Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MENUKUNG KOTA LIHAI OYAH BATU BADAK BATU ONAP NUSA PORING BATAS NANGKA NANGA KERUAP PELAIK KERUAP BELABAN ELLA LAMAN MUMBUNG MAWANG MENTATAI NANGA SIYAI NANGA MELONA TANJUNG BERINGIN LANDAU LEBAN SUNGAI SAMPUK NANGA ELLA HULU SUNGAI SAMPAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 449 268 189 376 186 427 342 318 342 499 412 345 389 281 512 460 660 605 172 7232
  PR 415 265 179 347 188 404 325 329 368 334 374 315 399 280 508 433 642 600 163 6868
  JML 864 533 368 723 374 831 667 647 710 833 786 660 788 561 1020 893 1302 1205 335 14100
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 5 0 1 3 0 3 11 0 0 4 6 3 0 0 4 3 0 43
  PR 0 0 3 0 2 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 3 0 16
  JML 0 0 8 0 3 4 0 4 12 1 0 5 9 3 0 0 4 6 0 59
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 3 5 6 4 0 5 36
  PR 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 4 1 0 2 21
  JML 4 4 0 5 0 0 6 0 0 0 0 4 0 4 8 10 5 0 7 57
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 453 270 194 377 187 430 346 321 353 499 412 351 395 287 517 466 668 608 177 7311
  PR 415 267 182 351 190 405 327 330 369 335 374 318 402 281 511 437 643 603 165 6905
  JML 868 537 376 728 377 835 673 651 722 834 786 669 797 568 1028 903 1311 1211 342 14216
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 269 226 189 306 168 425 339 318 342 499 411 345 389 281 512 459 660 605 172 6915
  PR 264 232 179 295 160 402 317 329 368 334 374 315 399 280 508 432 634 600 163 6585
  JML 533 458 368 601 328 827 656 647 710 833 785 660 788 561 1020 891 1294 1205 335 13500
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 5 0 1 3 0 3 11 0 0 4 6 3 0 0 4 3 0 43
  PR 0 0 3 0 2 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 3 0 16
  JML 0 0 8 0 3 4 0 4 12 1 0 5 9 3 0 0 4 6 0 59
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 3 5 6 4 0 5 36
  PR 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 4 1 0 2 21
  JML 4 4 0 5 0 0 6 0 0 0 0 4 0 4 8 10 5 0 7 57
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 273 228 194 307 169 428 343 321 353 499 411 351 395 287 517 465 668 608 177 6994
  PR 264 234 182 299 162 403 319 330 369 335 374 318 402 281 511 436 635 603 165 6622
  JML 537 462 376 606 331 831 662 651 722 834 785 669 797 568 1028 901 1303 1211 342 13616

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MENUKUNG KOTA LIHAI OYAH BATU BADAK BATU ONAP NUSA PORING BATAS NANGKA NANGA KERUAP PELAIK KERUAP BELABAN ELLA LAMAN MUMBUNG MAWANG MENTATAI NANGA SIYAI NANGA MELONA TANJUNG BERINGIN LANDAU LEBAN SUNGAI SAMPUK NANGA ELLA HULU SUNGAI SAMPAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 882 544 376 740 382 850 682 661 726 851 803 675 805 574 1042 912 1330 1231 342 14408
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 345 82 0 134 51 19 20 10 4 17 18 6 8 6 14 11 27 20 0 792
4 Jumlah surat suara digunakan 537 462 376 606 331 831 662 651 722 834 785 669 797 568 1028 901 1303 1211 342 13616
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MENUKUNG KOTA LIHAI OYAH BATU BADAK BATU ONAP NUSA PORING BATAS NANGKA NANGA KERUAP PELAIK KERUAP BELABAN ELLA LAMAN MUMBUNG MAWANG MENTATAI NANGA SIYAI NANGA MELONA TANJUNG BERINGIN LANDAU LEBAN SUNGAI SAMPUK NANGA ELLA HULU SUNGAI SAMPAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 534 460 376 605 331 831 658 651 722 834 785 668 797 566 1028 895 1302 1208 338 13589
2 Jumlah Suara tidak sah 3 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0 6 1 3 4 27
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 537 462 376 606 331 831 662 651 722 834 785 669 797 568 1028 901 1303 1211 342 13616

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MENUKUNG KOTA LIHAI OYAH BATU BADAK BATU ONAP NUSA PORING BATAS NANGKA NANGA KERUAP PELAIK KERUAP BELABAN ELLA LAMAN MUMBUNG MAWANG MENTATAI NANGA SIYAI NANGA MELONA TANJUNG BERINGIN LANDAU LEBAN SUNGAI SAMPUK NANGA ELLA HULU SUNGAI SAMPAK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 321 81 83 121 10 102 35 220 4 89 45 15 14 38 5 362 832 778 7 3162
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 213 379 293 484 321 729 623 431 718 745 740 653 783 528 1023 533 470 430 331 10427
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 534 460 376 605 331 831 658 651 722 834 785 668 797 566 1028 895 1302 1208 338 13589