Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGA SOKAN LANDAU KABU MUARA TANJUNG SEPAKAT NANGA POTAI MELANA PENYENGKUANG NANGA TANGKIT TELUK PONGKAL TELAGA RAYA NANGA LIBAS NANGA ORA GELATA NANGA BETANGAI KELUING TAJA SIJAU TANJUNG SOKAN TANJUNG MAHUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 575 171 315 479 259 427 339 249 550 277 455 371 416 233 307 417 766 248 6854
  PR 561 177 320 470 246 414 290 239 554 283 401 341 407 234 330 412 701 245 6625
  JML 1136 348 635 949 505 841 629 488 1104 560 856 712 823 467 637 829 1467 493 13479
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 2 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 12
  PR 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 15
  JML 0 3 4 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 2 8 0 3 0 27
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 575 173 317 479 259 429 339 249 551 277 456 371 416 235 309 417 766 248 6866
  PR 561 178 322 470 246 417 290 239 554 283 401 341 407 234 336 412 704 245 6640
  JML 1136 351 639 949 505 846 629 488 1105 560 857 712 823 469 645 829 1470 493 13506
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 526 171 315 453 246 414 299 244 545 272 433 367 416 191 289 403 766 212 6562
  PR 521 177 320 464 246 404 287 234 539 281 398 341 407 206 318 393 701 238 6475
  JML 1047 348 635 917 492 818 586 478 1084 553 831 708 823 397 607 796 1467 450 13037
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 2 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 12
  PR 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 15
  JML 0 3 4 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 2 8 0 3 0 27
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 526 173 317 453 246 416 299 244 546 272 434 367 416 193 291 403 766 212 6574
  PR 521 178 322 464 246 407 287 234 539 281 398 341 407 206 324 393 704 238 6490
  JML 1047 351 639 917 492 823 586 478 1085 553 832 708 823 399 615 796 1470 450 13064

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGA SOKAN LANDAU KABU MUARA TANJUNG SEPAKAT NANGA POTAI MELANA PENYENGKUANG NANGA TANGKIT TELUK PONGKAL TELAGA RAYA NANGA LIBAS NANGA ORA GELATA NANGA BETANGAI KELUING TAJA SIJAU TANJUNG SOKAN TANJUNG MAHUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1161 356 647 969 516 859 642 498 1127 572 874 727 840 477 650 847 1499 504 13765
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 114 5 8 52 24 36 56 20 42 19 42 19 17 78 35 51 29 54 701
4 Jumlah surat suara digunakan 1047 351 639 917 492 823 586 478 1085 553 832 708 823 399 615 796 1470 450 13064
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGA SOKAN LANDAU KABU MUARA TANJUNG SEPAKAT NANGA POTAI MELANA PENYENGKUANG NANGA TANGKIT TELUK PONGKAL TELAGA RAYA NANGA LIBAS NANGA ORA GELATA NANGA BETANGAI KELUING TAJA SIJAU TANJUNG SOKAN TANJUNG MAHUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1047 329 639 915 490 810 583 478 1081 548 828 681 803 393 604 796 1462 448 12935
2 Jumlah Suara tidak sah 0 22 0 2 2 13 3 0 4 5 4 27 20 6 11 0 8 2 129
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1047 351 639 917 492 823 586 478 1085 553 832 708 823 399 615 796 1470 450 13064

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGA SOKAN LANDAU KABU MUARA TANJUNG SEPAKAT NANGA POTAI MELANA PENYENGKUANG NANGA TANGKIT TELUK PONGKAL TELAGA RAYA NANGA LIBAS NANGA ORA GELATA NANGA BETANGAI KELUING TAJA SIJAU TANJUNG SOKAN TANJUNG MAHUNG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 712 107 421 490 52 518 196 203 327 97 190 292 653 98 23 431 1167 57 6034
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 335 222 218 425 438 292 387 275 754 451 638 389 150 295 581 365 295 391 6901
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1047 329 639 915 490 810 583 478 1081 548 828 681 803 393 604 796 1462 448 12935