Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TEKELAK SENIBUNG NATAI PANJANG MERPAK KOMPAS RAYA MELAWI KIRI HILIR SUKA DAMAI MERAH ARAI TANJUNG ARAK KAYAN SEMAPAU SUNGAI RAYA ENGKURAI SUNGAI PINANG NANGA MAN TANJUNG PAOH TENGKAJAU NANGA BELIMBING MANDING MELAMUT BERSATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 277 218 281 380 353 210 323 193 393 190 280 300 570 613 281 232 388 301 176 5959
  PR 280 208 285 373 338 194 278 201 398 169 254 257 565 562 261 227 332 292 150 5624
  JML 557 426 566 753 691 404 601 394 791 359 534 557 1135 1175 542 459 720 593 326 11583
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 10
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6
  JML 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 16
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 278 218 281 380 357 210 323 195 394 190 280 300 570 613 282 232 388 303 178 5972
  PR 280 208 285 373 340 194 278 203 398 169 254 257 565 562 261 227 332 295 151 5632
  JML 558 426 566 753 697 404 601 398 792 359 534 557 1135 1175 543 459 720 598 329 11604
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 275 218 281 380 353 190 308 193 393 190 280 300 570 613 265 232 388 301 176 5906
  PR 278 208 285 373 338 189 276 201 398 169 254 257 565 562 261 227 332 292 150 5615
  JML 553 426 566 753 691 379 584 394 791 359 534 557 1135 1175 526 459 720 593 326 11521
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 10
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6
  JML 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 16
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 276 218 281 380 357 190 308 195 394 190 280 300 570 613 266 232 388 303 178 5919
  PR 278 208 285 373 340 189 276 203 398 169 254 257 565 562 261 227 332 295 151 5623
  JML 554 426 566 753 697 379 584 398 792 359 534 557 1135 1175 527 459 720 598 329 11542

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TEKELAK SENIBUNG NATAI PANJANG MERPAK KOMPAS RAYA MELAWI KIRI HILIR SUKA DAMAI MERAH ARAI TANJUNG ARAK KAYAN SEMAPAU SUNGAI RAYA ENGKURAI SUNGAI PINANG NANGA MAN TANJUNG PAOH TENGKAJAU NANGA BELIMBING MANDING MELAMUT BERSATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 569 436 578 770 706 413 614 403 808 367 546 570 1159 1201 554 469 735 606 333 11837
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 15 10 3 17 9 34 30 3 15 8 12 13 24 26 27 10 15 8 4 283
4 Jumlah surat suara digunakan 554 426 566 753 697 379 584 398 792 359 534 557 1135 1175 527 459 720 598 329 11542
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TEKELAK SENIBUNG NATAI PANJANG MERPAK KOMPAS RAYA MELAWI KIRI HILIR SUKA DAMAI MERAH ARAI TANJUNG ARAK KAYAN SEMAPAU SUNGAI RAYA ENGKURAI SUNGAI PINANG NANGA MAN TANJUNG PAOH TENGKAJAU NANGA BELIMBING MANDING MELAMUT BERSATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 552 425 557 752 697 377 583 396 791 358 532 554 1135 1163 524 459 720 592 329 11496
2 Jumlah Suara tidak sah 2 1 9 1 0 2 1 2 1 1 2 3 0 12 3 0 0 6 0 46
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 554 426 566 753 697 379 584 398 792 359 534 557 1135 1175 527 459 720 598 329 11542

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TEKELAK SENIBUNG NATAI PANJANG MERPAK KOMPAS RAYA MELAWI KIRI HILIR SUKA DAMAI MERAH ARAI TANJUNG ARAK KAYAN SEMAPAU SUNGAI RAYA ENGKURAI SUNGAI PINANG NANGA MAN TANJUNG PAOH TENGKAJAU NANGA BELIMBING MANDING MELAMUT BERSATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 445 24 242 73 543 301 390 41 419 291 39 84 683 706 382 22 473 115 305 5578
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 107 401 315 679 154 76 193 355 372 67 493 470 452 457 142 437 247 477 24 5918
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 552 425 557 752 697 377 583 396 791 358 532 554 1135 1163 524 459 720 592 329 11496