Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA SAYAN BEROBAI PERMAI TUMBAK RAYA NANGA PAK SAYAN JAYA LINGKAR INDAH SILING PERMAI NANGA MANCUR NANGA KOMPI NANGA KASAI META BERSATU BORA MEKAR PELITA KERANGAN PURUN MADYA RAYA LANDAU SADAK PEKAWAI NANGA RAKU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 355 296 272 380 474 278 316 387 523 301 427 716 443 395 434 180 425 381 6983
  PR 353 276 252 355 434 291 296 357 465 283 434 703 453 388 427 161 441 300 6669
  JML 708 572 524 735 908 569 612 744 988 584 861 1419 896 783 861 341 866 681 13652
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 7
  JML 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 12
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 355 298 274 380 474 278 316 392 523 301 427 718 443 395 434 180 428 381 6997
  PR 353 276 252 355 434 291 296 362 465 283 434 705 453 388 427 164 441 300 6679
  JML 708 574 526 735 908 569 612 754 988 584 861 1423 896 783 861 344 869 681 13676
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 353 294 248 380 469 256 314 386 489 293 426 633 443 391 433 173 425 381 6787
  PR 346 276 223 355 432 265 292 357 455 277 414 628 453 381 427 143 441 300 6465
  JML 699 570 471 735 901 521 606 743 944 570 840 1261 896 772 860 316 866 681 13252
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 7
  JML 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 12
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 353 296 250 380 469 256 314 391 489 293 426 635 443 391 433 173 428 381 6801
  PR 346 276 223 355 432 265 292 362 455 277 414 630 453 381 427 146 441 300 6475
  JML 699 572 473 735 901 521 606 753 944 570 840 1265 896 772 860 319 869 681 13276

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA SAYAN BEROBAI PERMAI TUMBAK RAYA NANGA PAK SAYAN JAYA LINGKAR INDAH SILING PERMAI NANGA MANCUR NANGA KOMPI NANGA KASAI META BERSATU BORA MEKAR PELITA KERANGAN PURUN MADYA RAYA LANDAU SADAK PEKAWAI NANGA RAKU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 723 584 538 751 928 581 625 761 1009 597 878 1448 915 800 879 348 884 696 13945
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 16 0 0 0 1 0 27 3 0 1 0 5 0 2 5 60
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 24 12 65 0 27 60 19 7 65 0 35 183 18 28 14 29 13 10 609
4 Jumlah surat suara digunakan 699 572 473 735 901 521 606 753 944 570 840 1265 896 772 860 319 869 681 13276
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA SAYAN BEROBAI PERMAI TUMBAK RAYA NANGA PAK SAYAN JAYA LINGKAR INDAH SILING PERMAI NANGA MANCUR NANGA KOMPI NANGA KASAI META BERSATU BORA MEKAR PELITA KERANGAN PURUN MADYA RAYA LANDAU SADAK PEKAWAI NANGA RAKU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 698 569 473 735 898 521 597 753 937 570 833 1265 889 772 855 319 867 680 13231
2 Jumlah Suara tidak sah 1 3 0 0 3 0 9 0 7 0 7 0 7 0 5 0 2 1 45
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 699 572 473 735 901 521 606 753 944 570 840 1265 896 772 860 319 869 681 13276

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA SAYAN BEROBAI PERMAI TUMBAK RAYA NANGA PAK SAYAN JAYA LINGKAR INDAH SILING PERMAI NANGA MANCUR NANGA KOMPI NANGA KASAI META BERSATU BORA MEKAR PELITA KERANGAN PURUN MADYA RAYA LANDAU SADAK PEKAWAI NANGA RAKU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 481 394 65 345 600 233 384 45 170 43 145 474 360 604 4 1 678 263 5289
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 217 175 408 390 298 288 213 708 767 527 688 791 529 168 851 318 189 417 7942
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 698 569 473 735 898 521 597 753 937 570 833 1265 889 772 855 319 867 680 13231