Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAI MELAYU JAYA MEKAR JAYA SUNGAI MELAYU KARYA MUKTI BERINGIN JAYA PIANSAK KEPULUK SUKA MULYA SUNGAI MELAYU BARU JAIRAN JAYA MAKMUR ABADI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 331 348 1640 393 319 491 388 340 597 433 349 5629
  PR 292 285 892 345 277 449 333 300 517 324 294 4308
  JML 623 633 2532 738 596 940 721 640 1114 757 643 9937
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 14 13 1 0 3 1 1 0 10 8 0 51
  PR 6 6 2 0 0 2 3 2 10 7 0 38
  JML 20 19 3 0 3 3 4 2 20 15 0 89
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 16 0 35 18 7 0 0 14 25 5 27 147
  PR 3 0 20 6 4 0 0 4 14 1 12 64
  JML 19 0 55 24 11 0 0 18 39 6 39 211
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 362 361 1676 412 329 492 389 354 632 446 376 5829
  PR 301 291 914 352 281 451 336 306 541 332 306 4411
  JML 663 652 2590 764 610 943 725 660 1173 778 682 10240
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 232 225 980 317 235 301 309 225 415 256 245 3740
  PR 211 214 622 263 208 271 264 207 370 235 224 3089
  JML 443 439 1602 580 443 572 573 432 785 491 469 6829
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 8 0 0 2 1 1 0 8 4 0 29
  PR 4 5 0 0 0 1 2 2 6 1 0 21
  JML 9 13 0 0 2 2 3 2 14 5 0 50
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 16 0 35 18 7 0 0 14 24 5 27 146
  PR 3 0 20 6 4 0 0 4 14 1 12 64
  JML 19 0 55 24 11 0 0 18 38 6 39 210
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 254 233 1015 336 244 302 310 239 447 265 272 3917
  PR 218 219 642 270 212 272 266 213 390 237 236 3175
  JML 472 452 1657 606 456 574 576 452 837 502 508 7092

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAI MELAYU JAYA MEKAR JAYA SUNGAI MELAYU KARYA MUKTI BERINGIN JAYA PIANSAK KEPULUK SUKA MULYA SUNGAI MELAYU BARU JAIRAN JAYA MAKMUR ABADI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 637 646 2581 756 610 960 736 658 1137 773 659 10153
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 165 194 919 150 153 386 159 206 300 271 150 3053
4 Jumlah surat suara digunakan 472 452 1657 606 456 574 576 452 837 502 508 7092
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAI MELAYU JAYA MEKAR JAYA SUNGAI MELAYU KARYA MUKTI BERINGIN JAYA PIANSAK KEPULUK SUKA MULYA SUNGAI MELAYU BARU JAIRAN JAYA MAKMUR ABADI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 468 450 1640 600 453 573 566 451 829 497 500 7027
2 Jumlah Suara tidak sah 4 2 17 6 3 1 10 1 8 5 8 65
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 472 452 1657 606 456 574 576 452 837 502 508 7092

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAI MELAYU JAYA MEKAR JAYA SUNGAI MELAYU KARYA MUKTI BERINGIN JAYA PIANSAK KEPULUK SUKA MULYA SUNGAI MELAYU BARU JAIRAN JAYA MAKMUR ABADI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 185 128 357 234 153 207 216 170 382 101 207 2340
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 283 322 1283 366 300 366 350 281 447 396 293 4687
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 468 450 1640 600 453 573 566 451 829 497 500 7027