Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KERANGAN PANJANG PENGKADAN HILIR SASAN PINANG LAKA HULU PENGKADAN PERMATA RIAM PANJANG BUAK LIMBANG MARTA DANA MAWAN SIRA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 268 133 186 294 282 209 414 546 312 293 370 3307
  PR 262 147 176 261 262 196 449 523 323 311 366 3276
  JML 530 280 362 555 544 405 863 1069 635 604 736 6583
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  JML 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 8
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 3 2 0 4 2 1 0 0 12
  PR 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 1 9
  JML 0 0 0 3 4 0 8 4 1 0 1 21
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 268 133 186 298 285 209 418 555 313 293 370 3328
  PR 262 147 176 261 264 196 453 528 323 311 368 3289
  JML 530 280 362 559 549 405 871 1083 636 604 738 6617
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 240 109 166 215 199 141 249 340 226 205 258 2348
  PR 232 124 165 205 223 127 308 368 261 239 272 2524
  JML 472 233 331 420 422 268 557 708 487 444 530 4872
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  JML 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 3 2 0 4 2 1 0 0 12
  PR 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 1 9
  JML 0 0 0 3 4 0 8 4 1 0 1 21
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 240 109 166 219 202 141 253 346 227 205 258 2366
  PR 232 124 165 205 225 127 312 373 261 239 274 2537
  JML 472 233 331 424 427 268 565 719 488 444 532 4903

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KERANGAN PANJANG PENGKADAN HILIR SASAN PINANG LAKA HULU PENGKADAN PERMATA RIAM PANJANG BUAK LIMBANG MARTA DANA MAWAN SIRA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 542 287 370 568 556 414 882 1092 649 618 752 6730
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 70 53 39 144 129 146 316 373 161 174 220 1825
4 Jumlah surat suara digunakan 472 233 331 424 427 268 565 719 488 444 532 4903
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KERANGAN PANJANG PENGKADAN HILIR SASAN PINANG LAKA HULU PENGKADAN PERMATA RIAM PANJANG BUAK LIMBANG MARTA DANA MAWAN SIRA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 470 233 330 418 423 268 561 712 486 440 531 4872
2 Jumlah Suara tidak sah 2 0 1 6 4 0 4 7 2 4 1 31
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 472 233 331 424 427 268 565 719 488 444 532 4903

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KERANGAN PANJANG PENGKADAN HILIR SASAN PINANG LAKA HULU PENGKADAN PERMATA RIAM PANJANG BUAK LIMBANG MARTA DANA MAWAN SIRA JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 282 88 247 215 232 117 277 385 262 257 257 2619
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 188 145 83 203 191 151 284 327 224 183 274 2253
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 470 233 330 418 423 268 561 712 486 440 531 4872