Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih GUDANG HULU NANGA LEBOYAN PIASAK HULU TITIAN KUALA MAWAN VEGA SEMALAH SEKUBAH SEKULAT BENUIS GERAYAU ENGKERENGAS PIASAK HILIR NIBUNG DALAM GUDANG HILIR TEMPURAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 320 267 263 371 219 208 117 120 431 181 148 181 327 312 587 628 125 4805
  PR 346 270 262 416 229 208 97 96 372 171 145 153 312 321 624 614 120 4756
  JML 666 537 525 787 448 416 214 216 803 352 293 334 639 633 1211 1242 245 9561
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11
  PR 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12
  JML 5 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 325 267 263 373 219 208 117 121 431 182 148 181 327 313 587 633 125 4820
  PR 351 270 262 416 229 208 97 103 372 171 145 153 312 321 624 617 120 4771
  JML 676 537 525 789 448 416 214 224 803 353 293 334 639 634 1211 1250 245 9591
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 243 242 183 173 210 208 70 81 383 177 89 181 299 227 398 350 124 3638
  PR 260 250 181 202 222 208 70 78 336 166 97 153 289 263 410 373 120 3678
  JML 503 492 364 375 432 416 140 159 719 343 186 334 588 490 808 723 244 7316
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11
  PR 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12
  JML 5 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 246 242 183 175 210 208 70 82 383 178 89 181 299 228 398 355 124 3651
  PR 263 250 181 202 222 208 70 85 336 166 97 153 289 263 410 376 120 3691
  JML 509 492 364 377 432 416 140 167 719 344 186 334 588 491 808 731 244 7342

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara GUDANG HULU NANGA LEBOYAN PIASAK HULU TITIAN KUALA MAWAN VEGA SEMALAH SEKUBAH SEKULAT BENUIS GERAYAU ENGKERENGAS PIASAK HILIR NIBUNG DALAM GUDANG HILIR TEMPURAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 681 550 538 804 461 428 219 221 820 358 299 341 653 647 1240 1269 250 9779
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 172 58 170 427 26 12 79 54 101 13 113 7 65 156 432 538 6 2429
4 Jumlah surat suara digunakan 509 492 364 377 432 416 140 167 719 344 186 334 588 491 808 731 244 7342
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah GUDANG HULU NANGA LEBOYAN PIASAK HULU TITIAN KUALA MAWAN VEGA SEMALAH SEKUBAH SEKULAT BENUIS GERAYAU ENGKERENGAS PIASAK HILIR NIBUNG DALAM GUDANG HILIR TEMPURAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 509 492 364 375 424 416 138 164 714 342 186 334 587 490 787 726 243 7291
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 2 8 0 2 3 5 2 0 0 1 1 21 5 1 51
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 509 492 364 377 432 416 140 167 719 344 186 334 588 491 808 731 244 7342

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden GUDANG HULU NANGA LEBOYAN PIASAK HULU TITIAN KUALA MAWAN VEGA SEMALAH SEKUBAH SEKULAT BENUIS GERAYAU ENGKERENGAS PIASAK HILIR NIBUNG DALAM GUDANG HILIR TEMPURAU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 204 91 124 132 135 211 31 81 233 19 40 129 200 83 263 238 122 2336
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 305 401 240 243 289 205 107 83 481 323 146 205 387 407 524 488 121 4955
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 509 492 364 375 424 416 138 164 714 342 186 334 587 490 787 726 243 7291