Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BURNI TELONG CINTA DAMAI BENER MULIE BLANG KUCAK WONOSOBO LUT KUCAK SIMPANG ANTARA JAMUR UJUNG SUKA MAKMUR TIMUR SIMPANG TERIRIT SUKA RAMI ATAS GEGERUNG WIH PESAM BUKIT PEPANYI BLANG MENARA SUKA RAME BAWAH SUKA JADI PANTE RAYA SIMPANG BALIK SYURA JADI KEBUN BARU BLANG PAKU SUKA MAKMUR BENER AYU JAMUR ULUH MERIE SATU MEKAR JADI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 125 109 365 165 177 291 97 207 145 381 268 177 343 159 248 257 161 682 923 344 407 335 376 227 88 213 32 7302
  PR 152 94 389 174 199 308 95 205 149 415 240 199 370 150 262 265 185 663 829 334 402 335 371 217 92 220 41 7355
  JML 277 203 754 339 376 599 192 412 294 796 508 376 713 309 510 522 346 1345 1752 678 809 670 747 444 180 433 73 14657
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 14 1 5 2 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 46
  PR 0 0 14 2 4 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 33
  JML 0 0 28 3 9 5 0 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 79
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 125 109 379 166 184 293 97 207 145 381 268 178 360 159 248 257 161 690 923 344 412 335 376 227 88 213 32 7357
  PR 152 94 403 176 205 311 95 205 149 415 240 200 378 150 262 265 185 665 829 334 405 335 371 217 92 220 41 7394
  JML 277 203 782 342 389 604 192 412 294 796 508 378 738 309 510 522 346 1355 1752 678 817 670 747 444 180 433 73 14751
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 101 89 288 154 144 236 90 150 131 302 160 154 242 140 229 198 135 451 437 195 321 307 335 163 85 160 26 5423
  PR 118 85 277 158 176 235 84 153 138 325 152 179 242 131 239 221 156 453 480 180 328 312 332 155 85 183 36 5613
  JML 219 174 565 312 320 471 174 303 269 627 312 333 484 271 468 419 291 904 917 375 649 619 667 318 170 343 62 11036
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 14 1 5 2 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 46
  PR 0 0 14 2 4 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 33
  JML 0 0 28 3 9 5 0 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 79
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 101 89 302 155 151 238 90 150 131 302 160 155 257 140 229 198 135 458 437 195 326 307 335 163 85 160 26 5475
  PR 118 85 291 160 182 238 84 153 138 325 152 180 247 131 239 221 156 454 480 180 331 312 332 155 85 183 36 5648
  JML 219 174 593 315 333 476 174 303 269 627 312 335 504 271 468 419 291 912 917 375 657 619 667 318 170 343 62 11123

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BURNI TELONG CINTA DAMAI BENER MULIE BLANG KUCAK WONOSOBO LUT KUCAK SIMPANG ANTARA JAMUR UJUNG SUKA MAKMUR TIMUR SIMPANG TERIRIT SUKA RAMI ATAS GEGERUNG WIH PESAM BUKIT PEPANYI BLANG MENARA SUKA RAME BAWAH SUKA JADI PANTE RAYA SIMPANG BALIK SYURA JADI KEBUN BARU BLANG PAKU SUKA MAKMUR BENER AYU JAMUR ULUH MERIE SATU MEKAR JADI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 283 208 770 346 384 611 196 421 300 812 519 384 728 316 521 533 353 1373 1788 692 826 684 762 453 184 442 75 14964
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 64 34 177 31 51 135 22 118 31 185 207 49 224 45 53 114 62 461 871 317 169 65 95 135 14 99 13 3841
4 Jumlah surat suara digunakan 219 174 593 315 333 476 174 303 269 627 312 335 504 271 468 419 291 912 917 375 657 619 667 318 170 343 62 11123
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BURNI TELONG CINTA DAMAI BENER MULIE BLANG KUCAK WONOSOBO LUT KUCAK SIMPANG ANTARA JAMUR UJUNG SUKA MAKMUR TIMUR SIMPANG TERIRIT SUKA RAMI ATAS GEGERUNG WIH PESAM BUKIT PEPANYI BLANG MENARA SUKA RAME BAWAH SUKA JADI PANTE RAYA SIMPANG BALIK SYURA JADI KEBUN BARU BLANG PAKU SUKA MAKMUR BENER AYU JAMUR ULUH MERIE SATU MEKAR JADI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 217 173 589 314 329 473 172 296 268 621 287 332 495 270 467 418 280 907 910 352 648 612 664 315 168 341 56 10974
2 Jumlah Suara tidak sah 2 1 4 1 4 3 2 7 1 6 25 3 9 1 1 1 11 5 7 23 9 7 3 3 2 2 6 149
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 219 174 593 315 333 476 174 303 269 627 312 335 504 271 468 419 291 912 917 375 657 619 667 318 170 343 62 11123

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BURNI TELONG CINTA DAMAI BENER MULIE BLANG KUCAK WONOSOBO LUT KUCAK SIMPANG ANTARA JAMUR UJUNG SUKA MAKMUR TIMUR SIMPANG TERIRIT SUKA RAMI ATAS GEGERUNG WIH PESAM BUKIT PEPANYI BLANG MENARA SUKA RAME BAWAH SUKA JADI PANTE RAYA SIMPANG BALIK SYURA JADI KEBUN BARU BLANG PAKU SUKA MAKMUR BENER AYU JAMUR ULUH MERIE SATU MEKAR JADI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 68 116 259 99 213 179 94 128 124 251 205 192 193 181 335 192 71 306 387 220 328 409 402 104 87 134 27 5304
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 149 57 330 215 116 294 78 168 144 370 82 140 302 89 132 226 209 601 523 132 320 203 262 211 81 207 29 5670
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 217 173 589 314 329 473 172 296 268 621 287 332 495 270 467 418 280 907 910 352 648 612 664 315 168 341 56 10974