Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA JETAK MANGAT BARU MENAONG BARU EMPARU BARU LUNDANG BARU PENYAK LALANG UMIN JAYA MEREMPIT BARU DEDAI KANAN KUMPANG PENGKADAN SUNGAI RUPA NANGA DEDAI GANDIS SUNGAI MALI RIGUK PENGKADAN BARU TAUK EMPACI BARAS SUNGAI TAPANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1243 406 371 872 629 354 337 191 735 424 484 501 871 816 270 731 454 788 786 184 11447
  PR 1224 385 365 856 589 345 425 167 706 386 465 473 807 824 234 717 438 772 770 165 11113
  JML 2467 791 736 1728 1218 699 762 358 1441 810 949 974 1678 1640 504 1448 892 1560 1556 349 22560
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 17 0 0 0 0 12 0 35
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 15 0 0 0 0 7 0 25
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 3 32 0 0 0 0 19 0 60
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 0 3 10 0 0 0 8 0 0 0 2 5 27 0 7 3 0 19 1 88
  PR 0 0 2 4 0 1 0 5 0 0 1 1 3 31 2 10 1 1 16 0 78
  JML 3 0 5 14 0 1 0 13 0 0 1 3 8 58 2 17 4 1 35 1 166
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1246 406 374 882 629 354 337 199 735 427 485 503 878 860 270 738 457 788 817 185 11570
  PR 1224 385 367 860 589 346 425 172 706 388 466 474 811 870 236 727 439 773 793 165 11216
  JML 2470 791 741 1742 1218 700 762 371 1441 815 951 977 1689 1730 506 1465 896 1561 1610 350 22786
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 893 406 365 840 499 346 337 188 552 397 462 452 702 633 172 519 392 638 615 170 9578
  PR 825 385 328 825 478 341 425 164 528 355 440 437 667 624 130 538 362 570 546 160 9128
  JML 1718 791 693 1665 977 687 762 352 1080 752 902 889 1369 1257 302 1057 754 1208 1161 330 18706
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 17 0 0 0 0 12 0 35
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 15 0 0 0 0 7 0 25
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 3 32 0 0 0 0 19 0 60
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 0 3 10 0 0 0 8 0 0 0 2 5 27 0 7 3 0 19 1 88
  PR 0 0 2 4 0 1 0 5 0 0 1 1 3 31 2 10 1 1 16 0 78
  JML 3 0 5 14 0 1 0 13 0 0 1 3 8 58 2 17 4 1 35 1 166
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 896 406 368 850 499 346 337 196 552 400 463 454 709 677 172 526 395 638 646 171 9701
  PR 825 385 330 829 478 342 425 169 528 357 441 438 671 670 132 548 363 571 569 160 9231
  JML 1721 791 698 1679 977 688 762 365 1080 757 904 892 1380 1347 304 1074 758 1209 1215 331 18932

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA JETAK MANGAT BARU MENAONG BARU EMPARU BARU LUNDANG BARU PENYAK LALANG UMIN JAYA MEREMPIT BARU DEDAI KANAN KUMPANG PENGKADAN SUNGAI RUPA NANGA DEDAI GANDIS SUNGAI MALI RIGUK PENGKADAN BARU TAUK EMPACI BARAS SUNGAI TAPANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2519 808 752 1765 1244 714 778 366 1472 832 969 994 1712 1679 515 1479 912 1593 1596 459 23158
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 798 17 54 86 267 26 16 1 392 75 65 102 332 332 211 399 154 384 381 128 4220
4 Jumlah surat suara digunakan 1721 791 698 1679 977 688 762 365 1080 757 904 892 1380 1347 304 1074 758 1209 1215 331 18932
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA JETAK MANGAT BARU MENAONG BARU EMPARU BARU LUNDANG BARU PENYAK LALANG UMIN JAYA MEREMPIT BARU DEDAI KANAN KUMPANG PENGKADAN SUNGAI RUPA NANGA DEDAI GANDIS SUNGAI MALI RIGUK PENGKADAN BARU TAUK EMPACI BARAS SUNGAI TAPANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1711 784 694 1676 971 688 762 365 1067 757 902 889 1368 1302 302 1067 755 1206 1212 330 18808
2 Jumlah Suara tidak sah 10 7 4 3 6 0 0 0 13 0 2 3 12 45 2 7 3 3 3 1 124
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1721 791 698 1679 977 688 762 365 1080 757 904 892 1380 1347 304 1074 758 1209 1215 331 18932

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA JETAK MANGAT BARU MENAONG BARU EMPARU BARU LUNDANG BARU PENYAK LALANG UMIN JAYA MEREMPIT BARU DEDAI KANAN KUMPANG PENGKADAN SUNGAI RUPA NANGA DEDAI GANDIS SUNGAI MALI RIGUK PENGKADAN BARU TAUK EMPACI BARAS SUNGAI TAPANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1317 115 196 345 282 35 64 21 723 93 267 654 732 493 160 430 264 383 403 151 7128
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 394 669 498 1331 689 653 698 344 344 664 635 235 636 809 142 637 491 823 809 179 11680
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1711 784 694 1676 971 688 762 365 1067 757 902 889 1368 1302 302 1067 755 1206 1212 330 18808