Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA SURUK SUNGAI BESAR BATU TIGA PANTAS BERSATU BAKONG PERMAI NANGA KELIBANG SEGITAK SEMANGUT UTARA NANGA PAYANG RIAM PIYANG SELAUP NANGA DUA NANGA SEMANGUT TEMUYUK BERINGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 564 370 191 260 247 219 142 579 255 561 357 187 588 460 151 5131
  PR 538 348 149 240 247 190 126 543 239 483 312 161 572 425 130 4703
  JML 1102 718 340 500 494 409 268 1122 494 1044 669 348 1160 885 281 9834
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 0 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 10
  PR 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 9
  JML 4 0 1 0 2 0 0 7 0 0 3 2 0 0 0 19
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 7 0 0 0 0 0 0 26 4 10 0 1 21 0 0 69
  PR 3 3 0 0 0 0 0 14 1 1 0 1 15 1 0 39
  JML 10 3 0 0 0 0 0 40 5 11 0 2 36 1 0 108
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 573 370 192 260 248 219 142 609 259 571 358 189 609 460 151 5210
  PR 543 351 149 240 248 190 126 560 240 484 314 163 587 426 130 4751
  JML 1116 721 341 500 496 409 268 1169 499 1055 672 352 1196 886 281 9961
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 390 352 180 199 165 132 104 364 227 421 312 108 309 358 148 3769
  PR 405 328 137 204 190 127 82 370 217 412 282 94 300 341 128 3617
  JML 795 680 317 403 355 259 186 734 444 833 594 202 609 699 276 7386
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 1 0 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 10
  PR 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 9
  JML 4 0 1 0 2 0 0 7 0 0 3 2 0 0 0 19
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 7 0 0 0 0 0 0 26 4 10 0 1 21 0 0 69
  PR 3 3 0 0 0 0 0 14 1 1 0 1 15 1 0 39
  JML 10 3 0 0 0 0 0 40 5 11 0 2 36 1 0 108
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 399 352 181 199 166 132 104 394 231 431 313 110 330 358 148 3848
  PR 410 331 137 204 191 127 82 387 218 413 284 96 315 342 128 3665
  JML 809 683 318 403 357 259 186 781 449 844 597 206 645 700 276 7513

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA SURUK SUNGAI BESAR BATU TIGA PANTAS BERSATU BAKONG PERMAI NANGA KELIBANG SEGITAK SEMANGUT UTARA NANGA PAYANG RIAM PIYANG SELAUP NANGA DUA NANGA SEMANGUT TEMUYUK BERINGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1125 734 347 511 505 418 274 1146 505 1066 684 356 1184 904 287 10046
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 316 51 29 108 148 159 88 365 56 222 87 150 539 204 11 2533
4 Jumlah surat suara digunakan 809 683 318 403 357 259 186 781 449 844 597 206 645 700 276 7513
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA SURUK SUNGAI BESAR BATU TIGA PANTAS BERSATU BAKONG PERMAI NANGA KELIBANG SEGITAK SEMANGUT UTARA NANGA PAYANG RIAM PIYANG SELAUP NANGA DUA NANGA SEMANGUT TEMUYUK BERINGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 800 682 317 401 356 255 183 778 447 839 596 206 644 693 276 7473
2 Jumlah Suara tidak sah 9 1 1 2 1 4 3 3 2 5 1 0 1 7 0 40
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 809 683 318 403 357 259 186 781 449 844 597 206 645 700 276 7513

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA SURUK SUNGAI BESAR BATU TIGA PANTAS BERSATU BAKONG PERMAI NANGA KELIBANG SEGITAK SEMANGUT UTARA NANGA PAYANG RIAM PIYANG SELAUP NANGA DUA NANGA SEMANGUT TEMUYUK BERINGIN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 484 560 77 294 222 135 35 495 34 322 327 20 427 463 138 4033
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 316 122 240 107 134 120 148 283 413 517 269 186 217 230 138 3440
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 800 682 317 401 356 255 183 778 447 839 596 206 644 693 276 7473