Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SERIMBU TENGON BENTIANG MADOMANG PAREK TENGUWE DANGE AJI ENGKADIK PADE TEMOYOK SEMUNTIK SEKENDAL NYARI MERAYUH SEPANGAH JAMBU TEMBAWANG ENGKANGIN SEMPATUNG LAWEK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 713 507 411 707 922 343 360 511 404 1412 549 381 668 327 475 303 8993
  PR 648 455 342 593 787 289 325 452 354 1216 433 295 581 310 420 251 7751
  JML 1361 962 753 1300 1709 632 685 963 758 2628 982 676 1249 637 895 554 16744
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
  PR 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8
  JML 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 14
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0 0 0 0 2 19
  PR 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 14 0 0 0 0 2 27
  JML 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 25 0 0 0 0 4 46
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 10 3 2 7 8 3 18 1 0 8 22 4 5 0 9 13 113
  PR 10 3 0 6 4 1 13 0 0 0 19 1 7 0 7 3 74
  JML 20 6 2 13 12 4 31 1 0 8 41 5 12 0 16 16 187
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 725 510 413 714 930 347 385 512 404 1420 582 385 673 327 485 319 9131
  PR 661 459 342 599 791 290 350 452 354 1216 466 296 590 310 427 257 7860
  JML 1386 969 755 1313 1721 637 735 964 758 2636 1048 681 1263 637 912 576 16991
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 555 507 407 707 891 343 352 487 367 1410 539 380 525 301 453 298 8522
  PR 533 455 335 593 766 289 314 437 326 1216 423 295 487 277 395 246 7387
  JML 1088 962 742 1300 1657 632 666 924 693 2626 962 675 1012 578 848 544 15909
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
  PR 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8
  JML 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 10 3 2 7 8 3 18 1 0 8 22 4 5 0 9 13 113
  PR 10 3 0 6 4 1 13 0 0 0 19 1 7 0 7 3 74
  JML 20 6 2 13 12 4 31 1 0 8 41 5 12 0 16 16 187
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 567 510 409 714 899 347 371 488 367 1418 561 384 530 301 463 312 8641
  PR 546 459 335 599 770 290 328 437 326 1216 442 296 496 277 402 250 7469
  JML 1113 969 744 1313 1669 637 699 925 693 2634 1003 680 1026 578 865 562 16110

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SERIMBU TENGON BENTIANG MADOMANG PAREK TENGUWE DANGE AJI ENGKADIK PADE TEMOYOK SEMUNTIK SEKENDAL NYARI MERAYUH SEPANGAH JAMBU TEMBAWANG ENGKANGIN SEMPATUNG LAWEK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1390 985 770 1329 1747 646 701 985 774 2685 1004 691 1276 651 914 566 17114
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 276 16 26 16 78 9 2 59 81 50 1 11 249 72 49 4 999
4 Jumlah surat suara digunakan 1113 969 744 1313 1669 637 699 925 693 2634 1003 680 1026 578 865 562 16110
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SERIMBU TENGON BENTIANG MADOMANG PAREK TENGUWE DANGE AJI ENGKADIK PADE TEMOYOK SEMUNTIK SEKENDAL NYARI MERAYUH SEPANGAH JAMBU TEMBAWANG ENGKANGIN SEMPATUNG LAWEK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1106 962 742 1312 1628 636 697 924 689 2625 1003 677 1012 574 858 555 16000
2 Jumlah Suara tidak sah 7 7 2 1 41 1 2 1 4 9 0 3 14 4 7 7 110
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1113 969 744 1313 1669 637 699 925 693 2634 1003 680 1026 578 865 562 16110

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SERIMBU TENGON BENTIANG MADOMANG PAREK TENGUWE DANGE AJI ENGKADIK PADE TEMOYOK SEMUNTIK SEKENDAL NYARI MERAYUH SEPANGAH JAMBU TEMBAWANG ENGKANGIN SEMPATUNG LAWEK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 835 58 11 20 485 53 348 551 35 146 42 85 86 33 59 17 2864
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 271 904 731 1292 1143 583 349 373 654 2479 961 592 926 541 799 538 13136
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1106 962 742 1312 1628 636 697 924 689 2625 1003 677 1012 574 858 555 16000