Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUNUT HILIR KAPUAS RAYA ENTIBAB BUNUT TENGAH TEMBANG EMPANGAU UJUNG PANDANG NANGA TUAN TELUK AUR BUNUT HULU EMPANGAU HILIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 260 147 301 252 216 352 217 254 355 379 246 2979
  PR 264 148 311 243 207 345 217 254 337 397 230 2953
  JML 524 295 612 495 423 697 434 508 692 776 476 5932
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 2 6 1 3 0 0 0 0 3 1 18
  PR 1 1 4 1 2 0 0 0 2 8 1 20
  JML 3 3 10 2 5 0 0 0 2 11 2 38
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 8
  PR 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5
  JML 3 0 2 3 0 0 0 2 2 0 1 13
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 263 149 311 255 219 354 217 257 357 382 248 3012
  PR 267 149 315 245 209 345 217 254 340 405 232 2978
  JML 530 298 626 500 428 699 434 511 697 787 480 5990
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 151 65 292 134 215 340 137 218 353 379 240 2524
  PR 184 93 304 145 207 338 168 210 336 397 227 2609
  JML 335 158 596 279 422 678 305 428 689 776 467 5133
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 8
  PR 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0 10
  JML 2 1 0 0 5 0 0 0 2 8 0 18
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 8
  PR 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5
  JML 3 0 2 3 0 0 0 2 2 0 1 13
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 153 66 296 136 218 342 137 221 355 382 241 2547
  PR 187 93 304 146 209 338 168 210 339 402 228 2624
  JML 340 159 600 282 427 680 305 431 694 784 469 5171

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUNUT HILIR KAPUAS RAYA ENTIBAB BUNUT TENGAH TEMBANG EMPANGAU UJUNG PANDANG NANGA TUAN TELUK AUR BUNUT HULU EMPANGAU HILIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 535 302 625 505 432 712 443 519 708 792 484 6057
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 195 143 25 223 5 30 138 88 13 8 15 883
4 Jumlah surat suara digunakan 340 159 600 282 427 680 305 431 694 784 469 5171
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUNUT HILIR KAPUAS RAYA ENTIBAB BUNUT TENGAH TEMBANG EMPANGAU UJUNG PANDANG NANGA TUAN TELUK AUR BUNUT HULU EMPANGAU HILIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 338 158 596 280 427 677 305 430 689 784 467 5151
2 Jumlah Suara tidak sah 2 1 4 2 0 3 0 1 5 0 2 20
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 340 159 600 282 427 680 305 431 694 784 469 5171

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUNUT HILIR KAPUAS RAYA ENTIBAB BUNUT TENGAH TEMBANG EMPANGAU UJUNG PANDANG NANGA TUAN TELUK AUR BUNUT HULU EMPANGAU HILIR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 157 65 186 159 290 161 54 59 182 508 273 2094
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 181 93 410 121 137 516 251 371 507 276 194 3057
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 338 158 596 280 427 677 305 430 689 784 467 5151