Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA TEPUAI BERINGIN TUNAS MUDA MUBUNG SEJAHTERA MANDIRI SIMPANG SENARA TANI MAKMUR MENTAWIT BUGANG KELAKAR PARANG LUBUK ANTUK NANGA YEN LANDAU KUMPANG KARYA MANDIRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 399 236 277 351 140 280 409 416 302 269 324 344 427 358 444 4976
  PR 407 214 234 314 139 264 396 420 314 269 308 325 388 358 422 4772
  JML 806 450 511 665 279 544 805 836 616 538 632 669 815 716 866 9748
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 8 0 15
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0 14 0 22
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 399 236 277 351 140 280 409 416 302 269 324 345 427 364 444 4983
  PR 407 214 234 315 139 264 396 420 314 271 308 329 388 366 422 4787
  JML 806 450 511 666 279 544 805 836 616 540 632 674 815 730 866 9770
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 327 195 241 307 110 251 333 307 287 238 240 241 320 279 410 4086
  PR 352 181 223 281 110 248 311 313 304 249 253 237 315 305 406 4088
  JML 679 376 464 588 220 499 644 620 591 487 493 478 635 584 816 8174
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 8 0 15
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0 14 0 22
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 327 195 241 307 110 251 333 307 287 238 240 242 320 285 410 4093
  PR 352 181 223 282 110 248 311 313 304 251 253 241 315 313 406 4103
  JML 679 376 464 589 220 499 644 620 591 489 493 483 635 598 816 8196

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA TEPUAI BERINGIN TUNAS MUDA MUBUNG SEJAHTERA MANDIRI SIMPANG SENARA TANI MAKMUR MENTAWIT BUGANG KELAKAR PARANG LUBUK ANTUK NANGA YEN LANDAU KUMPANG KARYA MANDIRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 824 459 524 681 285 556 823 853 630 551 646 685 833 726 885 9961
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 144 83 60 91 65 57 179 233 39 62 153 202 198 128 69 1763
4 Jumlah surat suara digunakan 679 376 464 589 220 499 644 620 591 489 493 483 635 598 816 8196
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA TEPUAI BERINGIN TUNAS MUDA MUBUNG SEJAHTERA MANDIRI SIMPANG SENARA TANI MAKMUR MENTAWIT BUGANG KELAKAR PARANG LUBUK ANTUK NANGA YEN LANDAU KUMPANG KARYA MANDIRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 676 371 463 588 217 496 642 619 589 486 491 479 632 597 814 8160
2 Jumlah Suara tidak sah 3 5 1 1 3 3 2 1 2 3 2 4 3 1 2 36
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 679 376 464 589 220 499 644 620 591 489 493 483 635 598 816 8196

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA TEPUAI BERINGIN TUNAS MUDA MUBUNG SEJAHTERA MANDIRI SIMPANG SENARA TANI MAKMUR MENTAWIT BUGANG KELAKAR PARANG LUBUK ANTUK NANGA YEN LANDAU KUMPANG KARYA MANDIRI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 380 200 417 457 167 322 429 365 336 382 280 350 395 412 642 5534
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 296 171 46 131 50 174 213 254 253 104 211 129 237 185 172 2626
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 676 371 463 588 217 496 642 619 589 486 491 479 632 597 814 8160