Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA ELLA HILIR NYANGAU DOMET PERMAI PELEMPAI JAYA NATAI COMPA SUNGAI MENTOBA SUNGAI LABUK PEREMBANG NYURUH BEMBAN PERMAI KAHIYA POPAI PENYUGUK KERANGAN KORA NANGA KEMPANGAI NANGA NYURUH NANGA KALAN NANGA NUAK LENGKONG NYADOM JABAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 660 240 558 632 163 318 242 239 296 436 350 262 339 178 247 288 382 563 158 6551
  PR 624 230 542 579 156 306 223 217 234 395 328 228 336 174 203 291 377 524 137 6104
  JML 1284 470 1100 1211 319 624 465 456 530 831 678 490 675 352 450 579 759 1087 295 12655
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 15
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 14 5 1 0 0 0 0 0 5 0 0 27
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 661 240 558 632 163 318 242 239 303 438 351 262 339 178 247 288 386 563 158 6566
  PR 625 230 542 579 156 306 223 217 241 398 328 228 336 174 203 291 378 524 137 6116
  JML 1286 470 1100 1211 319 624 465 456 544 836 679 490 675 352 450 579 764 1087 295 12682
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 474 240 511 494 163 318 242 237 296 436 350 262 248 178 247 214 381 494 158 5943
  PR 474 230 474 475 156 306 223 215 234 395 328 228 256 174 203 254 377 463 137 5602
  JML 948 470 985 969 319 624 465 452 530 831 678 490 504 352 450 468 758 957 295 11545
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 15
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 14 5 1 0 0 0 0 0 5 0 0 27
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 475 240 511 494 163 318 242 237 303 438 351 262 248 178 247 214 385 494 158 5958
  PR 475 230 474 475 156 306 223 215 241 398 328 228 256 174 203 254 378 463 137 5614
  JML 950 470 985 969 319 624 465 452 544 836 679 490 504 352 450 468 763 957 295 11572

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA ELLA HILIR NYANGAU DOMET PERMAI PELEMPAI JAYA NATAI COMPA SUNGAI MENTOBA SUNGAI LABUK PEREMBANG NYURUH BEMBAN PERMAI KAHIYA POPAI PENYUGUK KERANGAN KORA NANGA KEMPANGAI NANGA NYURUH NANGA KALAN NANGA NUAK LENGKONG NYADOM JABAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1311 480 1123 1237 326 639 476 466 544 848 693 500 689 361 460 591 775 1110 301 12930
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 361 10 138 268 7 15 11 14 0 12 9 9 185 9 10 123 12 153 6 1352
4 Jumlah surat suara digunakan 950 470 985 969 319 624 465 452 544 836 679 490 504 352 450 468 763 957 295 11572
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA ELLA HILIR NYANGAU DOMET PERMAI PELEMPAI JAYA NATAI COMPA SUNGAI MENTOBA SUNGAI LABUK PEREMBANG NYURUH BEMBAN PERMAI KAHIYA POPAI PENYUGUK KERANGAN KORA NANGA KEMPANGAI NANGA NYURUH NANGA KALAN NANGA NUAK LENGKONG NYADOM JABAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 945 470 982 965 319 624 457 452 543 835 669 489 495 348 450 466 762 952 294 11517
2 Jumlah Suara tidak sah 5 0 3 4 0 0 8 0 1 1 10 1 9 4 0 2 1 5 1 55
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 950 470 985 969 319 624 465 452 544 836 679 490 504 352 450 468 763 957 295 11572

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA ELLA HILIR NYANGAU DOMET PERMAI PELEMPAI JAYA NATAI COMPA SUNGAI MENTOBA SUNGAI LABUK PEREMBANG NYURUH BEMBAN PERMAI KAHIYA POPAI PENYUGUK KERANGAN KORA NANGA KEMPANGAI NANGA NYURUH NANGA KALAN NANGA NUAK LENGKONG NYADOM JABAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 750 16 743 636 30 53 126 67 85 168 390 122 43 51 101 116 585 618 88 4788
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 195 454 239 329 289 571 331 385 458 667 279 367 452 297 349 350 177 334 206 6729
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 945 470 982 965 319 624 457 452 543 835 669 489 495 348 450 466 762 952 294 11517