEMANTUN BIKU SARANA KESUMA JAYA PENYARANG TANGGERANG KARANG DANGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 944 507 167 439 287 527 520 255 1096 281 279 449 846 621 586 373 331 1125 186 9819
2 Jumlah Suara tidak sah 8 3 1 4 3 3 7 0 8 5 1 1 8 9 5 1 7 4 2 80
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 952 510 168 443 290 530 527 255 1104 286 280 450 854 630 591 374 338 1129 188 9899

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PERIANGAN KUSIK BATU LAPU SIDAHARI AIR DUA ASAM JELAI TELUK RUNJAI PANGKALAN SUKA RANGGA INTAN DERANUK TEBING BERSERI PASIR MAYANG LIMPANG RIAM DANAU KANAN SEMANTUN BIKU SARANA KESUMA JAYA PENYARANG TANGGERANG KARANG DANGIN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 105 30 3 35 50 30 43 7 178 34 36 61 616 47 34 239 11 64 11 1634
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 839 477 164 404 237 497 477 248 918 247 243 388 230 574 552 134 320 1061 175 8185
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 944 507 167 439 287 527 520 255 1096 281 279 449 846 621 586 373 331 1125 186 9819