Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LESABELA SUKA DAMAI TEBUAH MARONG SELES SIDAI LOMBA KARYA JESAPE DAYUNG RODAYA SERANGKAT SEMANGAT SUKA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1065 583 240 224 137 456 217 335 235 228 439 411 4570
  PR 1064 517 222 189 139 386 197 276 234 215 408 400 4247
  JML 2129 1100 462 413 276 842 414 611 469 443 847 811 8817
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 8
  PR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 8 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 13
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 6
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 29 16 0 0 0 1 0 4 1 6 3 4 64
  PR 41 15 0 0 0 1 2 4 0 5 9 0 77
  JML 70 31 0 0 0 2 2 8 1 11 12 4 141
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1097 599 240 224 137 459 217 343 237 234 442 415 4644
  PR 1110 532 222 189 139 390 199 280 235 220 417 400 4333
  JML 2207 1131 462 413 276 849 416 623 472 454 859 815 8977
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 753 473 179 220 137 406 178 242 222 190 341 339 3680
  PR 735 395 176 189 137 339 174 208 213 181 322 306 3375
  JML 1488 868 355 409 274 745 352 450 435 371 663 645 7055
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 8
  PR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 8 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 13
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 29 16 0 0 0 1 0 4 1 6 3 4 64
  PR 41 15 0 0 0 1 2 4 0 5 9 0 77
  JML 70 31 0 0 0 2 2 8 1 11 12 4 141
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 785 489 179 220 137 408 178 250 224 196 344 343 3753
  PR 781 410 176 189 137 341 176 212 214 186 331 306 3459
  JML 1566 899 355 409 274 749 354 462 438 382 675 649 7212

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LESABELA SUKA DAMAI TEBUAH MARONG SELES SIDAI LOMBA KARYA JESAPE DAYUNG RODAYA SERANGKAT SEMANGAT SUKA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2172 1124 472 422 284 859 423 629 479 452 864 831 9011
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 606 225 117 13 10 107 69 167 41 70 188 182 1795
4 Jumlah surat suara digunakan 1566 899 355 409 274 749 354 462 438 382 675 649 7212
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LESABELA SUKA DAMAI TEBUAH MARONG SELES SIDAI LOMBA KARYA JESAPE DAYUNG RODAYA SERANGKAT SEMANGAT SUKA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1557 893 350 407 273 688 352 458 436 381 674 648 7117
2 Jumlah Suara tidak sah 9 6 5 2 1 61 2 4 2 1 1 1 95
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1566 899 355 409 274 749 354 462 438 382 675 649 7212

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LESABELA SUKA DAMAI TEBUAH MARONG SELES SIDAI LOMBA KARYA JESAPE DAYUNG RODAYA SERANGKAT SEMANGAT SUKA JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 530 125 97 13 8 95 71 12 23 53 67 177 1271
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1027 768 253 394 265 593 281 446 413 328 607 471 5846
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1557 893 350 407 273 688 352 458 436 381 674 648 7117