Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WIRAYUDA MARGAHAYU GUT JAYA BHAKTI LANDAU BUAYA KAYU DUJUNG SENANGAN KECIL SUNGAI AREH MUNGGUK GELOMBANG NANGA KELAPAN SWADAYA WANA BHAKTI TANJUNG SARI PANDING JAYA TIRTA KARYA BEGELANG JAYA SUMBER SARI PANGGI AGUNG KERTA SARI ARGO MULYO MUNGGUK LAWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 920 507 755 246 675 362 341 475 565 389 479 797 581 388 644 675 629 325 508 276 10537
  PR 936 482 714 218 600 351 286 452 536 348 461 712 530 381 592 661 597 320 412 238 9827
  JML 1856 989 1469 464 1275 713 627 927 1101 737 940 1509 1111 769 1236 1336 1226 645 920 514 20364
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 7 1 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 39 2 8 3 80
  PR 7 0 0 0 10 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 10 1 2 0 40
  JML 14 1 0 0 28 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 1 49 3 10 3 120
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22 0 0 0 31
  PR 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25 0 0 0 32
  JML 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 47 0 0 0 63
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 34 0 0 0 1 4 5 14 8 3 5 3 0 1 11 0 30 0 18 1 138
  PR 41 0 0 0 3 3 3 11 3 3 1 1 0 2 7 0 18 0 7 5 108
  JML 75 0 0 0 4 7 8 25 11 6 6 4 0 3 18 0 48 0 25 6 246
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 961 508 755 246 694 366 353 490 573 392 484 800 581 389 657 676 720 327 534 280 10786
  PR 984 482 714 218 613 354 295 471 540 351 463 713 530 383 600 661 650 321 421 243 10007
  JML 1945 990 1469 464 1307 720 648 961 1113 743 947 1513 1111 772 1257 1337 1370 648 955 523 20793
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 667 297 755 244 633 259 341 437 565 333 466 642 510 362 450 649 415 265 396 251 8937
  PR 678 258 714 214 555 256 286 393 535 287 443 567 458 355 403 645 421 282 312 219 8281
  JML 1345 555 1469 458 1188 515 627 830 1100 620 909 1209 968 717 853 1294 836 547 708 470 17218
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 7 1 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 39 2 8 3 80
  PR 7 0 0 0 10 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 10 1 2 0 40
  JML 14 1 0 0 28 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 1 49 3 10 3 120
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 34 0 0 0 1 4 5 14 8 3 5 3 0 0 11 0 30 0 18 1 137
  PR 41 0 0 0 3 3 3 11 3 3 1 1 0 2 7 0 18 0 7 5 108
  JML 75 0 0 0 4 7 8 25 11 6 6 4 0 2 18 0 48 0 25 6 245
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 708 298 755 244 652 263 346 452 573 336 471 645 510 362 461 650 484 267 422 255 9154
  PR 726 258 714 214 568 259 289 412 539 290 445 568 458 357 410 645 449 283 321 224 8429
  JML 1434 556 1469 458 1220 522 635 864 1112 626 916 1213 968 719 871 1295 933 550 743 479 17583

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WIRAYUDA MARGAHAYU GUT JAYA BHAKTI LANDAU BUAYA KAYU DUJUNG SENANGAN KECIL SUNGAI AREH MUNGGUK GELOMBANG NANGA KELAPAN SWADAYA WANA BHAKTI TANJUNG SARI PANDING JAYA TIRTA KARYA BEGELANG JAYA SUMBER SARI PANGGI AGUNG KERTA SARI ARGO MULYO MUNGGUK LAWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1896 1010 1501 474 1303 728 641 947 1125 754 960 1442 1139 787 1263 1364 1255 659 941 526 20715
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 460 454 32 13 83 206 6 82 13 128 44 229 171 68 392 69 320 109 198 47 3124
4 Jumlah surat suara digunakan 1434 556 1469 458 1220 522 635 864 1112 626 916 1213 968 719 871 1295 933 550 743 479 17583
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WIRAYUDA MARGAHAYU GUT JAYA BHAKTI LANDAU BUAYA KAYU DUJUNG SENANGAN KECIL SUNGAI AREH MUNGGUK GELOMBANG NANGA KELAPAN SWADAYA WANA BHAKTI TANJUNG SARI PANDING JAYA TIRTA KARYA BEGELANG JAYA SUMBER SARI PANGGI AGUNG KERTA SARI ARGO MULYO MUNGGUK LAWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1424 554 1467 455 1202 522 634 853 1101 623 912 1206 964 718 866 1294 932 548 737 475 17487
2 Jumlah Suara tidak sah 10 2 2 3 18 0 1 11 11 3 4 7 4 1 5 1 1 2 6 4 96
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1434 556 1469 458 1220 522 635 864 1112 626 916 1213 968 719 871 1295 933 550 743 479 17583

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WIRAYUDA MARGAHAYU GUT JAYA BHAKTI LANDAU BUAYA KAYU DUJUNG SENANGAN KECIL SUNGAI AREH MUNGGUK GELOMBANG NANGA KELAPAN SWADAYA WANA BHAKTI TANJUNG SARI PANDING JAYA TIRTA KARYA BEGELANG JAYA SUMBER SARI PANGGI AGUNG KERTA SARI ARGO MULYO MUNGGUK LAWANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 293 109 69 94 166 35 13 104 56 59 15 73 103 75 33 168 105 122 71 24 1787
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1131 445 1398 361 1036 487 621 749 1045 564 897 1133 861 643 833 1126 827 426 666 451 15700
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1424 554 1467 455 1202 522 634 853 1101 623 912 1206 964 718 866 1294 932 548 737 475 17487