Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MULIA KERTA SUKA BARU KAUMAN KINJIL PESISIR MEKAR SARI BANJAR NEGERI BARU SUNGAI KINJIL TUAN-TUAN PADANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2601 876 2116 895 1073 429 1026 733 1735 1336 1298 14118
  PR 2555 906 2171 881 1099 476 975 731 1766 1304 1283 14147
  JML 5156 1782 4287 1776 2172 905 2001 1464 3501 2640 2581 28265
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 10
  PR 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
  JML 3 0 7 0 0 0 0 0 2 0 2 14
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 0 2 0 0 11 10 0 1 0 0 29
  PR 9 0 1 0 0 6 10 0 1 0 0 27
  JML 14 0 3 0 0 17 20 0 2 0 0 56
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 3 36 9 2 5 5 10 26 20 17 139
  PR 7 1 27 12 1 8 1 12 33 17 11 130
  JML 13 4 63 21 3 13 6 22 59 37 28 269
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2614 879 2160 904 1075 445 1041 743 1763 1356 1316 14296
  PR 2572 907 2200 893 1100 490 986 743 1801 1321 1295 14308
  JML 5186 1786 4360 1797 2175 935 2027 1486 3564 2677 2611 28604
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1749 556 1309 675 739 319 671 528 1228 873 842 9489
  PR 1833 614 1413 721 802 378 680 542 1271 913 908 10075
  JML 3582 1170 2722 1396 1541 697 1351 1070 2499 1786 1750 19564
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 10
  PR 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
  JML 3 0 7 0 0 0 0 0 2 0 2 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 0 2 0 0 7 2 0 1 0 0 15
  PR 6 0 1 0 0 5 2 0 1 0 0 15
  JML 9 0 3 0 0 12 4 0 2 0 0 30
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 3 36 9 2 5 5 10 26 20 17 139
  PR 7 1 27 12 1 8 1 12 33 17 11 130
  JML 13 4 63 21 3 13 6 22 59 37 28 269
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1760 559 1353 684 741 331 678 538 1256 893 860 9653
  PR 1847 615 1442 733 803 391 683 554 1306 930 920 10224
  JML 3607 1174 2795 1417 1544 722 1361 1092 2562 1823 1780 19877

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MULIA KERTA SUKA BARU KAUMAN KINJIL PESISIR MEKAR SARI BANJAR NEGERI BARU SUNGAI KINJIL TUAN-TUAN PADANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 5279 1822 4371 1813 2219 925 2044 1497 3577 2700 2631 28878
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1671 648 1576 396 675 203 683 405 1015 876 851 8999
4 Jumlah surat suara digunakan 3607 1174 2795 1417 1544 722 1361 1092 2562 1823 1780 19877
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MULIA KERTA SUKA BARU KAUMAN KINJIL PESISIR MEKAR SARI BANJAR NEGERI BARU SUNGAI KINJIL TUAN-TUAN PADANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3589 1165 2787 1411 1540 720 1353 1091 2549 1799 1772 19776
2 Jumlah Suara tidak sah 18 9 8 6 4 2 8 1 13 24 8 101
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3607 1174 2795 1417 1544 722 1361 1092 2562 1823 1780 19877

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MULIA KERTA SUKA BARU KAUMAN KINJIL PESISIR MEKAR SARI BANJAR NEGERI BARU SUNGAI KINJIL TUAN-TUAN PADANG BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2827 823 2056 1064 1287 587 952 750 2092 1303 1224 14965
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 762 342 731 347 253 133 401 341 457 496 548 4811
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3589 1165 2787 1411 1540 720 1353 1091 2549 1799 1772 19776