Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SEBADU KAYU TANAM SALATIGA SIMPANG KASTURI MANDOR SELUTUNG KAYU ARA PONGOK KERAMAS MANGGANG SEKILAP SUMSUM KEROHOK BEBATUNG MENGKUNYIT SEMENOK NGARAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 806 697 705 618 1268 294 748 498 436 316 816 760 476 795 368 428 905 10934
  PR 773 682 662 535 1250 277 712 448 377 300 789 742 434 791 351 435 847 10405
  JML 1579 1379 1367 1153 2518 571 1460 946 813 616 1605 1502 910 1586 719 863 1752 21339
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 2 0 0 1 0 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 1 14
  PR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6
  JML 3 2 0 0 2 0 0 3 0 2 6 0 1 0 0 0 1 20
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 4 0 0 7 1 1 2 0 0 5 11 11 2 1 4 4 53
  PR 1 6 0 0 6 0 1 6 0 0 3 4 13 4 1 5 3 53
  JML 1 10 0 0 13 1 2 8 0 0 8 15 24 6 2 9 7 106
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 808 703 705 618 1276 295 749 503 436 317 824 771 488 797 369 432 910 11001
  PR 775 688 662 535 1257 277 713 454 377 301 795 746 447 795 352 440 850 10464
  JML 1583 1391 1367 1153 2533 572 1462 957 813 618 1619 1517 935 1592 721 872 1760 21465
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 720 589 518 388 905 259 569 415 430 239 696 623 334 682 330 354 684 8735
  PR 691 571 497 346 898 253 560 352 370 225 678 584 301 661 333 370 642 8332
  JML 1411 1160 1015 734 1803 512 1129 767 800 464 1374 1207 635 1343 663 724 1326 17067
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 2 0 0 1 0 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 1 14
  PR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6
  JML 3 2 0 0 2 0 0 3 0 2 6 0 1 0 0 0 1 20
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 4 0 0 7 1 1 2 0 0 5 11 11 2 1 4 4 53
  PR 1 6 0 0 6 0 1 6 0 0 3 4 13 4 1 5 3 53
  JML 1 10 0 0 13 1 2 8 0 0 8 15 24 6 2 9 7 106
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 722 595 518 388 913 260 570 420 430 240 704 634 346 684 331 358 689 8802
  PR 693 577 497 346 905 253 561 358 370 226 684 588 314 665 334 375 645 8391
  JML 1415 1172 1015 734 1818 513 1131 778 800 466 1388 1222 660 1349 665 733 1334 17193

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SEBADU KAYU TANAM SALATIGA SIMPANG KASTURI MANDOR SELUTUNG KAYU ARA PONGOK KERAMAS MANGGANG SEKILAP SUMSUM KEROHOK BEBATUNG MENGKUNYIT SEMENOK NGARAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1612 1409 1396 1178 2560 583 1492 967 831 630 1639 1534 929 1620 735 883 1786 21784
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 197 237 381 444 742 69 361 187 31 164 251 311 269 271 70 146 452 4583
4 Jumlah surat suara digunakan 1415 1172 1015 734 1818 513 1131 778 800 466 1388 1222 660 1349 665 733 1334 17193
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SEBADU KAYU TANAM SALATIGA SIMPANG KASTURI MANDOR SELUTUNG KAYU ARA PONGOK KERAMAS MANGGANG SEKILAP SUMSUM KEROHOK BEBATUNG MENGKUNYIT SEMENOK NGARAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1411 1165 1015 722 1811 508 1126 775 799 463 1383 1217 653 1340 663 729 1329 17109
2 Jumlah Suara tidak sah 4 7 0 12 7 5 5 3 1 3 5 5 7 9 2 4 5 84
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1415 1172 1015 734 1818 513 1131 778 800 466 1388 1222 660 1349 665 733 1334 17193

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SEBADU KAYU TANAM SALATIGA SIMPANG KASTURI MANDOR SELUTUNG KAYU ARA PONGOK KERAMAS MANGGANG SEKILAP SUMSUM KEROHOK BEBATUNG MENGKUNYIT SEMENOK NGARAK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 90 136 205 122 846 10 623 90 17 19 47 55 227 122 22 77 123 2831
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1321 1029 810 600 965 498 503 685 782 444 1336 1162 426 1218 641 652 1206 14278
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1411 1165 1015 722 1811 508 1126 775 799 463 1383 1217 653 1340 663 729 1329 17109