Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA SEBINTANG RANTAU BUMBUN RIBANG KADENG SEGIAM TAPANG DA'AN SEMERANTAU TEKUDAK KALIS RAYA RANTAU KALIS KENSURAY NANGA DANAU NANGA TUBUK BAHENAP NANGA RAUN NANGA KALIS NANGA LEBANGAN PENIUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 192 120 156 140 209 250 517 513 213 219 184 431 257 375 662 158 122 4718
  PR 165 115 125 115 200 218 487 563 205 200 170 401 203 320 664 148 129 4428
  JML 357 235 281 255 409 468 1004 1076 418 419 354 832 460 695 1326 306 251 9146
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 3 5 1 0 0 1 1 0 0 3 1 3 0 1 3 2 25
  PR 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 11
  JML 1 3 11 1 0 1 1 1 0 0 3 1 3 0 2 5 3 36
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 2 6 0 3 21
  PR 0 3 0 0 0 0 7 2 2 2 0 0 2 3 1 0 0 22
  JML 0 7 0 0 0 0 8 2 3 2 0 0 6 5 7 0 3 43
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 4 0 0 1 5 4 1 1 1 0 3 0 2 0 1 23
  PR 0 0 3 0 0 0 6 9 4 0 1 0 1 0 8 0 1 33
  JML 0 0 7 0 0 1 11 13 5 1 2 0 4 0 10 0 2 56
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 193 127 165 141 209 251 524 518 215 220 188 432 267 377 671 161 128 4787
  PR 165 118 134 115 200 219 500 574 211 202 171 401 206 323 674 150 131 4494
  JML 358 245 299 256 409 470 1024 1092 426 422 359 833 473 700 1345 311 259 9281
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 170 116 128 139 209 183 369 338 189 217 144 417 187 367 578 157 119 4027
  PR 157 115 106 113 200 176 393 410 195 199 151 388 169 304 583 146 129 3934
  JML 327 231 234 252 409 359 762 748 384 416 295 805 356 671 1161 303 248 7961
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 3 5 1 0 0 1 1 0 0 3 1 3 0 1 3 2 25
  PR 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 11
  JML 1 3 11 1 0 1 1 1 0 0 3 1 3 0 2 5 3 36
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 0 0 12
  PR 0 3 0 0 0 0 6 1 2 1 0 0 2 3 0 0 0 18
  JML 0 6 0 0 0 0 6 1 3 1 0 0 5 5 3 0 0 30
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 4 0 0 1 5 4 1 1 1 0 3 0 2 0 1 23
  PR 0 0 3 0 0 0 6 9 4 0 1 0 1 0 8 0 1 33
  JML 0 0 7 0 0 1 11 13 5 1 2 0 4 0 10 0 2 56
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 171 122 137 140 209 184 375 343 191 218 148 418 196 369 584 160 122 4087
  PR 157 118 115 113 200 177 405 420 201 200 152 388 172 307 592 148 131 3996
  JML 328 240 252 253 409 361 780 763 392 418 300 806 368 676 1176 308 253 8083

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA SEBINTANG RANTAU BUMBUN RIBANG KADENG SEGIAM TAPANG DA'AN SEMERANTAU TEKUDAK KALIS RAYA RANTAU KALIS KENSURAY NANGA DANAU NANGA TUBUK BAHENAP NANGA RAUN NANGA KALIS NANGA LEBANGAN PENIUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 366 240 288 261 419 480 1026 1099 428 429 363 851 471 711 1354 314 257 9357
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 38 0 36 8 10 119 246 336 35 11 63 44 103 35 178 6 4 1272
4 Jumlah surat suara digunakan 328 240 252 253 409 361 780 763 392 418 300 806 368 676 1176 308 253 8083
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA SEBINTANG RANTAU BUMBUN RIBANG KADENG SEGIAM TAPANG DA'AN SEMERANTAU TEKUDAK KALIS RAYA RANTAU KALIS KENSURAY NANGA DANAU NANGA TUBUK BAHENAP NANGA RAUN NANGA KALIS NANGA LEBANGAN PENIUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 322 240 251 249 409 359 777 758 388 417 299 803 364 673 1174 308 252 8043
2 Jumlah Suara tidak sah 6 0 1 4 0 2 3 5 4 1 1 3 4 3 2 0 1 40
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 328 240 252 253 409 361 780 763 392 418 300 806 368 676 1176 308 253 8083

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA SEBINTANG RANTAU BUMBUN RIBANG KADENG SEGIAM TAPANG DA'AN SEMERANTAU TEKUDAK KALIS RAYA RANTAU KALIS KENSURAY NANGA DANAU NANGA TUBUK BAHENAP NANGA RAUN NANGA KALIS NANGA LEBANGAN PENIUNG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 23 24 19 7 19 179 83 421 18 10 8 17 33 57 720 11 10 1659
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 299 216 232 242 390 180 694 337 370 407 291 786 331 616 454 297 242 6384
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 322 240 251 249 409 359 777 758 388 417 299 803 364 673 1174 308 252 8043