Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SENANING BEKUAN LUYANG SEKAIH NANGA SEBAWANG MUAKAN PETINGGI SEBETUNG PALUK EMPUNAK TAPANG KELADAN NANGA BUGAU SUNGAI BUGAU JASA RASAU NANGA BAYAN SUAK MEDANG SUNGAI SERIA SEPILUK SEBADAK EMPURA SUNGAI PISAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 451 489 232 316 407 258 387 482 328 330 557 527 392 458 486 536 478 235 7349
  PR 420 431 211 265 400 231 347 454 309 286 489 493 365 427 401 517 472 201 6719
  JML 871 920 443 581 807 489 734 936 637 616 1046 1020 757 885 887 1053 950 436 14068
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 2 1 1 6 0 13 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 31
  PR 1 0 2 0 0 4 0 12 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 23
  JML 2 0 4 1 1 10 0 25 2 0 1 0 0 0 0 4 4 0 54
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 1 0 2 21 0 4 6 2 8 0 21 0 30 18 4 0 0 121
  PR 3 2 0 4 17 0 3 1 1 4 0 10 0 36 7 7 4 0 99
  JML 7 3 0 6 38 0 7 7 3 12 0 31 0 66 25 11 4 0 220
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 456 490 234 319 429 264 391 501 332 338 557 548 392 488 504 543 480 235 7501
  PR 424 433 213 269 417 235 350 467 310 290 490 503 365 463 408 525 478 201 6841
  JML 880 923 447 588 846 499 741 968 642 628 1047 1051 757 951 912 1068 958 436 14342
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 334 405 176 292 232 189 341 432 322 235 381 456 389 384 377 536 459 219 6159
  PR 319 350 174 259 168 222 292 387 308 212 339 371 354 345 324 517 431 182 5554
  JML 653 755 350 551 400 411 633 819 630 447 720 827 743 729 701 1053 890 401 11713
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 2 1 1 6 0 13 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 31
  PR 1 0 2 0 0 4 0 12 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 23
  JML 2 0 4 1 1 10 0 25 2 0 1 0 0 0 0 4 4 0 54
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 1 0 2 21 0 4 6 2 8 0 21 0 30 18 4 0 0 121
  PR 3 2 0 4 17 0 3 1 1 4 0 10 0 36 7 7 4 0 99
  JML 7 3 0 6 38 0 7 7 3 12 0 31 0 66 25 11 4 0 220
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 339 406 178 295 254 195 345 451 326 243 381 477 389 414 395 543 461 219 6311
  PR 323 352 176 263 185 226 295 400 309 216 340 381 354 381 331 525 437 182 5676
  JML 662 758 354 558 439 421 640 851 635 459 721 858 743 795 726 1068 898 401 11987

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SENANING BEKUAN LUYANG SEKAIH NANGA SEBAWANG MUAKAN PETINGGI SEBETUNG PALUK EMPUNAK TAPANG KELADAN NANGA BUGAU SUNGAI BUGAU JASA RASAU NANGA BAYAN SUAK MEDANG SUNGAI SERIA SEPILUK SEBADAK EMPURA SUNGAI PISAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 889 939 454 594 824 499 750 956 651 630 1069 1042 773 903 906 1076 971 445 14371
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 227 181 100 36 384 78 110 104 16 171 348 184 30 108 180 6 73 44 2380
4 Jumlah surat suara digunakan 662 758 354 558 439 421 640 851 635 459 721 858 743 795 726 1068 898 401 11987
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SENANING BEKUAN LUYANG SEKAIH NANGA SEBAWANG MUAKAN PETINGGI SEBETUNG PALUK EMPUNAK TAPANG KELADAN NANGA BUGAU SUNGAI BUGAU JASA RASAU NANGA BAYAN SUAK MEDANG SUNGAI SERIA SEPILUK SEBADAK EMPURA SUNGAI PISAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 658 752 351 556 436 421 638 849 632 456 720 853 740 794 717 1066 892 400 11931
2 Jumlah Suara tidak sah 4 6 3 2 3 0 2 2 3 3 1 5 3 1 9 2 6 1 56
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 662 758 354 558 439 421 640 851 635 459 721 858 743 795 726 1068 898 401 11987

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SENANING BEKUAN LUYANG SEKAIH NANGA SEBAWANG MUAKAN PETINGGI SEBETUNG PALUK EMPUNAK TAPANG KELADAN NANGA BUGAU SUNGAI BUGAU JASA RASAU NANGA BAYAN SUAK MEDANG SUNGAI SERIA SEPILUK SEBADAK EMPURA SUNGAI PISAU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 460 51 18 72 32 48 79 85 32 62 63 145 105 63 140 27 201 14 1697
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 198 701 333 484 404 373 559 764 600 394 657 708 635 731 577 1039 691 386 10234
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 658 752 351 556 436 421 638 849 632 456 720 853 740 794 717 1066 892 400 11931