Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA KETUNGAU BUKIT SIDIN PERMAI BATU AMPAR BELUH MULYO SEMAJAU MEKAR BAUNG SENGATAP TANJUNG BAUNG SENIBUNG SEMUNTAI NANGA SEJIRAK SUNGAI DERAS NANGA MERKAK AIR NYURUK SUNGAI MALI KENUAK SETUNGKUP BETUNG PERMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 607 458 222 567 404 465 243 159 522 473 352 673 517 702 604 519 343 7830
  PR 582 401 212 502 374 435 226 140 523 449 364 639 481 628 540 476 264 7236
  JML 1189 859 434 1069 778 900 469 299 1045 922 716 1312 998 1330 1144 995 607 15066
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 11 4 2 0 1 7 3 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 37
  PR 3 2 0 0 0 1 6 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 17
  JML 14 6 2 0 1 8 9 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 54
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 7 2 13 7 2 1 0 7 5 0 11 3 4 0 16 1 82
  PR 3 5 3 3 3 2 2 0 3 3 0 1 7 2 1 9 0 47
  JML 6 12 5 16 10 4 3 0 10 8 0 12 10 6 1 25 1 129
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 621 469 226 580 412 474 247 159 529 486 352 685 520 706 604 535 344 7949
  PR 588 408 215 505 377 438 234 140 526 456 364 641 488 630 541 485 264 7300
  JML 1209 877 441 1085 789 912 481 299 1055 942 716 1326 1008 1336 1145 1020 608 15249
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 469 406 222 471 311 449 198 148 482 339 307 610 478 701 584 434 319 6928
  PR 438 339 211 405 291 416 189 131 468 332 270 555 452 625 518 398 247 6285
  JML 907 745 433 876 602 865 387 279 950 671 577 1165 930 1326 1102 832 566 13213
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 11 4 2 0 1 5 3 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 35
  PR 3 2 0 0 0 1 6 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 17
  JML 14 6 2 0 1 6 9 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 52
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 7 2 13 7 2 1 0 7 5 0 11 3 4 0 16 1 82
  PR 3 5 3 3 3 2 2 0 3 3 0 1 7 2 1 9 0 47
  JML 6 12 5 16 10 4 3 0 10 8 0 12 10 6 1 25 1 129
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 483 417 226 484 319 456 202 148 489 352 307 622 481 705 584 450 320 7045
  PR 444 346 214 408 294 419 197 131 471 339 270 557 459 627 519 407 247 6349
  JML 927 763 440 892 613 875 399 279 960 691 577 1179 940 1332 1103 857 567 13394

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA KETUNGAU BUKIT SIDIN PERMAI BATU AMPAR BELUH MULYO SEMAJAU MEKAR BAUNG SENGATAP TANJUNG BAUNG SENIBUNG SEMUNTAI NANGA SEJIRAK SUNGAI DERAS NANGA MERKAK AIR NYURUK SUNGAI MALI KENUAK SETUNGKUP BETUNG PERMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1215 879 443 1093 794 921 480 305 1068 944 732 1341 1020 1358 1169 1017 621 15400
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 288 116 3 201 181 45 81 26 108 253 155 162 80 26 66 160 54 2005
4 Jumlah surat suara digunakan 927 763 440 892 613 875 399 279 960 691 577 1179 940 1332 1103 857 567 13394
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA KETUNGAU BUKIT SIDIN PERMAI BATU AMPAR BELUH MULYO SEMAJAU MEKAR BAUNG SENGATAP TANJUNG BAUNG SENIBUNG SEMUNTAI NANGA SEJIRAK SUNGAI DERAS NANGA MERKAK AIR NYURUK SUNGAI MALI KENUAK SETUNGKUP BETUNG PERMAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 926 757 435 887 608 868 397 279 958 686 573 1178 935 1331 1099 818 567 13302
2 Jumlah Suara tidak sah 1 6 5 5 5 7 2 0 2 5 4 1 5 1 4 39 0 92
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 927 763 440 892 613 875 399 279 960 691 577 1179 940 1332 1103 857 567 13394

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA KETUNGAU BUKIT SIDIN PERMAI BATU AMPAR BELUH MULYO SEMAJAU MEKAR BAUNG SENGATAP TANJUNG BAUNG SENIBUNG SEMUNTAI NANGA SEJIRAK SUNGAI DERAS NANGA MERKAK AIR NYURUK SUNGAI MALI KENUAK SETUNGKUP BETUNG PERMAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 358 42 12 92 211 150 16 18 203 104 83 67 71 77 68 68 72 1712
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 568 715 423 795 397 718 381 261 755 582 490 1111 864 1254 1031 750 495 11590
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 926 757 435 887 608 868 397 279 958 686 573 1178 935 1331 1099 818 567 13302