Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih AMPAR BEDANG SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU EMPAKA KABIAU RAYA MENSIKU DAK JAYA SUNGAI RISAP BINJAI HULU BINJAI HILIR TELAGA DUA TELAGA SATU SIMBA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 386 155 191 361 740 275 634 441 434 502 210 4329
  PR 395 149 156 357 683 266 656 425 411 448 173 4119
  JML 781 304 347 718 1423 541 1290 866 845 950 383 8448
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22 28
  PR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 15
  JML 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 34 43
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 0 0 0 14 22 11 1 14 5 0 73
  PR 5 0 0 0 9 11 27 2 14 9 2 79
  JML 11 0 0 0 23 33 38 3 28 14 2 152
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 397 155 191 361 754 297 645 443 448 507 253 4451
  PR 402 149 156 357 692 277 683 428 425 457 190 4216
  JML 799 304 347 718 1446 574 1328 871 873 964 443 8667
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 371 128 162 360 599 237 403 369 295 259 150 3333
  PR 374 118 130 355 553 236 393 339 302 293 117 3210
  JML 745 246 292 715 1152 473 796 708 597 552 267 6543
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 22
  PR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
  JML 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 17 26
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 0 0 0 14 22 11 1 14 5 0 73
  PR 5 0 0 0 9 11 27 2 14 9 2 79
  JML 11 0 0 0 23 33 38 3 28 14 2 152
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 382 128 162 360 613 259 414 371 309 264 177 3439
  PR 381 118 130 355 562 247 420 342 316 302 123 3296
  JML 763 246 292 715 1175 506 834 713 625 566 300 6735

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara AMPAR BEDANG SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU EMPAKA KABIAU RAYA MENSIKU DAK JAYA SUNGAI RISAP BINJAI HULU BINJAI HILIR TELAGA DUA TELAGA SATU SIMBA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 792 311 355 733 1455 552 1317 884 863 970 445 8677
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 29 65 63 18 280 46 483 171 238 404 145 1942
4 Jumlah surat suara digunakan 763 246 292 715 1175 506 834 713 625 566 300 6735
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah AMPAR BEDANG SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU EMPAKA KABIAU RAYA MENSIKU DAK JAYA SUNGAI RISAP BINJAI HULU BINJAI HILIR TELAGA DUA TELAGA SATU SIMBA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 763 244 290 712 1170 504 827 703 619 557 299 6688
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 2 3 5 2 7 10 6 9 1 47
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 763 246 292 715 1175 506 834 713 625 566 300 6735

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden AMPAR BEDANG SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU EMPAKA KABIAU RAYA MENSIKU DAK JAYA SUNGAI RISAP BINJAI HULU BINJAI HILIR TELAGA DUA TELAGA SATU SIMBA JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 428 42 86 139 485 168 406 321 265 199 68 2607
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 335 202 204 573 685 336 421 382 354 358 231 4081
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 763 244 290 712 1170 504 827 703 619 557 299 6688