Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA TEBIDAH NANGKAK LESTARI TOPAN NANGA MAPAN JAYA TANJUNG MIRU BULUH MERINDU EMPAKAN EMPOYANG MERAHAU PERMAI TANAH MERAH LANDAU BARA KERAPUK JAYA MERAH ARAI TONAK GONEH NANGA ORAN RIAM MUNTIK NANGA PAYAK TANJUNG BUNGA NANGA TORAN RIAM PANJANG ENTOGONG NANGA TONGGOI TANJUNG LALAU LINTANG TAMBUK NANGA MASAU NANGA UNGAI NANGA ABAI NANGA LAAR TAPANG MANUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 317 403 212 139 211 304 290 238 289 439 327 347 363 130 364 226 341 479 357 864 310 365 217 480 339 534 419 350 303 9957
  PR 308 415 203 149 224 317 304 191 294 444 333 321 300 131 403 231 326 481 336 792 325 366 218 466 331 539 399 335 308 9790
  JML 625 818 415 288 435 621 594 429 583 883 660 668 663 261 767 457 667 960 693 1656 635 731 435 946 670 1073 818 685 611 19747
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 317 403 212 139 211 304 290 238 299 439 327 347 363 130 364 226 341 479 358 864 310 365 217 481 339 534 419 350 303 9969
  PR 308 415 203 150 224 317 304 191 308 444 333 321 300 131 403 231 326 481 336 792 325 366 218 466 331 539 399 335 308 9805
  JML 625 818 415 289 435 621 594 429 607 883 660 668 663 261 767 457 667 960 694 1656 635 731 435 947 670 1073 818 685 611 19774
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 280 389 179 135 163 291 288 214 276 385 216 328 350 130 353 219 328 311 337 805 256 280 213 480 339 396 401 343 291 8976
  PR 257 405 146 139 222 309 301 176 287 394 203 291 295 129 392 225 310 332 316 739 252 274 210 466 331 428 384 320 303 8836
  JML 537 794 325 274 385 600 589 390 563 779 419 619 645 259 745 444 638 643 653 1544 508 554 423 946 670 824 785 663 594 17812
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 280 389 179 135 163 291 288 214 286 385 216 328 350 130 353 219 328 311 338 805 256 280 213 481 339 396 401 343 291 8988
  PR 257 405 146 140 222 309 301 176 301 394 203 291 295 129 392 225 310 332 316 739 252 274 210 466 331 428 384 320 303 8851
  JML 537 794 325 275 385 600 589 390 587 779 419 619 645 259 745 444 638 643 654 1544 508 554 423 947 670 824 785 663 594 17839

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA TEBIDAH NANGKAK LESTARI TOPAN NANGA MAPAN JAYA TANJUNG MIRU BULUH MERINDU EMPAKAN EMPOYANG MERAHAU PERMAI TANAH MERAH LANDAU BARA KERAPUK JAYA MERAH ARAI TONAK GONEH NANGA ORAN RIAM MUNTIK NANGA PAYAK TANJUNG BUNGA NANGA TORAN RIAM PANJANG ENTOGONG NANGA TONGGOI TANJUNG LALAU LINTANG TAMBUK NANGA MASAU NANGA UNGAI NANGA ABAI NANGA LAAR TAPANG MANUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 638 835 424 295 445 635 607 439 596 902 674 683 677 267 785 467 682 982 708 1691 649 746 445 968 685 1097 836 700 624 20182
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 101 41 92 20 60 35 18 49 9 123 255 64 32 8 40 23 44 338 54 147 141 192 22 21 15 273 51 37 30 2335
4 Jumlah surat suara digunakan 537 794 325 275 385 600 589 390 587 779 419 619 645 259 745 444 638 643 654 1544 508 554 423 947 670 824 785 663 594 17839
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA TEBIDAH NANGKAK LESTARI TOPAN NANGA MAPAN JAYA TANJUNG MIRU BULUH MERINDU EMPAKAN EMPOYANG MERAHAU PERMAI TANAH MERAH LANDAU BARA KERAPUK JAYA MERAH ARAI TONAK GONEH NANGA ORAN RIAM MUNTIK NANGA PAYAK TANJUNG BUNGA NANGA TORAN RIAM PANJANG ENTOGONG NANGA TONGGOI TANJUNG LALAU LINTANG TAMBUK NANGA MASAU NANGA UNGAI NANGA ABAI NANGA LAAR TAPANG MANUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 536 791 318 274 383 596 588 376 587 774 416 618 645 259 743 444 638 639 654 1527 507 554 401 946 670 820 783 658 591 17736
2 Jumlah Suara tidak sah 1 3 7 1 2 4 1 14 0 5 3 1 0 0 2 0 0 4 0 17 1 0 22 1 0 4 2 5 3 103
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 537 794 325 275 385 600 589 390 587 779 419 619 645 259 745 444 638 643 654 1544 508 554 423 947 670 824 785 663 594 17839

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA TEBIDAH NANGKAK LESTARI TOPAN NANGA MAPAN JAYA TANJUNG MIRU BULUH MERINDU EMPAKAN EMPOYANG MERAHAU PERMAI TANAH MERAH LANDAU BARA KERAPUK JAYA MERAH ARAI TONAK GONEH NANGA ORAN RIAM MUNTIK NANGA PAYAK TANJUNG BUNGA NANGA TORAN RIAM PANJANG ENTOGONG NANGA TONGGOI TANJUNG LALAU LINTANG TAMBUK NANGA MASAU NANGA UNGAI NANGA ABAI NANGA LAAR TAPANG MANUA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 430 277 58 81 93 32 164 62 304 73 312 362 113 20 49 151 587 120 183 312 26 2 151 127 103 189 360 48 240 5029
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 106 514 260 193 290 564 424 314 283 701 104 256 532 239 694 293 51 519 471 1215 481 552 250 819 567 631 423 610 351 12707
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 536 791 318 274 383 596 588 376 587 774 416 618 645 259 743 444 638 639 654 1527 507 554 401 946 670 820 783 658 591 17736