Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih AIR UPAS SARI BEKAYAS AIR DURIAN JAYA HARAPAN BARU SUKA RIA BANDA SARI MEMBULUH BARU GAHANG MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2947 347 381 1110 373 488 582 472 359 7059
  PR 2535 304 329 976 356 393 561 458 376 6288
  JML 5482 651 710 2086 729 881 1143 930 735 13347
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 9 0 1 3 0 1 0 1 1 16
  PR 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4
  JML 10 0 1 5 0 1 0 2 1 20
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 46 4 0 3 0 0 8 0 5 66
  PR 28 3 0 10 2 0 9 0 1 53
  JML 74 7 0 13 2 0 17 0 6 119
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3002 351 382 1116 373 489 590 473 365 7141
  PR 2564 307 329 988 358 393 570 459 377 6345
  JML 5566 658 711 2104 731 882 1160 932 742 13486
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2220 228 234 880 316 328 406 333 278 5223
  PR 1863 206 202 736 311 266 394 315 275 4568
  JML 4083 434 436 1616 627 594 800 648 553 9791
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 9 0 1 3 0 1 0 1 1 16
  PR 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4
  JML 10 0 1 5 0 1 0 2 1 20
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 46 4 0 3 0 0 8 0 5 66
  PR 28 3 0 10 2 0 9 0 1 53
  JML 74 7 0 13 2 0 17 0 6 119
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2275 232 235 886 316 329 414 334 284 5305
  PR 1892 209 202 748 313 266 403 316 276 4625
  JML 4167 441 437 1634 629 595 817 650 560 9930

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara AIR UPAS SARI BEKAYAS AIR DURIAN JAYA HARAPAN BARU SUKA RIA BANDA SARI MEMBULUH BARU GAHANG MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 5600 665 725 2131 745 900 1168 949 750 13633
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 12 0 0 0 3 0 0 0 1 16
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1421 224 288 497 113 305 351 299 189 3687
4 Jumlah surat suara digunakan 4167 441 437 1634 629 595 817 650 560 9930
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah AIR UPAS SARI BEKAYAS AIR DURIAN JAYA HARAPAN BARU SUKA RIA BANDA SARI MEMBULUH BARU GAHANG MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4130 439 435 1624 627 594 812 641 548 9850
2 Jumlah Suara tidak sah 37 2 2 10 2 1 5 9 12 80
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4167 441 437 1634 629 595 817 650 560 9930

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden AIR UPAS SARI BEKAYAS AIR DURIAN JAYA HARAPAN BARU SUKA RIA BANDA SARI MEMBULUH BARU GAHANG MEKAR JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 826 175 153 208 46 113 237 153 57 1968
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 3304 264 282 1416 581 481 575 488 491 7882
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4130 439 435 1624 627 594 812 641 548 9850