Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA LEBANG SUNGAI LABI LANDAU KODAM MANDIRI JAYA KARYA JAYA BHAKTI GEMBA RAYA SEPAN LEBANG SUNGAI MARAM SUNGAI PUKAT PELIMPING BENGKUANG ENSAID PANJANG BANING PANJANG KEBONG MERPAK SUNGAI LAIS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 415 213 153 363 334 377 247 580 276 418 367 211 572 821 566 207 6120
  PR 398 198 137 346 314 372 219 566 234 383 316 187 546 783 541 190 5730
  JML 813 411 290 709 648 749 466 1146 510 801 683 398 1118 1604 1107 397 11850
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 2 1 0 0 1 3 0 0 2 0 3 20 2 0 35
  PR 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 8 0 1 19
  JML 2 0 2 1 0 0 4 3 0 0 6 0 5 28 2 1 54
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 9 4 0 1 0 6 0 0 2 20 8 0 51
  PR 0 1 0 0 5 2 0 1 0 5 0 0 1 31 7 0 53
  JML 0 1 0 1 14 6 0 2 0 11 0 0 3 51 15 0 104
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 416 213 155 365 343 381 248 584 276 424 369 211 577 861 576 207 6206
  PR 399 199 137 346 319 374 222 567 234 388 320 187 550 822 548 191 5803
  JML 815 412 292 711 662 755 470 1151 510 812 689 398 1127 1683 1124 398 12009
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 309 210 151 346 290 323 238 448 217 409 366 202 468 613 457 206 5253
  PR 307 197 137 323 272 302 207 454 203 373 316 173 485 574 415 190 4928
  JML 616 407 288 669 562 625 445 902 420 782 682 375 953 1187 872 396 10181
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 2 1 0 0 1 3 0 0 2 0 3 15 2 0 30
  PR 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 3 0 1 14
  JML 2 0 2 1 0 0 4 3 0 0 6 0 5 18 2 1 44
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 9 4 0 1 0 6 0 0 2 20 8 0 51
  PR 0 1 0 0 5 2 0 1 0 5 0 0 1 31 7 0 53
  JML 0 1 0 1 14 6 0 2 0 11 0 0 3 51 15 0 104
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 310 210 153 348 299 327 239 452 217 415 368 202 473 648 467 206 5334
  PR 308 198 137 323 277 304 210 455 203 378 320 173 489 608 422 191 4996
  JML 618 408 290 671 576 631 449 907 420 793 688 375 962 1256 889 397 10330

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA LEBANG SUNGAI LABI LANDAU KODAM MANDIRI JAYA KARYA JAYA BHAKTI GEMBA RAYA SEPAN LEBANG SUNGAI MARAM SUNGAI PUKAT PELIMPING BENGKUANG ENSAID PANJANG BANING PANJANG KEBONG MERPAK SUNGAI LAIS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 831 420 297 725 663 765 476 1171 521 819 698 407 1143 1639 1132 406 12113
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 213 12 7 54 87 134 27 264 101 26 10 32 181 383 243 9 1783
4 Jumlah surat suara digunakan 618 408 290 671 576 631 449 907 420 793 688 375 962 1256 889 397 10330
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA LEBANG SUNGAI LABI LANDAU KODAM MANDIRI JAYA KARYA JAYA BHAKTI GEMBA RAYA SEPAN LEBANG SUNGAI MARAM SUNGAI PUKAT PELIMPING BENGKUANG ENSAID PANJANG BANING PANJANG KEBONG MERPAK SUNGAI LAIS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 615 408 287 669 574 623 444 905 417 791 685 374 957 1250 886 397 10282
2 Jumlah Suara tidak sah 3 0 3 2 2 8 5 2 3 2 3 1 5 6 3 0 48
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 618 408 290 671 576 631 449 907 420 793 688 375 962 1256 889 397 10330

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA LEBANG SUNGAI LABI LANDAU KODAM MANDIRI JAYA KARYA JAYA BHAKTI GEMBA RAYA SEPAN LEBANG SUNGAI MARAM SUNGAI PUKAT PELIMPING BENGKUANG ENSAID PANJANG BANING PANJANG KEBONG MERPAK SUNGAI LAIS
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 376 60 20 38 52 69 86 225 56 42 134 54 236 368 120 81 2017
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 239 348 267 631 522 554 358 680 361 749 551 320 721 882 766 316 8265
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 615 408 287 669 574 623 444 905 417 791 685 374 957 1250 886 397 10282