Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RANSI DAKAN PEREMBANG SOLAM RAYA LEBAK UBAH MELAYANG SARI SARAI RARAI PENJERNANG PENJERNANG HULU BANCOH BONET LAMA BONET ENGKABANG SUNGAI UKOI MANTER MERARAI SATU MERARAI DUA KAJANG BARU GURUNG KEMPADIK NOBAL BAYA BETUNG RIAM KIJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 363 488 835 630 424 284 594 92 201 616 857 147 1680 747 1107 798 462 463 362 370 203 11723
  PR 315 439 806 567 348 234 538 83 162 578 808 166 1572 670 1096 793 467 456 352 363 218 11031
  JML 678 927 1641 1197 772 518 1132 175 363 1194 1665 313 3252 1417 2203 1591 929 919 714 733 421 22754
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 34 0 0 0 0 20 0 0 0 62
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 0 0 0 18 0 0 0 44
  JML 0 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0 0 58 0 0 0 0 38 0 0 0 106
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 5 11 27 0 0 0 2 0 20 23 3 11 84 35 0 79 4 3 0 8 5 320
  PR 7 14 29 0 0 0 2 0 5 17 1 2 97 42 0 88 1 2 0 8 3 318
  JML 12 25 56 0 0 0 4 0 25 40 4 13 181 77 0 167 5 5 0 16 8 638
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 368 499 863 630 429 284 596 92 221 641 860 158 1798 782 1107 877 466 486 362 378 208 12105
  PR 322 453 835 567 348 234 540 83 167 597 809 168 1693 712 1096 881 468 476 352 371 221 11393
  JML 690 952 1698 1197 777 518 1136 175 388 1238 1669 326 3491 1494 2203 1758 934 962 714 749 429 23498
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 280 326 503 456 331 225 457 70 173 422 537 105 1223 538 842 487 332 400 310 344 146 8507
  PR 245 303 485 435 279 188 421 59 160 412 517 108 1149 512 906 519 380 385 317 325 143 8248
  JML 525 629 988 891 610 413 878 129 333 834 1054 213 2372 1050 1748 1006 712 785 627 669 289 16755
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 25 0 0 0 0 16 0 0 0 49
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 0 0 0 16 0 0 0 42
  JML 0 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0 0 49 0 0 0 0 32 0 0 0 91
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 5 11 27 0 0 0 2 0 20 23 3 11 84 35 0 79 4 3 0 8 5 320
  PR 7 14 29 0 0 0 2 0 5 17 1 2 97 42 0 88 1 2 0 8 3 318
  JML 12 25 56 0 0 0 4 0 25 40 4 13 181 77 0 167 5 5 0 16 8 638
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 285 337 531 456 336 225 459 70 193 447 540 116 1332 573 842 566 336 419 310 352 151 8876
  PR 252 317 514 435 279 188 423 59 165 431 518 110 1270 554 906 607 381 403 317 333 146 8608
  JML 537 654 1045 891 615 413 882 129 358 878 1058 226 2602 1127 1748 1173 717 822 627 685 297 17484

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RANSI DAKAN PEREMBANG SOLAM RAYA LEBAK UBAH MELAYANG SARI SARAI RARAI PENJERNANG PENJERNANG HULU BANCOH BONET LAMA BONET ENGKABANG SUNGAI UKOI MANTER MERARAI SATU MERARAI DUA KAJANG BARU GURUNG KEMPADIK NOBAL BAYA BETUNG RIAM KIJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 693 949 1676 1222 789 529 1157 179 371 1243 1699 320 3324 1448 2249 1624 949 938 729 749 430 23267
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 15
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 156 295 631 331 174 116 274 50 13 365 637 94 715 321 498 451 232 116 102 64 133 5768
4 Jumlah surat suara digunakan 537 654 1045 891 615 413 882 129 358 878 1058 226 2602 1127 1748 1173 717 822 627 685 297 17484
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RANSI DAKAN PEREMBANG SOLAM RAYA LEBAK UBAH MELAYANG SARI SARAI RARAI PENJERNANG PENJERNANG HULU BANCOH BONET LAMA BONET ENGKABANG SUNGAI UKOI MANTER MERARAI SATU MERARAI DUA KAJANG BARU GURUNG KEMPADIK NOBAL BAYA BETUNG RIAM KIJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 530 646 1033 887 610 409 867 128 358 864 1046 220 2591 1123 1735 1166 711 813 623 683 297 17340
2 Jumlah Suara tidak sah 7 8 12 4 5 4 15 1 0 14 12 6 11 4 13 7 6 9 4 2 0 144
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 537 654 1045 891 615 413 882 129 358 878 1058 226 2602 1127 1748 1173 717 822 627 685 297 17484

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RANSI DAKAN PEREMBANG SOLAM RAYA LEBAK UBAH MELAYANG SARI SARAI RARAI PENJERNANG PENJERNANG HULU BANCOH BONET LAMA BONET ENGKABANG SUNGAI UKOI MANTER MERARAI SATU MERARAI DUA KAJANG BARU GURUNG KEMPADIK NOBAL BAYA BETUNG RIAM KIJANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 98 272 392 372 245 210 357 42 68 380 298 43 797 492 872 444 422 480 124 136 29 6573
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 432 374 641 515 365 199 510 86 290 484 748 177 1794 631 863 722 289 333 499 547 268 10767
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 530 646 1033 887 610 409 867 128 358 864 1046 220 2591 1123 1735 1166 711 813 623 683 297 17340