Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA SERAWAI TAHAI PERMAI MERAKO JAYA SAWANG SENGHIANG TUNAS HARAPAN TELUK HARAPAN GURUNG SENGHIANG TANJUNG HARAPAN RANTAU MALAM MENTAJOI NANGA BIHE TANJUNG RAYA NANGA JELUNDUNG NANGA MENTATAI BEDAHA BEGORI PAGAR LEBATA TONTANG KARYA JAYA NANGA RIYOI BUNTUT PONTE NANGA SEGULANG BARAS NABUN NANGA TEKUNGAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1862 345 491 357 140 206 202 236 275 205 153 398 284 431 279 594 252 543 283 453 105 280 232 217 8823
  PR 1711 304 451 310 130 196 203 239 245 167 135 342 270 435 284 570 213 487 234 405 100 279 225 212 8147
  JML 3573 649 942 667 270 402 405 475 520 372 288 740 554 866 563 1164 465 1030 517 858 205 559 457 429 16970
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
  PR 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  JML 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 26
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1875 345 491 357 143 207 202 236 275 205 153 398 285 431 281 595 252 543 283 453 105 280 234 217 8846
  PR 1726 304 451 310 132 196 203 239 245 167 135 342 270 435 288 571 213 487 234 405 100 279 225 212 8169
  JML 3601 649 942 667 275 403 405 475 520 372 288 740 555 866 569 1166 465 1030 517 858 205 559 459 429 17015
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1174 276 371 352 113 191 143 190 214 157 148 263 265 267 275 488 154 424 218 424 91 256 122 206 6782
  PR 1085 239 327 305 105 184 140 194 219 125 130 265 248 267 276 455 149 397 179 379 83 244 129 203 6327
  JML 2259 515 698 657 218 375 283 384 433 282 278 528 513 534 551 943 303 821 397 803 174 500 251 409 13109
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
  PR 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  JML 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 26
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1187 276 371 352 113 192 143 190 214 157 148 263 266 267 277 489 154 424 218 424 91 256 124 206 6802
  PR 1100 239 327 305 105 184 140 194 219 125 130 265 248 267 280 456 149 397 179 379 83 244 129 203 6347
  JML 2287 515 698 657 218 376 283 384 433 282 278 528 514 534 557 945 303 821 397 803 174 500 253 409 13149

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA SERAWAI TAHAI PERMAI MERAKO JAYA SAWANG SENGHIANG TUNAS HARAPAN TELUK HARAPAN GURUNG SENGHIANG TANJUNG HARAPAN RANTAU MALAM MENTAJOI NANGA BIHE TANJUNG RAYA NANGA JELUNDUNG NANGA MENTATAI BEDAHA BEGORI PAGAR LEBATA TONTANG KARYA JAYA NANGA RIYOI BUNTUT PONTE NANGA SEGULANG BARAS NABUN NANGA TEKUNGAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3648 664 960 681 276 411 413 485 533 380 294 754 566 884 575 1189 475 1052 529 877 210 573 467 438 17334
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1361 149 262 24 58 35 126 101 100 98 16 226 52 350 18 244 172 231 132 74 36 73 214 29 4181
4 Jumlah surat suara digunakan 2287 515 698 657 218 376 283 384 433 282 278 528 514 534 557 945 303 821 397 803 174 500 253 409 13149
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA SERAWAI TAHAI PERMAI MERAKO JAYA SAWANG SENGHIANG TUNAS HARAPAN TELUK HARAPAN GURUNG SENGHIANG TANJUNG HARAPAN RANTAU MALAM MENTAJOI NANGA BIHE TANJUNG RAYA NANGA JELUNDUNG NANGA MENTATAI BEDAHA BEGORI PAGAR LEBATA TONTANG KARYA JAYA NANGA RIYOI BUNTUT PONTE NANGA SEGULANG BARAS NABUN NANGA TEKUNGAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2271 510 696 657 217 376 279 379 432 278 278 524 511 529 549 942 301 816 394 796 169 499 248 407 13058
2 Jumlah Suara tidak sah 16 5 2 0 1 0 4 5 1 4 0 4 3 5 8 3 2 5 3 7 5 1 5 2 91
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2287 515 698 657 218 376 283 384 433 282 278 528 514 534 557 945 303 821 397 803 174 500 253 409 13149

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA SERAWAI TAHAI PERMAI MERAKO JAYA SAWANG SENGHIANG TUNAS HARAPAN TELUK HARAPAN GURUNG SENGHIANG TANJUNG HARAPAN RANTAU MALAM MENTAJOI NANGA BIHE TANJUNG RAYA NANGA JELUNDUNG NANGA MENTATAI BEDAHA BEGORI PAGAR LEBATA TONTANG KARYA JAYA NANGA RIYOI BUNTUT PONTE NANGA SEGULANG BARAS NABUN NANGA TEKUNGAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1007 32 149 128 36 23 34 323 18 68 9 260 46 349 35 136 239 96 90 89 18 73 17 22 3297
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1264 478 547 529 181 353 245 56 414 210 269 264 465 180 514 806 62 720 304 707 151 426 231 385 9761
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2271 510 696 657 217 376 279 379 432 278 278 524 511 529 549 942 301 816 394 796 169 499 248 407 13058