Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA TEMPUNAK KUALA TIGA GURUNG MALI MERTI JAYA BENUA KENCANA BALAI HARAPAN TEMPUNAK KAPUAS RIAM BATU PUDAU BERSATU KUPAN JAYA SUNGAI BULUH PULAU JAYA PANGKAL BARU MENSIAP BARU TANJUNG PERADA SUKA JAYA MENGKURAT BARU PERIBANG BARU REPAK SARI PAGAL BARU KENYABUR BARU BENUA BARU TINUM BARU JAYA MENTARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 568 432 223 437 354 495 376 317 284 302 300 626 754 686 615 530 377 719 377 468 570 301 488 402 11001
  PR 567 352 202 371 311 485 367 268 242 284 286 552 699 648 607 510 356 706 363 435 506 298 440 368 10223
  JML 1135 784 425 808 665 980 743 585 526 586 586 1178 1453 1334 1222 1040 733 1425 740 903 1076 599 928 770 21224
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 14
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  JML 2 0 0 0 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 17
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 5 0 6 2 1 18 0 6 0 0 1 4 4 2 0 5 0 12 0 0 13 0 0 0 79
  PR 9 0 2 3 2 6 1 3 0 0 1 2 4 2 0 3 0 10 0 0 15 0 1 1 65
  JML 14 0 8 5 3 24 1 9 0 0 2 6 8 4 0 8 0 22 0 0 28 0 1 1 144
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 575 432 229 439 356 514 378 323 284 304 301 630 758 688 616 535 377 731 377 468 583 305 488 403 11094
  PR 576 352 204 374 314 491 368 271 242 285 287 554 703 650 607 513 356 716 363 435 521 298 441 370 10291
  JML 1151 784 433 813 670 1005 746 594 526 589 588 1184 1461 1338 1223 1048 733 1447 740 903 1104 603 929 773 21385
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 324 402 223 435 283 292 267 306 283 302 289 625 457 368 584 361 250 509 274 375 421 299 379 400 8708
  PR 373 339 202 369 259 329 263 265 240 284 271 549 452 420 569 321 266 455 267 375 377 298 365 368 8276
  JML 697 741 425 804 542 621 530 571 523 586 560 1174 909 788 1153 682 516 964 541 750 798 597 744 768 16984
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 14
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  JML 2 0 0 0 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 17
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 5 0 6 2 1 18 0 6 0 0 1 4 4 2 0 5 0 12 0 0 13 0 0 0 79
  PR 9 0 2 3 2 6 1 3 0 0 1 2 4 2 0 3 0 10 0 0 15 0 1 1 65
  JML 14 0 8 5 3 24 1 9 0 0 2 6 8 4 0 8 0 22 0 0 28 0 1 1 144
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 331 402 229 437 285 311 269 312 283 304 290 629 461 370 585 366 250 521 274 375 434 303 379 401 8801
  PR 382 339 204 372 262 335 264 268 240 285 272 551 456 422 569 324 266 465 267 375 392 298 366 370 8344
  JML 713 741 433 809 547 646 533 580 523 589 562 1180 917 792 1154 690 516 986 541 750 826 601 745 771 17145

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA TEMPUNAK KUALA TIGA GURUNG MALI MERTI JAYA BENUA KENCANA BALAI HARAPAN TEMPUNAK KAPUAS RIAM BATU PUDAU BERSATU KUPAN JAYA SUNGAI BULUH PULAU JAYA PANGKAL BARU MENSIAP BARU TANJUNG PERADA SUKA JAYA MENGKURAT BARU PERIBANG BARU REPAK SARI PAGAL BARU KENYABUR BARU BENUA BARU TINUM BARU JAYA MENTARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1159 801 435 826 680 1002 759 595 538 599 599 1204 1484 1363 1250 1063 749 1456 755 923 1098 612 950 787 21687
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 444 60 2 17 133 356 226 15 15 10 37 24 567 571 96 373 233 470 214 173 271 11 203 14 4535
4 Jumlah surat suara digunakan 713 741 433 809 547 646 533 580 523 589 562 1180 917 792 1154 690 516 986 541 750 826 601 745 771 17145
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA TEMPUNAK KUALA TIGA GURUNG MALI MERTI JAYA BENUA KENCANA BALAI HARAPAN TEMPUNAK KAPUAS RIAM BATU PUDAU BERSATU KUPAN JAYA SUNGAI BULUH PULAU JAYA PANGKAL BARU MENSIAP BARU TANJUNG PERADA SUKA JAYA MENGKURAT BARU PERIBANG BARU REPAK SARI PAGAL BARU KENYABUR BARU BENUA BARU TINUM BARU JAYA MENTARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 710 731 433 808 546 643 531 579 522 589 559 1178 909 788 1146 684 510 978 539 737 815 597 737 771 17040
2 Jumlah Suara tidak sah 3 10 0 1 1 3 2 1 1 0 3 2 8 4 8 6 6 8 2 13 11 4 8 0 105
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 713 741 433 809 547 646 533 580 523 589 562 1180 917 792 1154 690 516 986 541 750 826 601 745 771 17145

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA TEMPUNAK KUALA TIGA GURUNG MALI MERTI JAYA BENUA KENCANA BALAI HARAPAN TEMPUNAK KAPUAS RIAM BATU PUDAU BERSATU KUPAN JAYA SUNGAI BULUH PULAU JAYA PANGKAL BARU MENSIAP BARU TANJUNG PERADA SUKA JAYA MENGKURAT BARU PERIBANG BARU REPAK SARI PAGAL BARU KENYABUR BARU BENUA BARU TINUM BARU JAYA MENTARI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 396 447 20 22 39 154 48 52 21 30 40 88 157 325 202 104 207 333 144 399 234 63 382 101 4008
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 314 284 413 786 507 489 483 527 501 559 519 1090 752 463 944 580 303 645 395 338 581 534 355 670 13032
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 710 731 433 808 546 643 531 579 522 589 559 1178 909 788 1146 684 510 978 539 737 815 597 737 771 17040